Търсене

Музей на религиите Стара Загора

Център, Стара Загора

В центъра на Стара Загора се намира едно уникално място- Архитектурният комплекс „Музей на религиите”. Мястото, на което е създаден музеят, се почита като свещено през различните епохи. Направени са археологични проучвания, които разкриват наслагване на различни религиозни практики на територията на комплекса. Намерени са култова яма от ранножелязната епоха (Х век преди Христа), древно езическо светилище в чест на тракийския конник ( II-III век ), гробищна църква от Средновековието (Х-ХIII век) и мюсюлмански храм от XV век. Единствено тук има такава невероятна приемственост на религиите.

До днес е запазен мюсюлманският храм, който се нарича „Ески джамия”. Джамията е запазена благодарение на това, че е обявена за старинна през 1927 година. През 1968 година мястото е обявено за архитектурен и културен паметник от Античността и Средновековието. През 1972 година стенописите са признати за паметник на изобразителното и архитектурното изкуство, който е от национално значение.

През 2003 година директорът на НИПК издава заповед, според която границите на обекта са точно определени и средновековната християнска гробница става отделен архитектурен паметник.

През 2011 година Министерството на културата създава проект за извършване на консервация и реставрация на комплекса.

Самата сграда на музея е единствената, която оцелява след като Стара Загора е опожарена по време на Руско-турската Освободителна война. Според стар надпис джамията е създаде през 1409 година.

След реставрацията стенописите възвръщат невероятните си ярки цветове. Сред орнаментите в Ески джамия се срещат няколко човешки образа, макар това да е забранено според Исляма. Според историците има основания да се мисли, че стенописите са дели на зограф-християнин. До втория етаж води красиво дървено стълбище, което е богато украсено. То е водило до женското отделение за молитви, което винаги е отделено от мъжкото. От горе се виждат и консервираните останки на по-древните храмове.

Музеят е пример за приемствеността на религиите през вековете. Тази особеност се среща в България.

Музеят на религиите приема посетители от вторник до петък от 10.00 до 18.00 часа. За желаещите да разгледат има специални групови и индивидуални посещения, допълнителна информация, беседа и екскурзовод, който обяснява подробно историята на мястото.

Всеки, който посещава Стара Загора, обезателно трябва да посети музей и да види как могат да съществуват на едно място няколко съвсем различни религии.

Автор: Becky

Работно време: 10:00 - 18:00 часа Почивен ден–понеделник

Телефони: 042 600 299

Адрес: Център, Стара Загора

Website: виж тук

Описание

В центъра на Стара Загора се намира едно уникално място- Архитектурният комплекс „Музей на религиите”. Мястото, на което е създаден музеят, се почита като свещено през различните епохи. Направени са археологични проучвания, които разкриват наслагване на различни религиозни практики на територията на комплекса. Намерени са култова яма от ранножелязната епоха (Х век преди Христа), древно езическо светилище в чест на тракийския конник ( II-III век ), гробищна църква от Средновековието (Х-ХIII век) и мюсюлмански храм от XV век. Единствено тук има такава невероятна приемственост на религиите.

До днес е запазен мюсюлманският храм, който се нарича „Ески джамия”. Джамията е запазена благодарение на това, че е обявена за старинна през 1927 година. През 1968 година мястото е обявено за архитектурен и културен паметник от Античността и Средновековието. През 1972 година стенописите са признати за паметник на изобразителното и архитектурното изкуство, който е от национално значение.

През 2003 година директорът на НИПК издава заповед, според която границите на обекта са точно определени и средновековната християнска гробница става отделен архитектурен паметник.

През 2011 година Министерството на културата създава проект за извършване на консервация и реставрация на комплекса.

Самата сграда на музея е единствената, която оцелява след като Стара Загора е опожарена по време на Руско-турската Освободителна война. Според стар надпис джамията е създаде през 1409 година.

След реставрацията стенописите възвръщат невероятните си ярки цветове. Сред орнаментите в Ески джамия се срещат няколко човешки образа, макар това да е забранено според Исляма. Според историците има основания да се мисли, че стенописите са дели на зограф-християнин. До втория етаж води красиво дървено стълбище, което е богато украсено. То е водило до женското отделение за молитви, което винаги е отделено от мъжкото. От горе се виждат и консервираните останки на по-древните храмове.

Музеят е пример за приемствеността на религиите през вековете. Тази особеност се среща в България.

Музеят на религиите приема посетители от вторник до петък от 10.00 до 18.00 часа. За желаещите да разгледат има специални групови и индивидуални посещения, допълнителна информация, беседа и екскурзовод, който обяснява подробно историята на мястото.

Всеки, който посещава Стара Загора, обезателно трябва да посети музей и да види как могат да съществуват на едно място няколко съвсем различни религии.

Близки хотели