Търсене

Национален парк Рила

Най – големият национален парк на Българската територия е Национален парк Рила. Той обхваща площ от 81 000 хектара и е обявен за такъв на 24 Февруари 1992 година. Местоположението му е в най – високите централни части на Рила планина. Целта му е да се опазят няколко напълно различни отделни екосистеми и културни и исторически обекти с национална важност. От неговата територия извира река Марица, която е една от най – пълноводните и най – дългите на Балканите, както и реките Искър и Места. Надморската височина варира от 800 до 2925 метра. В границите му има 120 езера, като повечето са с ледников произход, както и емблематичния най – висок връх на Балканския полуостров – връх Мусала.

Целта на определянето му като резерват е опазването на планинския ледников комплекс, флората и фауната по тези ширини. Любопитен факт е, че 99.6% от площта е покрита от иглолистни гори – ела, смърч, бял бор, клек, бяла мура, като средната им възраст е около 90 години. Има над 300 вида висши растения и голямо разнообразие от животни. Също така в границите на Национален парк Рила попада и резерват Маричини езера.

Площта на парка предразполага към развитие на туризма, образователни и научни дейности и запазване на екологичната среда. Забележително е и наличието на над 100 върха, 172 вида гръбначни животни, сред които 99 вида птици, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги и 48 вида бозайници. В този район е най – голямата популация на балканска дива коза. Национален Парк Рила има общо 17 туристически хижи, 4 заслона и леглова база за около 1500 души.

В националния парк има общо 4 на брой резервата – Централен Рилски, Парангалица, Ибър, Скакавица. В Рила планина туризма е най – добре развит, има бази за настаняване, туристически пътеки и заслони. Също така от тук минават и туристическите европейски маршрути Е8 и Е4. Изберете си маршрут и се разходете из Национален парк Рила!

По – долу на картата е посочена ориентировъчна точка в центъра на парка и не е свързана с нищо определено.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Най – големият национален парк на Българската територия е Национален парк Рила. Той обхваща площ от 81 000 хектара и е обявен за такъв на 24 Февруари 1992 година. Местоположението му е в най – високите централни части на Рила планина. Целта му е да се опазят няколко напълно различни отделни екосистеми и културни и исторически обекти с национална важност. От неговата територия извира река Марица, която е една от най – пълноводните и най – дългите на Балканите, както и реките Искър и Места. Надморската височина варира от 800 до 2925 метра. В границите му има 120 езера, като повечето са с ледников произход, както и емблематичния най – висок връх на Балканския полуостров – връх Мусала.

Целта на определянето му като резерват е опазването на планинския ледников комплекс, флората и фауната по тези ширини. Любопитен факт е, че 99.6% от площта е покрита от иглолистни гори – ела, смърч, бял бор, клек, бяла мура, като средната им възраст е около 90 години. Има над 300 вида висши растения и голямо разнообразие от животни. Също така в границите на Национален парк Рила попада и резерват Маричини езера.

Площта на парка предразполага към развитие на туризма, образователни и научни дейности и запазване на екологичната среда. Забележително е и наличието на над 100 върха, 172 вида гръбначни животни, сред които 99 вида птици, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги и 48 вида бозайници. В този район е най – голямата популация на балканска дива коза. Национален Парк Рила има общо 17 туристически хижи, 4 заслона и леглова база за около 1500 души.

В националния парк има общо 4 на брой резервата – Централен Рилски, Парангалица, Ибър, Скакавица. В Рила планина туризма е най – добре развит, има бази за настаняване, туристически пътеки и заслони. Също така от тук минават и туристическите европейски маршрути Е8 и Е4. Изберете си маршрут и се разходете из Национален парк Рила!

По – долу на картата е посочена ориентировъчна точка в центъра на парка и не е свързана с нищо определено.

Близки хотели