Търсене

Резерват Балтата

Най-известната природна забележителност в района на курортния комплекс Албена е резерват Балтата. Той се намира в близост до село Оброчище, област Добрич. Балтата се простира на около 183 ха земя, а през него преминава живописната река Батовска, извираща от Франгенското плато и която е единствената непресъхваща в този регион.

Местността е обявена за защитена територия през 1978 година, за да се опази необикновената й природа и популацията от застрашени животински видове, които живеят в региона. Тук се крие едно истинско великолепие, превъплътено в красиви гледки и пейзажи, в нежния полъх на морския бриз, в галещите лъчи на жаркото слънце и в прохладата и тишината на гъстите лонгозни гори.

Балтата е дом на над 250 вида висши растения, които са от 180 рода и 62 семейства. Около 16 от видовете са застрашени от изчезване и са включени в списъка на Червената книга. Някои от представителите са лианите и пализиев ясен.

Най-често срещани са снежно бялото блатно кокиче и гъбите. Тук убежище намират и около 16 вида риби като бабука, бодливка, атерина, шаран и щипок , някои от които също за защитени. Представителите на земноводните животни и влечуги са зелената крастава жаба, гребенистият тритон, слепок, пепелянак и шипоопашата костенурка.

Около 118 разновидности на птици гнездят в местността, 163 от които са редки и се срещат на много малко места. Особено красиви са сивия жерав, черният щъркел, синигирите, ченоглавото коприварче и други. Тази територия е обитава и от бозайници, гризачи и чифтокопитни като зайци, прилепи,таралежи и къртица. Ако искате да станете част от красотата и магията на резервата, не пропускайте да си направите чудесна разходка из него. Бъдете сигурни, че това ще ви накара да се почувствате добре и заредени с много положителна енергия. Свежият въздух и прохладата ще прочистят ума ви и поне за миг ще се оттърсите от досадните проблеми, които ни преследват ежедневно.

Автор: Dilqna

Описание

Най-известната природна забележителност в района на курортния комплекс Албена е резерват Балтата. Той се намира в близост до село Оброчище, област Добрич. Балтата се простира на около 183 ха земя, а през него преминава живописната река Батовска, извираща от Франгенското плато и която е единствената непресъхваща в този регион.

Местността е обявена за защитена територия през 1978 година, за да се опази необикновената й природа и популацията от застрашени животински видове, които живеят в региона. Тук се крие едно истинско великолепие, превъплътено в красиви гледки и пейзажи, в нежния полъх на морския бриз, в галещите лъчи на жаркото слънце и в прохладата и тишината на гъстите лонгозни гори.

Балтата е дом на над 250 вида висши растения, които са от 180 рода и 62 семейства. Около 16 от видовете са застрашени от изчезване и са включени в списъка на Червената книга. Някои от представителите са лианите и пализиев ясен.

Най-често срещани са снежно бялото блатно кокиче и гъбите. Тук убежище намират и около 16 вида риби като бабука, бодливка, атерина, шаран и щипок , някои от които също за защитени. Представителите на земноводните животни и влечуги са зелената крастава жаба, гребенистият тритон, слепок, пепелянак и шипоопашата костенурка.

Около 118 разновидности на птици гнездят в местността, 163 от които са редки и се срещат на много малко места. Особено красиви са сивия жерав, черният щъркел, синигирите, ченоглавото коприварче и други. Тази територия е обитава и от бозайници, гризачи и чифтокопитни като зайци, прилепи,таралежи и къртица. Ако искате да станете част от красотата и магията на резервата, не пропускайте да си направите чудесна разходка из него. Бъдете сигурни, че това ще ви накара да се почувствате добре и заредени с много положителна енергия. Свежият въздух и прохладата ще прочистят ума ви и поне за миг ще се оттърсите от досадните проблеми, които ни преследват ежедневно.