Търсене

Исторически музей Лом

ул. „Еремия Българов“ 6, Лом

Историческият музей в Лом е създаден през 1925 година и първоначално се е наричал Ломско археологическо дружество „Алмус“. Инициативата е на доктор Петър Кърджиев, който завършва медицина в Русия и е бил кмет на Шумен. Управлението на дружеството се състои от настоятелство и комисия за контрол. Те се избират посредством общо събрание. В първото настоятелство на дружество „Алмус“ участват Симеон Табаков, доктор Кърджиев, доктор Табаков и Б.Симеонов. Контролната комисия е съставена от двама члена.За председател е избран доктор Петър Кърджиев, който се слави със своята любов към историята и неуморната си работа за намиране, съхранение и опазване паметна на народа до 1950 година. В дружеството се включват още седемдесет постоянни члена, които са местни търговци, адвокати, лекари, инженери, учители, художници и военни. Те съставят и приемат устав, в който е вложена една наистина трогателна загриженост за Лом и неговия регион. Основната цел е събирането и опазването на археологически паметници, различни етнографски материали, картини и фотографии. Дейността на дружеството и музея се осъществява посредством дарители и помощ от Община Лом. Най-големият спонсор за опазването на местната история е Българска популярна банка „Богатство“.

В Историческия музей има няколко отдела : „Археология“, „България 15019 век“, „Етнография“, „Художествен“ и „Нова и най-нова история“. Постоянната експозиция заема два етажа в сградата на музея и има няколко основни теми: „Хладно огнестрелно оръжие“, „Божества и образи от Крит и Микена“, „Ломска скеля“, „Кръсто Пишурка и първите театрални представления в Лом“, „Лом – последните десетилетия на 20 век“, „ Християнска култура през вековете“, „Градски бит- края на 19 до 40-те години на 20 век“ и други. Има специална зала за временни изложби и експозиции. Към него е и къщата-музей на Димитър Гинин, в която е изложена богата етнографска експозиция. В нея влизат костюми, носии и реквизит от обредни летни, пролетни и зимни обичаи.

През 1992 година за големия празник Възкресение Христово е направена специална изложба-базар „Шарени парашки“. В нея са представени рисувани яйца по подобие на тези на Димитър Маринов. Тези образци са събирани в края на 19 век. В двора се осъществяват различни фолклорни програми, литературни четения и камерни изпълнения. В музея има пияно, невероятна акустика и атмосфера, която предразполага изнасянето камерни концерти.

Самата сграда на Историческия музей в Лом е създадена след Освобождението от турско робство и инициативата е на окръжния началник на града капитан Павел Начев. Предназначена е за Общински дом. На две от фасадите при строежа са вградени епиграфски паметници от периода на римската епоха.

Автор: Пепи Панчева

Работно време: Понеделник - Петък 08:30 - 12:30 и 13:00 - 17:00 часа

Телефони: 097 166 069

Адрес: ул. „Еремия Българов“ 6, Лом

Website: виж тук

Описание

Историческият музей в Лом е създаден през 1925 година и първоначално се е наричал Ломско археологическо дружество „Алмус“. Инициативата е на доктор Петър Кърджиев, който завършва медицина в Русия и е бил кмет на Шумен. Управлението на дружеството се състои от настоятелство и комисия за контрол. Те се избират посредством общо събрание. В първото настоятелство на дружество „Алмус“ участват Симеон Табаков, доктор Кърджиев, доктор Табаков и Б.Симеонов. Контролната комисия е съставена от двама члена.За председател е избран доктор Петър Кърджиев, който се слави със своята любов към историята и неуморната си работа за намиране, съхранение и опазване паметна на народа до 1950 година. В дружеството се включват още седемдесет постоянни члена, които са местни търговци, адвокати, лекари, инженери, учители, художници и военни. Те съставят и приемат устав, в който е вложена една наистина трогателна загриженост за Лом и неговия регион. Основната цел е събирането и опазването на археологически паметници, различни етнографски материали, картини и фотографии. Дейността на дружеството и музея се осъществява посредством дарители и помощ от Община Лом. Най-големият спонсор за опазването на местната история е Българска популярна банка „Богатство“.

В Историческия музей има няколко отдела : „Археология“, „България 15019 век“, „Етнография“, „Художествен“ и „Нова и най-нова история“. Постоянната експозиция заема два етажа в сградата на музея и има няколко основни теми: „Хладно огнестрелно оръжие“, „Божества и образи от Крит и Микена“, „Ломска скеля“, „Кръсто Пишурка и първите театрални представления в Лом“, „Лом – последните десетилетия на 20 век“, „ Християнска култура през вековете“, „Градски бит- края на 19 до 40-те години на 20 век“ и други. Има специална зала за временни изложби и експозиции. Към него е и къщата-музей на Димитър Гинин, в която е изложена богата етнографска експозиция. В нея влизат костюми, носии и реквизит от обредни летни, пролетни и зимни обичаи.

През 1992 година за големия празник Възкресение Христово е направена специална изложба-базар „Шарени парашки“. В нея са представени рисувани яйца по подобие на тези на Димитър Маринов. Тези образци са събирани в края на 19 век. В двора се осъществяват различни фолклорни програми, литературни четения и камерни изпълнения. В музея има пияно, невероятна акустика и атмосфера, която предразполага изнасянето камерни концерти.

Самата сграда на Историческия музей в Лом е създадена след Освобождението от турско робство и инициативата е на окръжния началник на града капитан Павел Начев. Предназначена е за Общински дом. На две от фасадите при строежа са вградени епиграфски паметници от периода на римската епоха.

Близки хотели