Търсене

Хълм Сахат тепе

Сахат тепе е едно от седемте тепета на Пловдив. За съжаление, днес те са само шест, защото Марково тепе е разрушено. Сахат тепе се намира на самия център на града и е високо цели 56 метра. Името му идва от турски и значи Часовников хълм. На него още през 16 век е построена часовникова кула, която е сред най-старите в Европа и висока 17,5 метра. Тя няма циферблат и е построена по подобие на най-старите часовници в европейската част на света. Преди година всеки час е бил отбелязван с камбанен звън, който е отеквал в целия Пловдив. Първата кула датира от периода 1596-1611 година, датите са две, защото се срещат в две различни разказа за града на дипломати и посетители на града. Те често са минавали през Пловдив на път за Цариград. Всеки си водел дневници за пътуването и описвал всичко видяно от екзотичния Ориент. Последно се споменава Часовникова кула през 1596 година, а през 1611 година се разказва за първи часовник в иначе варварска страна.

Часовниковата кула е сред най-старите, но не е първа. През 1573 година французин се отклонява от обичайния път и минава през Скопие. Там има кула, но механизмът не е направен в Турция, а е откраднат по време на обсадата на Сигетвар в Унгария. По време на това превземане смъртта си намира Сюлейман Великолепни. Смята се, че часовниковата кула в Баня Лука в Босна, която преди няколко е разрушена заедно с джамията към нея. Часовниците от XVI и XVII век са голяма рядкост като цяло. Чак по време на Възраждането носенето на джобен часовник и часовникова кула във всеки град се превърнали в синоним на престиж.

В първия план на Пловдив за градоустройство, направен от архитекта Йосиф Шнитер, тепето се нарича Часовников хълм. През годините са правени промени, най-сериозната е през 1812 година, за което свидетелства надпис на арабски. Според намерени предмети, археолозите смятат че на него по римско време и имало храм на богинята Венера. Официалното име на тепето е Данов хълм на възрожденеца Христо Г. Данов. Освен Часовниковата кула на Сахат тепе се намира и радиорелейна телевизионна кула, която е там още от януари 1956 година, на надморска височина 210 метра.

Най-лесно до Сахат тепе се стига през стълбите на Каменица и новата водна каскада на Главната улица

Автор: Валерия Минева

Описание

Сахат тепе е едно от седемте тепета на Пловдив. За съжаление, днес те са само шест, защото Марково тепе е разрушено. Сахат тепе се намира на самия център на града и е високо цели 56 метра. Името му идва от турски и значи Часовников хълм. На него още през 16 век е построена часовникова кула, която е сред най-старите в Европа и висока 17,5 метра. Тя няма циферблат и е построена по подобие на най-старите часовници в европейската част на света. Преди година всеки час е бил отбелязван с камбанен звън, който е отеквал в целия Пловдив. Първата кула датира от периода 1596-1611 година, датите са две, защото се срещат в две различни разказа за града на дипломати и посетители на града. Те често са минавали през Пловдив на път за Цариград. Всеки си водел дневници за пътуването и описвал всичко видяно от екзотичния Ориент. Последно се споменава Часовникова кула през 1596 година, а през 1611 година се разказва за първи часовник в иначе варварска страна.

Часовниковата кула е сред най-старите, но не е първа. През 1573 година французин се отклонява от обичайния път и минава през Скопие. Там има кула, но механизмът не е направен в Турция, а е откраднат по време на обсадата на Сигетвар в Унгария. По време на това превземане смъртта си намира Сюлейман Великолепни. Смята се, че часовниковата кула в Баня Лука в Босна, която преди няколко е разрушена заедно с джамията към нея. Часовниците от XVI и XVII век са голяма рядкост като цяло. Чак по време на Възраждането носенето на джобен часовник и часовникова кула във всеки град се превърнали в синоним на престиж.

В първия план на Пловдив за градоустройство, направен от архитекта Йосиф Шнитер, тепето се нарича Часовников хълм. През годините са правени промени, най-сериозната е през 1812 година, за което свидетелства надпис на арабски. Според намерени предмети, археолозите смятат че на него по римско време и имало храм на богинята Венера. Официалното име на тепето е Данов хълм на възрожденеца Христо Г. Данов. Освен Часовниковата кула на Сахат тепе се намира и радиорелейна телевизионна кула, която е там още от януари 1956 година, на надморска височина 210 метра.

Най-лесно до Сахат тепе се стига през стълбите на Каменица и новата водна каскада на Главната улица

Близки хотели