Търсене

Връх Милеви скали

Връх Милеви скали се намира в Западните Родопи, на рида Алабак и е висок 1593,5 метра. През него минава вододелната линия на река Яденица и река Чепинска. Той има в състава си метаморфни скали, а в подножието му преобладават кафяви планинско-горски почви. Растителността е част от родопския флористичен район. А в геоботаническо отношение е част от родопски окръг. В района могат да се видят много представители на иглолистната растителност, които с понижяването на височината плавно преминават в широколистна растителност и основно бук. Животните са типични представители за рило-родопския район и евросибирската територия, главно вълци, лисици и диви прасета.

През 1944 година под връх Милеви скали става голямо сражение между партизанската бригада „Чепинец“ заедно с отряда „Ангел Кънчев“ и правителствените сили. Много партизани намират смъртта си в този ден и днес на мястото има паметник и мемориална плоча, посветена на загиналите. През 1968 година местността е призната за исторически паметник на културата, който има национално значение.

В района на върха има две защитени територии. Едната е Малееви скали, която заема 115,1 хектара и целта и е опазване на буковите гори, обзорния връх и живописните скали. Почти целият рид Алабак и Милеви скали се намират в зона Яденица, която е част от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000, която е създадена по Директивата за опазване на природните местообитания, флората и фауната.

Близо до връх Милеви скали се намира едноименната хижа, която предлага подслон за туристите. До върха водят няколо маршрута: хижа Равно боре ( отнема около 2 часа), спирка Цепина (около 3 часа), гара Долене (около 4 часа), Варвара (около 5 часа) и от хижа Кладова (около 4,5 часа). Освен маркираните пътеки, до хижата има и асфалтиран път, който тръгва от центъра на Семчиново и отнема 30-40 минути с кола.


Връх Милеви скали се намира в Западните Родопи, на рида Алабак и е висок 1593,5 метра. През него минава вододелната линия на река Яденица и река Чепинска. Той има в състава си метаморфни скали, а в подножието му преобладават кафяви планинско-горски почви. Растителността е част от родопския флористичен район. А в геоботаническо отношение е част от родопски окръг. В района могат да се видят много представители на иглолистната растителност, които с понижяването на височината плавно преминават в широколистна растителност и основно бук. Животните са типични представители за рило-родопския район и евросибирската територия, главно вълци, лисици и диви прасета. През 1944 година под връх Милеви скали става голямо сражение между партизанската бригада „Чепинец“ заедно с отряда „Ангел Кънчев“ и правителствените сили. Много партизани намират смъртта си в този ден и днес на мястото има паметник и мемориална плоча, посветена на загиналите. През 1968 година местността е призната за исторически паметник на културата, който има национално значение. В района на върха има две защитени територии. Едната е Малееви скали, която заема 115,1 хектара и целта и е опазване на буковите гори, обзорния връх и живописните скали. Почти целият рид Алабак и Милеви скали се намират в зона Яденица, която е част от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000, която е създадена по Директивата за опазване на природните местообитания, флората и фауната. Близо до връх Милеви скали се намира едноименната хижа, която предлага подслон за туристите. До върха водят няколо маршрута: хижа Равно боре ( отнема около 2 часа), спирка Цепина (около 3 часа), гара Долене (около 4 часа), Варвара (около 5 часа) и от хижа Кладова (около 4,5 часа). Освен маркираните пътеки, до хижата има и асфалтиран път, който тръгва от центъра на Семчиново и отнема 30-40 минути с кола.

Автор: Hristo

Описание

Връх Милеви скали се намира в Западните Родопи, на рида Алабак и е висок 1593,5 метра. През него минава вододелната линия на река Яденица и река Чепинска. Той има в състава си метаморфни скали, а в подножието му преобладават кафяви планинско-горски почви. Растителността е част от родопския флористичен район. А в геоботаническо отношение е част от родопски окръг. В района могат да се видят много представители на иглолистната растителност, които с понижяването на височината плавно преминават в широколистна растителност и основно бук. Животните са типични представители за рило-родопския район и евросибирската територия, главно вълци, лисици и диви прасета.

През 1944 година под връх Милеви скали става голямо сражение между партизанската бригада „Чепинец“ заедно с отряда „Ангел Кънчев“ и правителствените сили. Много партизани намират смъртта си в този ден и днес на мястото има паметник и мемориална плоча, посветена на загиналите. През 1968 година местността е призната за исторически паметник на културата, който има национално значение.

В района на върха има две защитени територии. Едната е Малееви скали, която заема 115,1 хектара и целта и е опазване на буковите гори, обзорния връх и живописните скали. Почти целият рид Алабак и Милеви скали се намират в зона Яденица, която е част от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000, която е създадена по Директивата за опазване на природните местообитания, флората и фауната.

Близо до връх Милеви скали се намира едноименната хижа, която предлага подслон за туристите. До върха водят няколо маршрута: хижа Равно боре ( отнема около 2 часа), спирка Цепина (около 3 часа), гара Долене (около 4 часа), Варвара (около 5 часа) и от хижа Кладова (около 4,5 часа). Освен маркираните пътеки, до хижата има и асфалтиран път, който тръгва от центъра на Семчиново и отнема 30-40 минути с кола.


Връх Милеви скали се намира в Западните Родопи, на рида Алабак и е висок 1593,5 метра. През него минава вододелната линия на река Яденица и река Чепинска. Той има в състава си метаморфни скали, а в подножието му преобладават кафяви планинско-горски почви. Растителността е част от родопския флористичен район. А в геоботаническо отношение е част от родопски окръг. В района могат да се видят много представители на иглолистната растителност, които с понижяването на височината плавно преминават в широколистна растителност и основно бук. Животните са типични представители за рило-родопския район и евросибирската територия, главно вълци, лисици и диви прасета. През 1944 година под връх Милеви скали става голямо сражение между партизанската бригада „Чепинец“ заедно с отряда „Ангел Кънчев“ и правителствените сили. Много партизани намират смъртта си в този ден и днес на мястото има паметник и мемориална плоча, посветена на загиналите. През 1968 година местността е призната за исторически паметник на културата, който има национално значение. В района на върха има две защитени територии. Едната е Малееви скали, която заема 115,1 хектара и целта и е опазване на буковите гори, обзорния връх и живописните скали. Почти целият рид Алабак и Милеви скали се намират в зона Яденица, която е част от екологичната мрежа на Европейския съюз Натура 2000, която е създадена по Директивата за опазване на природните местообитания, флората и фауната. Близо до връх Милеви скали се намира едноименната хижа, която предлага подслон за туристите. До върха водят няколо маршрута: хижа Равно боре ( отнема около 2 часа), спирка Цепина (около 3 часа), гара Долене (около 4 часа), Варвара (около 5 часа) и от хижа Кладова (около 4,5 часа). Освен маркираните пътеки, до хижата има и асфалтиран път, който тръгва от центъра на Семчиново и отнема 30-40 минути с кола.

Близки хотели