Търсене

Старозагорски Регионален исторически музей в центъра

бул. Руски 42, Стара Загора

В Стара Загора има невероятен Исторически музей. Сградата се намира в самия център и има голям фонд с важни археологически и исторически артефакти. Витрините с експонатите са подредени според епохата. Намерените находки и исторически данни доказват, че Стара Загора и района около нея са населявани още от древни времена. Доказателства за това са подредени в първата зала на Регионалния исторически музей. Най- ранните находки са от VI век преди новата ера иса от новокаменната епоха.

Изготвена е карта, която показва точните местонахождения на 120 селища и могили, които са открити в района на Стара Загора. Пет от могилите са в самата Стара Загора. През I век преди новата ера започва Римската епоха, когато градът е завладян от Римската империя. През 107 година император Траян минава през района и мястото много му харесва. Заповядва да се направи град, подобен на тези в Рим и да носи името Августа Траяна.

Градът има полуавтономна форма на управление и е с градски съвет и народно събрание. От това време са открити различни монети, накити и украшения, много съдове, статуи, стъклени предмети и бронзови лампи. Когато се полагат основите за новата сграда на Историческия музей, работниците намират останки от главната улица на Августа Траяна, която се казва „кардо максимус“. Тя е свързвала двете порти- Северната и Южната. Откритите останки са били по- близо до Южната, на 30-на метра и са били част от вътрешната част на града зад крепостните стени. Извикани са специалисти, които консервират улицата и днес тя заема приземното ниво на сградата и е изложена на същото място, на което е и открита. Улицата е била около 6 метра широка, а с тротоарите около 11 метра. В древността по нея е имало каменни релефи и статуи, а в музея е направено пано на стената, което показва как е продължавала до Южната порта, която вече не съществува.

Останалите зали и експозиции са посветени на развитието на Стара Загора, съдбата на града през Античността, Средновековието и Възраждането чак до огромния пожар през 1877 година, който унищожава по-голямата част от града. Една от най- големите и тежки битки по време на Руско- турската освободителна война е при Стара Загора. Въпреки голямо геройство и храбростта на войници и опълченци, градът е превзет от турците и лично султан Сюлейман заповядва да запалят града. След Освобождението през октомври 1879 година започва възстановяването на града и до ден днешен 5 октомври е празник на Стара Загора.

Автор: Виктория Пенева

Работно време: 10:00 - 18:00 часа, Почивен ден–понеделник

Телефони: 042 919 201

Адрес: бул. Руски 42, Стара Загора

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

В Стара Загора има невероятен Исторически музей. Сградата се намира в самия център и има голям фонд с важни археологически и исторически артефакти. Витрините с експонатите са подредени според епохата. Намерените находки и исторически данни доказват, че Стара Загора и района около нея са населявани още от древни времена. Доказателства за това са подредени в първата зала на Регионалния исторически музей. Най- ранните находки са от VI век преди новата ера иса от новокаменната епоха.

Изготвена е карта, която показва точните местонахождения на 120 селища и могили, които са открити в района на Стара Загора. Пет от могилите са в самата Стара Загора. През I век преди новата ера започва Римската епоха, когато градът е завладян от Римската империя. През 107 година император Траян минава през района и мястото много му харесва. Заповядва да се направи град, подобен на тези в Рим и да носи името Августа Траяна.

Градът има полуавтономна форма на управление и е с градски съвет и народно събрание. От това време са открити различни монети, накити и украшения, много съдове, статуи, стъклени предмети и бронзови лампи. Когато се полагат основите за новата сграда на Историческия музей, работниците намират останки от главната улица на Августа Траяна, която се казва „кардо максимус“. Тя е свързвала двете порти- Северната и Южната. Откритите останки са били по- близо до Южната, на 30-на метра и са били част от вътрешната част на града зад крепостните стени. Извикани са специалисти, които консервират улицата и днес тя заема приземното ниво на сградата и е изложена на същото място, на което е и открита. Улицата е била около 6 метра широка, а с тротоарите около 11 метра. В древността по нея е имало каменни релефи и статуи, а в музея е направено пано на стената, което показва как е продължавала до Южната порта, която вече не съществува.

Останалите зали и експозиции са посветени на развитието на Стара Загора, съдбата на града през Античността, Средновековието и Възраждането чак до огромния пожар през 1877 година, който унищожава по-голямата част от града. Една от най- големите и тежки битки по време на Руско- турската освободителна война е при Стара Загора. Въпреки голямо геройство и храбростта на войници и опълченци, градът е превзет от турците и лично султан Сюлейман заповядва да запалят града. След Освобождението през октомври 1879 година започва възстановяването на града и до ден днешен 5 октомври е празник на Стара Загора.

Близки хотели