Търсене

Национален археологически резерват Яйлата

Село Камен бряг е разположено по средата на пътя межу Шабла и Каварна. То привлича туристите с красотата на пейзажа, многобройните възможностите за занимания сред приодата, катерене по скали и историческите останки в околностите.

От години хората идват тук за популярното събитие „джулая“, за да посрещнат изгрева на 1 – ви Юли. Тук се намира местността Огънчето, където в следствие на изтичане на природен газ вече над 50 години има нестихващ пламък. Но може би най – интересната забележителност тук се намира на около 2 километра южно от селото в местността „Яйлата“, където е Националният археологически резерват.

С решене на министерски съвет от 1989 година местността „Яйлата“ бива обявена за ареологически резерват от национално значение. Той обхваща доста голяма площ около селото и части от морската ивица. На територията на археологическия комплекс се намират многобройни паметници, принадлежащи на различни исторически епохи, от VI хилядолетие преди новата ера до средата на XI век. Редовни разкопки се провеждат от 1980 година насам.

Част от археологическите паметници включват пещерно селище, некрополи, светилище, ранновизантийска крепост. Има следи от древно пристанище, но в момента са под водата.

На територията на резервата са разположени голям брой, дялани от човек пещери. Общата им бройка надхвърля 100. Пещерите са разположени на различни нива на комплекса. Първоначално са били използвани през V – тото хилядолетие преди Христа, но в Средновековието са превърнати в манастирски комплекс.

В северната част на равнинната тераса, т.н. Голяма Яйла, се намира друг интересен обект от археологическия комплекс. Това е малка средновековна крепост с доста добре изградена защитна система. При изграждането на крепостта са били издигнати общо 4 отбранителни кули и една порта. Портата е най – важния пункт за отбранта на крепоста, тя е от типа кула – порта с два входа с широчина 2,60 метра.

Част от намерените във водата предмети са каменни котви, каменни щокове, части от оловни и желзни котви. Рибарите са извадили голям брой антични амфори.

Археологическият резерват Яйлата разказва за историческите епохи през вековете и как района се е развивал във времето. Това е атракция, която непременно всеки турист в района е добре да посети.

Автор: Севда

Описание

Село Камен бряг е разположено по средата на пътя межу Шабла и Каварна. То привлича туристите с красотата на пейзажа, многобройните възможностите за занимания сред приодата, катерене по скали и историческите останки в околностите.

От години хората идват тук за популярното събитие „джулая“, за да посрещнат изгрева на 1 – ви Юли. Тук се намира местността Огънчето, където в следствие на изтичане на природен газ вече над 50 години има нестихващ пламък. Но може би най – интересната забележителност тук се намира на около 2 километра южно от селото в местността „Яйлата“, където е Националният археологически резерват.

С решене на министерски съвет от 1989 година местността „Яйлата“ бива обявена за ареологически резерват от национално значение. Той обхваща доста голяма площ около селото и части от морската ивица. На територията на археологическия комплекс се намират многобройни паметници, принадлежащи на различни исторически епохи, от VI хилядолетие преди новата ера до средата на XI век. Редовни разкопки се провеждат от 1980 година насам.

Част от археологическите паметници включват пещерно селище, некрополи, светилище, ранновизантийска крепост. Има следи от древно пристанище, но в момента са под водата.

На територията на резервата са разположени голям брой, дялани от човек пещери. Общата им бройка надхвърля 100. Пещерите са разположени на различни нива на комплекса. Първоначално са били използвани през V – тото хилядолетие преди Христа, но в Средновековието са превърнати в манастирски комплекс.

В северната част на равнинната тераса, т.н. Голяма Яйла, се намира друг интересен обект от археологическия комплекс. Това е малка средновековна крепост с доста добре изградена защитна система. При изграждането на крепостта са били издигнати общо 4 отбранителни кули и една порта. Портата е най – важния пункт за отбранта на крепоста, тя е от типа кула – порта с два входа с широчина 2,60 метра.

Част от намерените във водата предмети са каменни котви, каменни щокове, части от оловни и желзни котви. Рибарите са извадили голям брой антични амфори.

Археологическият резерват Яйлата разказва за историческите епохи през вековете и как района се е развивал във времето. Това е атракция, която непременно всеки турист в района е добре да посети.

Близки хотели