Търсене

Международен панаир Пловдив

Международен панаир Пловдив е един от най-големите в Югоизточна Европа. Неговата обща площ  е 352 хил.кв.м. и има 17 изложбени палати, снабдени с всякаква необходима техника за представяне на всякакви стоки. Изложбената площ възлиза на 159 хил.кв.м., като от тях 64 500кв.м е покрита. На разположение е Международен конгресен център с 8 модерни зали, побиращи от 20 до 600 души. В самите палати също има още 10 зали, които могат да поберат до 2000 човека.
 
Пловдивският панаир има за цел да подпомага развитието на българската промишленост и селско стопанство, да ги популяризира сред българското население и в чужбина, да се създадат реални контакти на българските производители с чуждестранните. Панаирните изложения са разнообразни, обхващат всички отрасли на българската икономика. В Пловдив се провеждат най-големите форуми в страната.
 
1892 година е началото на развитието на панаира у нас. Всичко започва с провеждането на Първото българско земеделско-промишлено изложение. В началото са смятали да се проведе само веднъж. След две десетилетия се заражда идеята за създаване на панаир в Пловдив, който да се провежда всяка година. През
1933г е направена следващата стъпка. В сградата на Промишленото училище се организира Национална стопанска изложба, в която участниците са 424. На следващата година се чества 30 години от създаването на Съюза на българските индустриалци, 40г от създаването на Българската търговско-индустриална палата и 100г от възникването на първата вълнено-тъкачна фабрика на Добри Желязков. Фабриката е построена още по времето на Османското владичество с техни средства и е била наречена Турска държавна текстилна фабрика.На 16 май 1934г се издава постановление на Министерския панаир, което признава Пловдивския панаир за постоянен и единствен за търговия на едно. Така той се превръща в неизменна част от икономиката на страната. След 1936г панаирът е обявен и за международен. Участие вземат освен български фирми, чийто брой е над 1000, а чуждестранните достигат до 385.
 
Международен панаир Пловдив организира панаири, изложби , конференции, конгреси, симпозиуми, концерти, спортни прояви.
За клиентите са създадени отлични условия за делова работа на изключително европейско ниво. 
Ежегодно се организира международна селскостопанска изложба, изложба на пчеларството, винарство, лов и риболов, технически панаир, вкусовете на Италия и много други. Посетители от цялата страна се стичат в града под тепетата.
 

Автор: Luiza

Описание

Международен панаир Пловдив е един от най-големите в Югоизточна Европа. Неговата обща площ  е 352 хил.кв.м. и има 17 изложбени палати, снабдени с всякаква необходима техника за представяне на всякакви стоки. Изложбената площ възлиза на 159 хил.кв.м., като от тях 64 500кв.м е покрита. На разположение е Международен конгресен център с 8 модерни зали, побиращи от 20 до 600 души. В самите палати също има още 10 зали, които могат да поберат до 2000 човека.
 
Пловдивският панаир има за цел да подпомага развитието на българската промишленост и селско стопанство, да ги популяризира сред българското население и в чужбина, да се създадат реални контакти на българските производители с чуждестранните. Панаирните изложения са разнообразни, обхващат всички отрасли на българската икономика. В Пловдив се провеждат най-големите форуми в страната.
 
1892 година е началото на развитието на панаира у нас. Всичко започва с провеждането на Първото българско земеделско-промишлено изложение. В началото са смятали да се проведе само веднъж. След две десетилетия се заражда идеята за създаване на панаир в Пловдив, който да се провежда всяка година. През
1933г е направена следващата стъпка. В сградата на Промишленото училище се организира Национална стопанска изложба, в която участниците са 424. На следващата година се чества 30 години от създаването на Съюза на българските индустриалци, 40г от създаването на Българската търговско-индустриална палата и 100г от възникването на първата вълнено-тъкачна фабрика на Добри Желязков. Фабриката е построена още по времето на Османското владичество с техни средства и е била наречена Турска държавна текстилна фабрика.На 16 май 1934г се издава постановление на Министерския панаир, което признава Пловдивския панаир за постоянен и единствен за търговия на едно. Така той се превръща в неизменна част от икономиката на страната. След 1936г панаирът е обявен и за международен. Участие вземат освен български фирми, чийто брой е над 1000, а чуждестранните достигат до 385.
 
Международен панаир Пловдив организира панаири, изложби , конференции, конгреси, симпозиуми, концерти, спортни прояви.
За клиентите са създадени отлични условия за делова работа на изключително европейско ниво. 
Ежегодно се организира международна селскостопанска изложба, изложба на пчеларството, винарство, лов и риболов, технически панаир, вкусовете на Италия и много други. Посетители от цялата страна се стичат в града под тепетата.
 

Близки хотели