Търсене

Славееви скали

Само на няколко километра от Велинград се намират красивите „Славееви скали“. Те са природен феномен и са в планинския масив Алабак. Интересните скали са комплекс в подножието на върха Черновец, който е в северозападна посока от Велинград. Пред всеки,който се изкачи на Славеевите скали се разкрива уникална панормна гледка към града, Чепинската котловина и родопските дялове Баташка планина, Алабак и Къркария.

До скалния феномен „Славееви скали“ се стига по специален маршрут, който е маркиран и има указателни табели. Пътеката започва от параклиса „Свети Георги“, който се намира над квартал Каменица и се върви към „Свети Никола“. От там се стига до пункта в местността „Никульова църква““ при който пътя се разделя- в едната посока е „Стария чарк“, а в другата- „Славееви скали“. Към скалите води красив път, заобиколен от гора. В една негова част има указателна табела, която указва една малка стръмна пътечка, която води до скалите, които имат историческа и археологическа стойност. След изкачването на билото пред туристите се откриват Славеевите скали. Има малка дървена стълба, която е поставена преди време неизвестно от кого и е в основата на голямата скала. По нея се стига до най-високата част на феномена и от там се открива уникална гледка към Родопите, които се ширят величествено. Голямата скала е висока цели 10 метра и се откроява от другите около нея.

Учени археолози са установили, че Славеевите скали са в центъра на древен тракийски некропол, който заема площ от няколко квадратни километра. Според изсичанията по скалите историците смятат, че това е било свещено място. Имало е олтари, места за жертвоприношения. По време на археологически разкопки са намерени много части от керамични съдове и малки лъжици от глина. Те датират от периода на късната бронзова и ранната желязна епоха.

Автор: Мина Петрова

Описание

Само на няколко километра от Велинград се намират красивите „Славееви скали“. Те са природен феномен и са в планинския масив Алабак. Интересните скали са комплекс в подножието на върха Черновец, който е в северозападна посока от Велинград. Пред всеки,който се изкачи на Славеевите скали се разкрива уникална панормна гледка към града, Чепинската котловина и родопските дялове Баташка планина, Алабак и Къркария.

До скалния феномен „Славееви скали“ се стига по специален маршрут, който е маркиран и има указателни табели. Пътеката започва от параклиса „Свети Георги“, който се намира над квартал Каменица и се върви към „Свети Никола“. От там се стига до пункта в местността „Никульова църква““ при който пътя се разделя- в едната посока е „Стария чарк“, а в другата- „Славееви скали“. Към скалите води красив път, заобиколен от гора. В една негова част има указателна табела, която указва една малка стръмна пътечка, която води до скалите, които имат историческа и археологическа стойност. След изкачването на билото пред туристите се откриват Славеевите скали. Има малка дървена стълба, която е поставена преди време неизвестно от кого и е в основата на голямата скала. По нея се стига до най-високата част на феномена и от там се открива уникална гледка към Родопите, които се ширят величествено. Голямата скала е висока цели 10 метра и се откроява от другите около нея.

Учени археолози са установили, че Славеевите скали са в центъра на древен тракийски некропол, който заема площ от няколко квадратни километра. Според изсичанията по скалите историците смятат, че това е било свещено място. Имало е олтари, места за жертвоприношения. По време на археологически разкопки са намерени много части от керамични съдове и малки лъжици от глина. Те датират от периода на късната бронзова и ранната желязна епоха.

Близки хотели