Търсене

Язовир Искър

Язовир Искър е най- големият язовир у нас. Намира се на река Искър и основното му предназначение е производство на електроенергия и осигуряването на вода за София. Нуждата от подобен язовир се появява през 1900-1901 година, след като е построена ВЕЦ „Панчарево“.

Двадесет години по- късно темата отново излиза на преден план, защото градът се увеличава и нуждата от вода също. Изготвен е проект за язовирна стена, висока 55 метра и язовир с обем 320 милиона кубични метра, но той не може да се реализира, защото общината не може да компенсира селата Шишманово, Калково и Горни Пасарел.

През 1932-1941 година са изготвени специални топографски снимки, наблюдения на водата в Искър и геоложка оценка, за да бъде направен язовир „Свети Петър“, който да носи името на манастира в Долни Пасарел, където трябва да е стената. Няколко години по- късно са направени нови проучвания на няколко места около Горни Пасарел и Панчарево. Оказва се, че най- добри условия има мястото до 37 километър. През следващата година са направени още няколко нови проучвания на водата на реката.

През 1948 година започват работни действия по проектите за второто ниво на водната каскада „Искър“. Тогавашния кмет на София е осъден на смърт и по- късно помилван, като получава доживотен затвор в замяна на изготвянето на проект за язовир Искър. Проектът е приет от съвет на експерти към Министерство на електрификацията и мелиорациите.

Строителните дейности стартират през 1949 година, а основната дейност започва през 1950 година, Четири години по- късно хидровъзелът е официално открит и в този период е признат за най- голямото техническо съоръжение в цялата страна.

Автор: Alex4e

Описание

Язовир Искър е най- големият язовир у нас. Намира се на река Искър и основното му предназначение е производство на електроенергия и осигуряването на вода за София. Нуждата от подобен язовир се появява през 1900-1901 година, след като е построена ВЕЦ „Панчарево“.

Двадесет години по- късно темата отново излиза на преден план, защото градът се увеличава и нуждата от вода също. Изготвен е проект за язовирна стена, висока 55 метра и язовир с обем 320 милиона кубични метра, но той не може да се реализира, защото общината не може да компенсира селата Шишманово, Калково и Горни Пасарел.

През 1932-1941 година са изготвени специални топографски снимки, наблюдения на водата в Искър и геоложка оценка, за да бъде направен язовир „Свети Петър“, който да носи името на манастира в Долни Пасарел, където трябва да е стената. Няколко години по- късно са направени нови проучвания на няколко места около Горни Пасарел и Панчарево. Оказва се, че най- добри условия има мястото до 37 километър. През следващата година са направени още няколко нови проучвания на водата на реката.

През 1948 година започват работни действия по проектите за второто ниво на водната каскада „Искър“. Тогавашния кмет на София е осъден на смърт и по- късно помилван, като получава доживотен затвор в замяна на изготвянето на проект за язовир Искър. Проектът е приет от съвет на експерти към Министерство на електрификацията и мелиорациите.

Строителните дейности стартират през 1949 година, а основната дейност започва през 1950 година, Четири години по- късно хидровъзелът е официално открит и в този период е признат за най- голямото техническо съоръжение в цялата страна.

Близки хотели