Търсене

Екопътека Струилица - Калето - Лъката

Екопътеката "Струилица - Калето - Лъката" се намира по поречието на река Девин.ка в Западните Родопи. Тя започва от местността Струилица, която е добила популярност заради топлата минерална вода и терапевтичните басейни. По поречието на реката са изградени метални мостчета, по които може да се върви към изворите на реката.

Местността е защитена. Забранено е да се палят огньове, освен на точно определени за целта места. Голите сечи и строителството също. Защитената територия е с обща площ 1367 декара.

Изградена е зона за риболов на балканска пъстърва. Важно е да се знае, че риболовът е платен. Таксата е 40 лева на човек за цял ден. Заплаща се в сградата на ДЛС „Извора“, намира се в началото на град Девин. Ползва се една пръчка. Риболовът е по метода „хвани-пусни“, но риболовецът има право да задържи до 10 стандартни риби.

С приходите от риболова се покриват част от разходите по поддръжка на екопътеката. Висящите мостове се нуждаят от постоянна грижа, за да са безопасни за посетителите. Пътеката също трябва да се почиства редовно, в случай, че туристи са оставили отпадъци след себе си.

Запазени са местообитанията на дивите кози и видрите. По скалите могат да се видят и родопски силивряк, вълнеста камбанка и снежно кокиче.

Освен по основната екопътека, може да се отклоните и по – по малка пътечка, която води до водопада Самодивско пръскало. Пътят до него отнема около 30 минути, а гледката си заслужава. Дължината на цялата екопътека "Струилица - Калето - Лъката" е 4 километра. Неопитните туристи изминават разстоянието за около 3 часа. По пътеката се стига до местността Лъката, където е имало средновековно селище. Днес там има само голяма поляна, обградена от върхове. На 800 метра от нея се намира родопската крепост Кавурското Кале (или само Калето). Тя датира от периода VІ-ХІІІ век. Крепостта, както и средновековното селище в местността Лъката, са обявени за паметници на културата с местно значение.

Автор: Севда

Описание

Екопътеката "Струилица - Калето - Лъката" се намира по поречието на река Девин.ка в Западните Родопи. Тя започва от местността Струилица, която е добила популярност заради топлата минерална вода и терапевтичните басейни. По поречието на реката са изградени метални мостчета, по които може да се върви към изворите на реката.

Местността е защитена. Забранено е да се палят огньове, освен на точно определени за целта места. Голите сечи и строителството също. Защитената територия е с обща площ 1367 декара.

Изградена е зона за риболов на балканска пъстърва. Важно е да се знае, че риболовът е платен. Таксата е 40 лева на човек за цял ден. Заплаща се в сградата на ДЛС „Извора“, намира се в началото на град Девин. Ползва се една пръчка. Риболовът е по метода „хвани-пусни“, но риболовецът има право да задържи до 10 стандартни риби.

С приходите от риболова се покриват част от разходите по поддръжка на екопътеката. Висящите мостове се нуждаят от постоянна грижа, за да са безопасни за посетителите. Пътеката също трябва да се почиства редовно, в случай, че туристи са оставили отпадъци след себе си.

Запазени са местообитанията на дивите кози и видрите. По скалите могат да се видят и родопски силивряк, вълнеста камбанка и снежно кокиче.

Освен по основната екопътека, може да се отклоните и по – по малка пътечка, която води до водопада Самодивско пръскало. Пътят до него отнема около 30 минути, а гледката си заслужава. Дължината на цялата екопътека "Струилица - Калето - Лъката" е 4 километра. Неопитните туристи изминават разстоянието за около 3 часа. По пътеката се стига до местността Лъката, където е имало средновековно селище. Днес там има само голяма поляна, обградена от върхове. На 800 метра от нея се намира родопската крепост Кавурското Кале (или само Калето). Тя датира от периода VІ-ХІІІ век. Крепостта, както и средновековното селище в местността Лъката, са обявени за паметници на културата с местно значение.

Близки хотели