Търсене

Резерват Ибър

Резерват Ибър е обявен за такъв на 26.02.1985 година от Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет. Целта е опазване на растителните и животинските видове в района, които са застрашени. Ибър има обща площ от 2248,6 хектара. Надморската височина варира от 1100 до 2400 метра. Намира се в Рила планина и обхваща северните й части, по – точно между върховете Ибър и Белмекен. В тази планина има общо четири резервата.

Името на резервата идва от връх Ибър, който се намира наблизо. В самия резерват има около 400 различни вида висши растения. Едни от най – разпространените са алпийска роза, рилска иглика и трансилванската жаба. Тук може да се забележи голяма популация на клек. В резерват Ибър има около 50 различни вида птици, сред които застрашените от изчезване скален орел, голям ястреб, балканска ушата чучулига и пъстрогуша завирушка. От бозайниците може да срещнете сърна, дива свиня, вълк, кафява мечка, дива коза, лисица, лалугер . Тук преобладават иглолистни гори – около 75% от общата площ на резервата. Основно има Смърч, бял бор, бяла мура, ела и бука.

Предлагаме Ви една разходка в този не до такава степен известен резерват. Като изходна точка ще използваме летовище Долна Баня и по – конкретно туристическия маршрут през хижа Венетица, местност Ечемиците и връх Сиврикая. За около час и нещо се стига до хижа Венетица. Имайте предвид, че в повечето случаи тя е заключена, но има оставена бележка с телефонен номер на вратата. От хижата се продължава към местност Ечемиците, на която има „Туристически заслон град Долна Баня“. От там следваме връх Сиврикая, той представлява остра скала, намираща се на надморска височина от 1972 метра. От него може да видите връх Ибър, Белмекен, Равни чал. Имайте предвид, че по - долу на картата е посочена ориентировъчна точка в средата на резервата, която не е свързана с никаква забележителност.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Резерват Ибър е обявен за такъв на 26.02.1985 година от Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет. Целта е опазване на растителните и животинските видове в района, които са застрашени. Ибър има обща площ от 2248,6 хектара. Надморската височина варира от 1100 до 2400 метра. Намира се в Рила планина и обхваща северните й части, по – точно между върховете Ибър и Белмекен. В тази планина има общо четири резервата.

Името на резервата идва от връх Ибър, който се намира наблизо. В самия резерват има около 400 различни вида висши растения. Едни от най – разпространените са алпийска роза, рилска иглика и трансилванската жаба. Тук може да се забележи голяма популация на клек. В резерват Ибър има около 50 различни вида птици, сред които застрашените от изчезване скален орел, голям ястреб, балканска ушата чучулига и пъстрогуша завирушка. От бозайниците може да срещнете сърна, дива свиня, вълк, кафява мечка, дива коза, лисица, лалугер . Тук преобладават иглолистни гори – около 75% от общата площ на резервата. Основно има Смърч, бял бор, бяла мура, ела и бука.

Предлагаме Ви една разходка в този не до такава степен известен резерват. Като изходна точка ще използваме летовище Долна Баня и по – конкретно туристическия маршрут през хижа Венетица, местност Ечемиците и връх Сиврикая. За около час и нещо се стига до хижа Венетица. Имайте предвид, че в повечето случаи тя е заключена, но има оставена бележка с телефонен номер на вратата. От хижата се продължава към местност Ечемиците, на която има „Туристически заслон град Долна Баня“. От там следваме връх Сиврикая, той представлява остра скала, намираща се на надморска височина от 1972 метра. От него може да видите връх Ибър, Белмекен, Равни чал. Имайте предвид, че по - долу на картата е посочена ориентировъчна точка в средата на резервата, която не е свързана с никаква забележителност.

Близки хотели