Търсене

Голяма базилика Пловдив

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 3, Център, Пловдив

Голямата базилика в Пловдив представлява църква от древен Филипопол от V-VI век. Предполага се, че тя изпълнявала функцията на епископска катедрала. Тя и най-големият раннохристиянски храм, запазен до наши дни в България. Голямата базилика е близо до католическата църква „Свети Лудвиг“. Представлява трикорабна сграда, с апсида в средния кораб. За сега подробно са изучавани само южният кораб и малка част от средния. Смята се че сградата е построена още през V век върху останките на по-стар храм. Според археолози това е храм с огромни размери - над 86 метра дължина, а ширината още не е известна, тъй като разкопките не са приключени. Всеки един от корабите на базиликата е разделен от 14 колони от мрамор и зидария. В западната част се е намирал невероятен атрий с колонада на всяка от трите му страни.
Богато украсените стени и мозайки свидетелстват и за високия ранг на базиликата. Специфичната форма на олтара показва , че тук са се извършвали служби от висши църковни дейци. След като проключат разкопките на последната част, която се намира под северното платно на булевард „Мария Луиза“, се очаква да се разкрият още факти за историята й.
Може би най-интересни за археолозите са уникалните подови мозайки, които заемат повече от 700 квадратни метра. Те са пъстри и в тях има сложни геометрични форми, както и много изображения на птици. Има известна разлика в тематиката на мозайките, което значи, че те най-вероятно са дело на различни майстори.
През 2014 година е изготвен мащабен проект на стойност 4,9 милиона лева за реставриране на останките и представянето им на по-широка публика. Финансирането на проекта идва от Фондация „Америка за България“. Очаква се разкопките и дейностите по реставрацията да бъдат завършени до лятото на 2017 година. Така най-накрая невероятните мозайки ще бъдат видени от посетители. По проект ще бъде изградена сграда на две нива около вътрешния двор на базиликата и ще препраща към мозайките. 
Откриването за посетители на Голямата базилика ще се превърне в още една перла в короната на невероятния Пловдив.

Автор: Lisa

Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 3, Център, Пловдив

Описание

Голямата базилика в Пловдив представлява църква от древен Филипопол от V-VI век. Предполага се, че тя изпълнявала функцията на епископска катедрала. Тя и най-големият раннохристиянски храм, запазен до наши дни в България. Голямата базилика е близо до католическата църква „Свети Лудвиг“. Представлява трикорабна сграда, с апсида в средния кораб. За сега подробно са изучавани само южният кораб и малка част от средния. Смята се че сградата е построена още през V век върху останките на по-стар храм. Според археолози това е храм с огромни размери - над 86 метра дължина, а ширината още не е известна, тъй като разкопките не са приключени. Всеки един от корабите на базиликата е разделен от 14 колони от мрамор и зидария. В западната част се е намирал невероятен атрий с колонада на всяка от трите му страни.
Богато украсените стени и мозайки свидетелстват и за високия ранг на базиликата. Специфичната форма на олтара показва , че тук са се извършвали служби от висши църковни дейци. След като проключат разкопките на последната част, която се намира под северното платно на булевард „Мария Луиза“, се очаква да се разкрият още факти за историята й.
Може би най-интересни за археолозите са уникалните подови мозайки, които заемат повече от 700 квадратни метра. Те са пъстри и в тях има сложни геометрични форми, както и много изображения на птици. Има известна разлика в тематиката на мозайките, което значи, че те най-вероятно са дело на различни майстори.
През 2014 година е изготвен мащабен проект на стойност 4,9 милиона лева за реставриране на останките и представянето им на по-широка публика. Финансирането на проекта идва от Фондация „Америка за България“. Очаква се разкопките и дейностите по реставрацията да бъдат завършени до лятото на 2017 година. Така най-накрая невероятните мозайки ще бъдат видени от посетители. По проект ще бъде изградена сграда на две нива около вътрешния двор на базиликата и ще препраща към мозайките. 
Откриването за посетители на Голямата базилика ще се превърне в още една перла в короната на невероятния Пловдив.

Близки хотели