Търсене

Регионален исторически музей - град Хасково

През 1927 година в Хасково, по време на едно заседание в читалище „Заря“ е обсъдено създаването на Правилник за уреждане на музей и създаване на настоятелство за археологически отдел. През 1929 година този правилник е утвърден от Министерството на народното просвещение и така в Хасково е създаден исторически музей, а първи уредници стават Иван Карагяуров и Димитър Иванов- Лицо. Постепенно са разкрити нови отдели към музея. До 1795 година той се е помещавал в Кирковото училище. В този период се подготвяло откриване на няколко експозиции, които били изложени на различни места.

През 1975 година е открита и нова сграда , която е проектирана за нуждите на музея и в нея има много кабинети, голяма площ за излагане на експонати и специални фондохранилища. През 1982 година са открити отделите „Археология“ , „Етнография“, „Революционно работническо движение“ и „Възраждане и националноосвободителни борби“. Тези уникални експозиции бързо се превръщат в гордост за музея и привличат много посетители.

В резултат на събирателната, научно-изследователската работа и фондовата дейност на няколко поколения от специалисти през няколко десетилетия, във фонда на музея има над 120 000 предмета с историческо и културно значение. През годините музеят излага своите колекции не само като постоянни експозиции, а и в много публикации. През 2006 година в Кирковото училище е направена постоянна изложба „Хасковски будители“, а най-уникалните предмети от фонда на музея участват в много национални и световни изложби. През последните години музеят в Хасково активно развива своята научно-изследователска дейност, негови специалисти публикуват различни научни трудове и статии, участва в национални и международни симпозиуми и конференции свързани с историята.


Регионалният исторически музей работи активно и за социализирането на недвижимите паметници на културата в града и създаването на маршрути за културен туризъм. Реставрирани са крепостите при село Мезек, Минерални бани, Маточина , известната вила Армира край Ивайловград и много други археологически находки в района. Реализиран е проект за културен туризъм в окръг Еврос съвместно с гръцката държава. През 2008 година музеят сключва договор за партньорство с Олимпийския музея в красивия гръцки град Солун.

Най-мащабният проект на музея в Хасково е откриване на Тракийската гробница край село Александрово през 2000 година. В него се включват специалисти от Япония. А през 2009 година лично принцът и принцесата на Япония заедно с президента на Република България и много височайши гости откриват Музейния център на тракийското изкуство в Източните Родопи, който също е към Регионалния исторически музей в Хасково.


 

Автор: Хари Попов

Описание

През 1927 година в Хасково, по време на едно заседание в читалище „Заря“ е обсъдено създаването на Правилник за уреждане на музей и създаване на настоятелство за археологически отдел. През 1929 година този правилник е утвърден от Министерството на народното просвещение и така в Хасково е създаден исторически музей, а първи уредници стават Иван Карагяуров и Димитър Иванов- Лицо. Постепенно са разкрити нови отдели към музея. До 1795 година той се е помещавал в Кирковото училище. В този период се подготвяло откриване на няколко експозиции, които били изложени на различни места.

През 1975 година е открита и нова сграда , която е проектирана за нуждите на музея и в нея има много кабинети, голяма площ за излагане на експонати и специални фондохранилища. През 1982 година са открити отделите „Археология“ , „Етнография“, „Революционно работническо движение“ и „Възраждане и националноосвободителни борби“. Тези уникални експозиции бързо се превръщат в гордост за музея и привличат много посетители.

В резултат на събирателната, научно-изследователската работа и фондовата дейност на няколко поколения от специалисти през няколко десетилетия, във фонда на музея има над 120 000 предмета с историческо и културно значение. През годините музеят излага своите колекции не само като постоянни експозиции, а и в много публикации. През 2006 година в Кирковото училище е направена постоянна изложба „Хасковски будители“, а най-уникалните предмети от фонда на музея участват в много национални и световни изложби. През последните години музеят в Хасково активно развива своята научно-изследователска дейност, негови специалисти публикуват различни научни трудове и статии, участва в национални и международни симпозиуми и конференции свързани с историята.


Регионалният исторически музей работи активно и за социализирането на недвижимите паметници на културата в града и създаването на маршрути за културен туризъм. Реставрирани са крепостите при село Мезек, Минерални бани, Маточина , известната вила Армира край Ивайловград и много други археологически находки в района. Реализиран е проект за културен туризъм в окръг Еврос съвместно с гръцката държава. През 2008 година музеят сключва договор за партньорство с Олимпийския музея в красивия гръцки град Солун.

Най-мащабният проект на музея в Хасково е откриване на Тракийската гробница край село Александрово през 2000 година. В него се включват специалисти от Япония. А през 2009 година лично принцът и принцесата на Япония заедно с президента на Република България и много височайши гости откриват Музейния център на тракийското изкуство в Източните Родопи, който също е към Регионалния исторически музей в Хасково.


 

Близки хотели