Търсене

Небет тепе - град Пловдив

Небет тепе е едно от шестте тепета на Пловдив, останали до днес, които никой не моье да обясни как са се появили и кога. Около тях е построен градът. Небет тепе е археологически комплекс, който е обявен за паметник на културата. Тук са намерени предмети, които свидетелстват за селище от праисторическо време на Трихълмието още от XII век пр.Хр, което по-късно се превръща в стария град Евмолпия- един от първите градски центрове в Европа. Първоначално древното селище е било естествено укрепено и е защитено от северния хълм. По-късно то естествено се разпростира и към другите два хълма на Трихълмието, за да се превърне в най-големият тракийски град в пределите на днешна България. По времето на създаването на града тука са живели тракийските беси. Спори се дали градът се е наричал първоначално Евмолпия или пък Пулпудева.


През 342 година пр.н.е. градът е превзет от Филип Македонски, неговото царство е най-могъщото по това време на Балканите, а пикът е достигнат при управлението на сина му Александър Македонски. Градът е наречен на името на Филип- филипополис и бързо се превръща икономически център на цяла Тракия.


Учените и до днес не могат да излезнат с ясна позиция кога точно Филипополис е укрепен с крепостна стена- според някои е още през 2 век пр.н.е, а според други на Небет тепе е имало владетелски комплекс и култов център със стена още през 4 век пр.н.е.

По време не елинизма градът се разраства освен на Небет тепе и на Таксим и Джамбаз тепе, за да обхване цялото Трихълмие. Скоро Филипопол започва да заема и подножията не хълмовете, като на Небет тепе са открити останки от жилища и укрепления именно от този период.

През I в от н.е градът влиза в необятната Римска империя и тогава става основен икономически, културен и политически център на цяла Тракия. Тога става и областен център- град метрополия. Тук се е провеждало събранието на траките, като в него са участвали представители на всички племена от областта. Със слизането на града в основите на хълмовете той се превръща в типичен за Римската структура е се развива бързо под нейното управление. Има Акропол на високо място (на Трихълмието), нов град, който се намира в подножието и има ортогонална схема и Форум- площад, на който се намират всички административни и обществени сгради.


Архитектурният комплекс „Небет тепе“ продължава да играе важна роля чак до XIV век, като са направени много допълнение и подобрения през Античността и после през Средновековието. До днес се е съхранил резервоар за вода с обем цели 350 куб. метра.

Всеки посетител на Стария град може да се разходи по старите стени на Небет тепе и да си представи как е изглеждал красивият Пловдив преди хиляди години.

Автор: Валерия Минева

Описание

Небет тепе е едно от шестте тепета на Пловдив, останали до днес, които никой не моье да обясни как са се появили и кога. Около тях е построен градът. Небет тепе е археологически комплекс, който е обявен за паметник на културата. Тук са намерени предмети, които свидетелстват за селище от праисторическо време на Трихълмието още от XII век пр.Хр, което по-късно се превръща в стария град Евмолпия- един от първите градски центрове в Европа. Първоначално древното селище е било естествено укрепено и е защитено от северния хълм. По-късно то естествено се разпростира и към другите два хълма на Трихълмието, за да се превърне в най-големият тракийски град в пределите на днешна България. По времето на създаването на града тука са живели тракийските беси. Спори се дали градът се е наричал първоначално Евмолпия или пък Пулпудева.


През 342 година пр.н.е. градът е превзет от Филип Македонски, неговото царство е най-могъщото по това време на Балканите, а пикът е достигнат при управлението на сина му Александър Македонски. Градът е наречен на името на Филип- филипополис и бързо се превръща икономически център на цяла Тракия.


Учените и до днес не могат да излезнат с ясна позиция кога точно Филипополис е укрепен с крепостна стена- според някои е още през 2 век пр.н.е, а според други на Небет тепе е имало владетелски комплекс и култов център със стена още през 4 век пр.н.е.

По време не елинизма градът се разраства освен на Небет тепе и на Таксим и Джамбаз тепе, за да обхване цялото Трихълмие. Скоро Филипопол започва да заема и подножията не хълмовете, като на Небет тепе са открити останки от жилища и укрепления именно от този период.

През I в от н.е градът влиза в необятната Римска империя и тогава става основен икономически, културен и политически център на цяла Тракия. Тога става и областен център- град метрополия. Тук се е провеждало събранието на траките, като в него са участвали представители на всички племена от областта. Със слизането на града в основите на хълмовете той се превръща в типичен за Римската структура е се развива бързо под нейното управление. Има Акропол на високо място (на Трихълмието), нов град, който се намира в подножието и има ортогонална схема и Форум- площад, на който се намират всички административни и обществени сгради.


Архитектурният комплекс „Небет тепе“ продължава да играе важна роля чак до XIV век, като са направени много допълнение и подобрения през Античността и после през Средновековието. До днес се е съхранил резервоар за вода с обем цели 350 куб. метра.

Всеки посетител на Стария град може да се разходи по старите стени на Небет тепе и да си представи как е изглеждал красивият Пловдив преди хиляди години.

Близки хотели