Търсене

Пловдивски университет Паисий Хилендарски

ул. „Цар Асен“ 24, Център, Пловдив

През 1884 година е взето решение за откриване на университет в Пловдив за административни служители и политици, който трябва да бъде и първи за страната. Инициативата идва от Константин Величкович, Стефан Бобчев и Михаил Маджаров, които разработват проект за правилник на заведението. За дата на откриването е избран 1 октомври 1885 година. За съжаление, политическата ситуация отлага учредяването му. След Съединението и Сръбско-българската война, центърът се измества към София, и идеята за университет в Пловдив отпада.
В началото на ХХ век градът продължава да се развива и да е център за просветна и културна дейност. През 1909 година отваря врати Учителски институт, с две години курс на обучение за прогимназиални учители. През 1920 година обучението става три години. През 30-те години отново се издига идеята за университет в града на тепетата. През 1944 година се създава Общограждански комитет за културно издигане на Пловдив. Първата му цел е откриването на така желания университет. През 1945 година Министерски съвет разрешава откриването на Държавен университет с два факултета- агрономо-лесовъден и медицински. Същата година започват и часовете. Пет години по-късно се отделят Медицинска Академия и Висш селскостопански институт. А след 3 години от ВСИ се отделя и Висш институт по хранителна и вкусова промишленост.
По това време се създават все повече училища и започва търсенето на кадри-учители, които да се грижат за обучението на децата.
През 1961 година с указ на Народното събрание се открива Висш педагогически институт по природо-математически дисциплини за подготовка на учители по математика, физика, химия и биология. Създадено е и ръководство, което има за цел да организира процесът на обучение. Тържественото откриване е на 15 септември 1961 година. Даден е старт на програмите и плановете, които са взаимствани от Софийския университет. Обособени са 20 катедри с по двама-трима асистенти.
В началото ВПИ се помещава в сградата на Учителския институт в Стария град, в която днес е биологическият факултет. Първата копка за сградата, в която днес е университетът, е направена през 1914 година, а откриването е 7 години по-късно на Католическия колеж „Свети Августин“. Днес там се намира Ректоратът на Пловдивския университет, както и някои от факултетите му.
През 1966 година за патрон е избран Паисий Хилендарски, решението е взето от Народното събрание по предложение на Академичния съвет.
Първият факултет към „Паисий Хилендарски“ е този по математика, който е открит през 1970 година. А през 1972 година Висшият педагогически институт вече се нарича Пловдивски университет.
През годините той се разраства, образуват се много факултети и броят на специалностите постоянно расте. През 1998 година към него са прикрепени полувисши институти в Кърджали, Смолян, Пазарджик и Бургас, което го прави вторият по големина университет в страната след Софийския.
Днес университет „Паисий Хилендарски“ посреща всяка година млади хора, които прекрачват прага му за пръв път, за да следват своята мечта, обучавайки се в избраната от тях специалност.

Автор: Iskra

Адрес: ул. „Цар Асен“ 24, Център, Пловдив

Website: виж тук

Описание

През 1884 година е взето решение за откриване на университет в Пловдив за административни служители и политици, който трябва да бъде и първи за страната. Инициативата идва от Константин Величкович, Стефан Бобчев и Михаил Маджаров, които разработват проект за правилник на заведението. За дата на откриването е избран 1 октомври 1885 година. За съжаление, политическата ситуация отлага учредяването му. След Съединението и Сръбско-българската война, центърът се измества към София, и идеята за университет в Пловдив отпада.
В началото на ХХ век градът продължава да се развива и да е център за просветна и културна дейност. През 1909 година отваря врати Учителски институт, с две години курс на обучение за прогимназиални учители. През 1920 година обучението става три години. През 30-те години отново се издига идеята за университет в града на тепетата. През 1944 година се създава Общограждански комитет за културно издигане на Пловдив. Първата му цел е откриването на така желания университет. През 1945 година Министерски съвет разрешава откриването на Държавен университет с два факултета- агрономо-лесовъден и медицински. Същата година започват и часовете. Пет години по-късно се отделят Медицинска Академия и Висш селскостопански институт. А след 3 години от ВСИ се отделя и Висш институт по хранителна и вкусова промишленост.
По това време се създават все повече училища и започва търсенето на кадри-учители, които да се грижат за обучението на децата.
През 1961 година с указ на Народното събрание се открива Висш педагогически институт по природо-математически дисциплини за подготовка на учители по математика, физика, химия и биология. Създадено е и ръководство, което има за цел да организира процесът на обучение. Тържественото откриване е на 15 септември 1961 година. Даден е старт на програмите и плановете, които са взаимствани от Софийския университет. Обособени са 20 катедри с по двама-трима асистенти.
В началото ВПИ се помещава в сградата на Учителския институт в Стария град, в която днес е биологическият факултет. Първата копка за сградата, в която днес е университетът, е направена през 1914 година, а откриването е 7 години по-късно на Католическия колеж „Свети Августин“. Днес там се намира Ректоратът на Пловдивския университет, както и някои от факултетите му.
През 1966 година за патрон е избран Паисий Хилендарски, решението е взето от Народното събрание по предложение на Академичния съвет.
Първият факултет към „Паисий Хилендарски“ е този по математика, който е открит през 1970 година. А през 1972 година Висшият педагогически институт вече се нарича Пловдивски университет.
През годините той се разраства, образуват се много факултети и броят на специалностите постоянно расте. През 1998 година към него са прикрепени полувисши институти в Кърджали, Смолян, Пазарджик и Бургас, което го прави вторият по големина университет в страната след Софийския.
Днес университет „Паисий Хилендарски“ посреща всяка година млади хора, които прекрачват прага му за пръв път, за да следват своята мечта, обучавайки се в избраната от тях специалност.

Близки хотели