Търсене

Хълм Таксим тепе

Пловдив е вторият град в света освен Рим, който е построен върху седем хълма. Един от тях е Таксим тепе. То заедно с Небет тепе и Джамбаз тепе формират така нареченето Трихълмие, върху което се намира Старият град на Пловдив. Много трудно се различава къде свършва едното тепе и къде започва следващото. Трихълмието е най-старата урбанизирана част на града и съжителството на човека с природата е оставило своите следи. Но според местните и историческите документи има три хълма, и няма как да бъде по друг начин.

Според една древна легенда Александър Македонски не можел да завладее великия град Тива, накрая един тракиец му помогнал. Скоро майката на тракиеца се разболяла и поискала да го види, но той отказал от страх да не загуби града, който Александър му оставил да управлява. Майката го проклела като умре да стане на камък. След много години тракиецът се разболял и поискал след смъртта си да бъде погребан на родна земя. Когато починал неговите подчинени го положили в ковчег и го натоварили на камили. На път за Тракия обаче една от камилите се спънала и паднала и тялото на тракиеца паднало на земята. В същия миг той и всички, които го придружавали се превърнали на камък и така се образували тепетата.

Името на Таксим тепе идва от думата таксим, което значи „разпределяне“ на арабски. От него се разпределяла водата от древните акведукти по различните места в Пловдив.

По време на Османската империя то е наричано Сарай тепе, защото и до днес пази много исторически находки за паметници и стари дворци и къщи на богато родове. По време на Възраждането хората го наричат Кесяково заради Тодор Кесяков, известен борец за свободата на България, който имал къща на върха на тепето.

Тук  и днес може да се види къщата на Христо Г. Данов, в която преди е имало голяма експозиция, наречена „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 век и началото на 20 век“ на Историческия музей на Пловдив.

Днес Таксим тепе заедно с останалите два хълма от Трихълмието привлича много гости на красивия Пловдив. Тук се намират едни от най-красивите паметници на културата както и Старият град.

Автор: Валерия Минева

Описание

Пловдив е вторият град в света освен Рим, който е построен върху седем хълма. Един от тях е Таксим тепе. То заедно с Небет тепе и Джамбаз тепе формират така нареченето Трихълмие, върху което се намира Старият град на Пловдив. Много трудно се различава къде свършва едното тепе и къде започва следващото. Трихълмието е най-старата урбанизирана част на града и съжителството на човека с природата е оставило своите следи. Но според местните и историческите документи има три хълма, и няма как да бъде по друг начин.

Според една древна легенда Александър Македонски не можел да завладее великия град Тива, накрая един тракиец му помогнал. Скоро майката на тракиеца се разболяла и поискала да го види, но той отказал от страх да не загуби града, който Александър му оставил да управлява. Майката го проклела като умре да стане на камък. След много години тракиецът се разболял и поискал след смъртта си да бъде погребан на родна земя. Когато починал неговите подчинени го положили в ковчег и го натоварили на камили. На път за Тракия обаче една от камилите се спънала и паднала и тялото на тракиеца паднало на земята. В същия миг той и всички, които го придружавали се превърнали на камък и така се образували тепетата.

Името на Таксим тепе идва от думата таксим, което значи „разпределяне“ на арабски. От него се разпределяла водата от древните акведукти по различните места в Пловдив.

По време на Османската империя то е наричано Сарай тепе, защото и до днес пази много исторически находки за паметници и стари дворци и къщи на богато родове. По време на Възраждането хората го наричат Кесяково заради Тодор Кесяков, известен борец за свободата на България, който имал къща на върха на тепето.

Тук  и днес може да се види къщата на Христо Г. Данов, в която преди е имало голяма експозиция, наречена „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 век и началото на 20 век“ на Историческия музей на Пловдив.

Днес Таксим тепе заедно с останалите два хълма от Трихълмието привлича много гости на красивия Пловдив. Тук се намират едни от най-красивите паметници на културата както и Старият град.

Близки хотели