Търсене

Регионален исторически музей - град Стара Загора

В Стара Загора има невероятен Исторически музей. Сградата се намира в самия център и има голям фонд с важни археологически и исторически артефакти. Витрините с експонатите са подредени според епохата.

Намерените находки и исторически данни доказват, че Стара Загора и района около нея са населявани още от дълбока древност. Свидетелства за това са подредени в първата зала на Регионалния исторически музей. Най-ранните находки са от VI век преди новата ера и са от новокаменната епоха. Изготвена е карта, която показва точните местонахождения на 120 селища и могили, които са открити в района на Стара Загора. Пет от могилите са в самата Стара Загора.


През I век преди новата ера започва Римската епоха, когато градът е завладян от Римската империя. През 107 година император Траян минава през района и мястото много му харесва. Заповядва да се направи град, подобен на тези в Рим и да носи името Августа Траяна. Градът има полуавтономна форма на управление и е с градски съвет и народно събрание. От този период са открити различни монети, накити и украшения, много съдове, статуи, стъклени предмети и бронзови лампи.


Когато се полагат основите за новата сграда на Историческия музей, работниците намират останки от главната улица на Августа Траяна, която се е наричала „кардо максимус“. Тя е свързвала двете порти- Северната и Южната. Откритите останки са били по-близо до Южната, на 30-на метра и са били част от вътрешността на града зад крепостните стени. Извикани са специалисти, които консервират улицата и днес тя заема приземното ниво на сградата и е изложена на същото място, на което е и открита. Улицата е била около 6 метра широка, а с тротоарите около 11 метра. В древността по нея е имало каменни релефи и статуи, а в музея е направено пано на стената, което показва как е продължавала до Южната порта, която вече не съществува.


Останалите зали и експозиции са посветени на развитието на Стара Загора, съдбата на града през Античността, Средновековието и Възраждането чак до огромния пожар през 1877 година, който унищожава по-голямата част от града.

Една от най-големите и тежки битки по време на Руско-турската освободителна война е при Стара Загора. Въпреки голямо геройство и храбростта на войници и опълченци, градът е превзет от турците и лично султан Сюлейман заповядва да запалят града. След Освобождението през октомври 1879 година са положени основите за възстановяването на града и до ден днешен 5 октомври е празник на Стара Загора.

Регионалният исторически музей работи от понеделник до събота от 10.00 до 18.00 часа и има специален информационен център с материали и сувенири.

Автор: Виктория Пенева

Описание

В Стара Загора има невероятен Исторически музей. Сградата се намира в самия център и има голям фонд с важни археологически и исторически артефакти. Витрините с експонатите са подредени според епохата.

Намерените находки и исторически данни доказват, че Стара Загора и района около нея са населявани още от дълбока древност. Свидетелства за това са подредени в първата зала на Регионалния исторически музей. Най-ранните находки са от VI век преди новата ера и са от новокаменната епоха. Изготвена е карта, която показва точните местонахождения на 120 селища и могили, които са открити в района на Стара Загора. Пет от могилите са в самата Стара Загора.


През I век преди новата ера започва Римската епоха, когато градът е завладян от Римската империя. През 107 година император Траян минава през района и мястото много му харесва. Заповядва да се направи град, подобен на тези в Рим и да носи името Августа Траяна. Градът има полуавтономна форма на управление и е с градски съвет и народно събрание. От този период са открити различни монети, накити и украшения, много съдове, статуи, стъклени предмети и бронзови лампи.


Когато се полагат основите за новата сграда на Историческия музей, работниците намират останки от главната улица на Августа Траяна, която се е наричала „кардо максимус“. Тя е свързвала двете порти- Северната и Южната. Откритите останки са били по-близо до Южната, на 30-на метра и са били част от вътрешността на града зад крепостните стени. Извикани са специалисти, които консервират улицата и днес тя заема приземното ниво на сградата и е изложена на същото място, на което е и открита. Улицата е била около 6 метра широка, а с тротоарите около 11 метра. В древността по нея е имало каменни релефи и статуи, а в музея е направено пано на стената, което показва как е продължавала до Южната порта, която вече не съществува.


Останалите зали и експозиции са посветени на развитието на Стара Загора, съдбата на града през Античността, Средновековието и Възраждането чак до огромния пожар през 1877 година, който унищожава по-голямата част от града.

Една от най-големите и тежки битки по време на Руско-турската освободителна война е при Стара Загора. Въпреки голямо геройство и храбростта на войници и опълченци, градът е превзет от турците и лично султан Сюлейман заповядва да запалят града. След Освобождението през октомври 1879 година са положени основите за възстановяването на града и до ден днешен 5 октомври е празник на Стара Загора.

Регионалният исторически музей работи от понеделник до събота от 10.00 до 18.00 часа и има специален информационен център с материали и сувенири.

Близки хотели