Търсене

Резерват Балтата

Природният резерват Балтата е разположен в района на село Кранево и обхваща течението на река Балтова до известния черноморски курорт Албена. Той е само на 11 километра от град Балчик и е признат за резерват през 1962 година с решение на Министерски съвет. Простира се на площ от 183,2 хектара. През 1999 година става Поддържан резерват и площта му се увеличава на 302,2 хектара.

В резервата влизат северните части на европейската лонгозна гора, в която се срещат бяла топола черна елша, полски клен и много други. В местността има над 260 вида висши растения, като 28 от тях са защитени от закона. Преобладава очиболец, медицинска ружа, див зюмбюл и други. Срещат се и 36 вида бозайници 16 вида риби и 15 вида земноводни. В района има изключително разнообразие на птици- над 180 вида и резерватът привлича много любители орнитолози.

По цялата територия на защитената местност са поставени информационни табла, които разкриват разнообразието на територията. Резерватът е охраняван, но достъпът на посетители е разрешен, но се се спазват определени правила.

Автор: Sisi

Описание

Природният резерват Балтата е разположен в района на село Кранево и обхваща течението на река Балтова до известния черноморски курорт Албена. Той е само на 11 километра от град Балчик и е признат за резерват през 1962 година с решение на Министерски съвет. Простира се на площ от 183,2 хектара. През 1999 година става Поддържан резерват и площта му се увеличава на 302,2 хектара.

В резервата влизат северните части на европейската лонгозна гора, в която се срещат бяла топола черна елша, полски клен и много други. В местността има над 260 вида висши растения, като 28 от тях са защитени от закона. Преобладава очиболец, медицинска ружа, див зюмбюл и други. Срещат се и 36 вида бозайници 16 вида риби и 15 вида земноводни. В района има изключително разнообразие на птици- над 180 вида и резерватът привлича много любители орнитолози.

По цялата територия на защитената местност са поставени информационни табла, които разкриват разнообразието на територията. Резерватът е охраняван, но достъпът на посетители е разрешен, но се се спазват определени правила.