Търсене

Природен парк Врачански балкан

Природния парк се намира във Врачанската планина, включва земите на основната старопланинска верига и Предбалкана, няколко села и град Враца. Може би се досещате, че именно от тук получава своето име.

Самият парк е обявен за такъв от Комитета по опазване на околната среда на 21.12.1989 година. Площта, която заема е 30 129,9 хектара. В него има голямо биологично разнообразие и опазване на флора, гори, фауна, защитени територии.

Флората в парка наброява около 1100 висши растения. Това означава, че с парка има около 28% от цялата българска флора. 35 вида от растенията са рядко срещани и защитени, а 13 вида са включени в Червената книга на Република България.

Природен парк Врачански балкан е разположен в Мизийската горскорастителна област, на надморска височина от 151 до 1300 метра. Територията на парка се простира в два растителни пояса и пет подпояса. Иглолистните гори заемат 1844,7 хектара, Широколистните високостъблени гори – 4593,9 хектара, Издънкови гори за превръщане – 5101,6 хектара, Нискостъблени гори – 5903,8 хектара.

Разнообразна е и фауната по тези земи, преброени са 1231 вида безгръбначни животни. От 11 вида земноводни и 15 вида влечуги 20 вида са защитени. В парка има над 180 различни вида птици, от които 157 са защитени, 38 вида са вписани в Червената книга. Има 36 вида бозайници, от които 9 са защитени на национално ниво.

Важно е природата и Природен парк Врачански балкан да се опазва, защото в него има страшно много защитени видове растения и животни.

Забележителностите, които може да разгледате в района са:

• Природозащитен център натура, Враца

• Регионален исторически музей, Враца

• Етнографски комплекс, Враца

• Комплекс Вестителят (хижата), Враца

• Водопад Скакля

• Проход Вратцата

• Водопад Боров камък

• Развлекателен парк о пещера Леденика

• Околчица

• Къща – Музей Баба Илийца

• Местност Избата

• Местност Йолковица

• Местност Рашов дол

• Природна забележителност Ритлите

• Комплакс Дядо Йоцо, село Очин дол

• Лакатнишки скали

• Манастир Свети Иван Пусти

• Черепишки манастир Успение Богородично

• Археологически комплекс Калето, Мездра

• Ски писта Пършевица

• Църква Свето Рождество Боготодично

Автор: Iskra

Описание

Природния парк се намира във Врачанската планина, включва земите на основната старопланинска верига и Предбалкана, няколко села и град Враца. Може би се досещате, че именно от тук получава своето име.

Самият парк е обявен за такъв от Комитета по опазване на околната среда на 21.12.1989 година. Площта, която заема е 30 129,9 хектара. В него има голямо биологично разнообразие и опазване на флора, гори, фауна, защитени територии.

Флората в парка наброява около 1100 висши растения. Това означава, че с парка има около 28% от цялата българска флора. 35 вида от растенията са рядко срещани и защитени, а 13 вида са включени в Червената книга на Република България.

Природен парк Врачански балкан е разположен в Мизийската горскорастителна област, на надморска височина от 151 до 1300 метра. Територията на парка се простира в два растителни пояса и пет подпояса. Иглолистните гори заемат 1844,7 хектара, Широколистните високостъблени гори – 4593,9 хектара, Издънкови гори за превръщане – 5101,6 хектара, Нискостъблени гори – 5903,8 хектара.

Разнообразна е и фауната по тези земи, преброени са 1231 вида безгръбначни животни. От 11 вида земноводни и 15 вида влечуги 20 вида са защитени. В парка има над 180 различни вида птици, от които 157 са защитени, 38 вида са вписани в Червената книга. Има 36 вида бозайници, от които 9 са защитени на национално ниво.

Важно е природата и Природен парк Врачански балкан да се опазва, защото в него има страшно много защитени видове растения и животни.

Забележителностите, които може да разгледате в района са:

• Природозащитен център натура, Враца

• Регионален исторически музей, Враца

• Етнографски комплекс, Враца

• Комплекс Вестителят (хижата), Враца

• Водопад Скакля

• Проход Вратцата

• Водопад Боров камък

• Развлекателен парк о пещера Леденика

• Околчица

• Къща – Музей Баба Илийца

• Местност Избата

• Местност Йолковица

• Местност Рашов дол

• Природна забележителност Ритлите

• Комплакс Дядо Йоцо, село Очин дол

• Лакатнишки скали

• Манастир Свети Иван Пусти

• Черепишки манастир Успение Богородично

• Археологически комплекс Калето, Мездра

• Ски писта Пършевица

• Църква Свето Рождество Боготодично

Близки хотели