Търсене

Езерото до Шабла

Шабленското езеро се намира на няколко километра от град Шабла, на 18 километра от границата ни с Румъния. Признато е защитена местност през 1995 година със заповед на Министерство на околната среда и водите. Част от земите в района участват в Рамсарската конвенция и са местообитание на водолюбиви птици, като тяхното опазване е от международно значение.

Общата площ на цялата местност, която е защитена, е над 5300 хектара.В тази територия влизат Езерецкото езеро и Шабленското езеро, които са крайбрежни лимани, Свързани са посредством канал. На територията на защитената местност са описани 247 вида различни птици, част от тях влизат в Червената книга на България за застрашени от изчезване, а 137 вида имат европейско значение. Около Шабленското езеро гнездят и световнозастрашени видове като малък корморан, къдроглав пеликан и тръноопашата потапница. През зимата тук гнездят над 80% от популацията на червеногушата гъска в световен мащаб.

В Шабленското езеро могат да се открият 28 вида риби, седем от тях влизат в Червената книга на страната. Има и много редки растителни видове.

Автор: Sisi

Описание

Шабленското езеро се намира на няколко километра от град Шабла, на 18 километра от границата ни с Румъния. Признато е защитена местност през 1995 година със заповед на Министерство на околната среда и водите. Част от земите в района участват в Рамсарската конвенция и са местообитание на водолюбиви птици, като тяхното опазване е от международно значение.

Общата площ на цялата местност, която е защитена, е над 5300 хектара.В тази територия влизат Езерецкото езеро и Шабленското езеро, които са крайбрежни лимани, Свързани са посредством канал. На територията на защитената местност са описани 247 вида различни птици, част от тях влизат в Червената книга на България за застрашени от изчезване, а 137 вида имат европейско значение. Около Шабленското езеро гнездят и световнозастрашени видове като малък корморан, къдроглав пеликан и тръноопашата потапница. През зимата тук гнездят над 80% от популацията на червеногушата гъска в световен мащаб.

В Шабленското езеро могат да се открият 28 вида риби, седем от тях влизат в Червената книга на страната. Има и много редки растителни видове.

Близки хотели