Търсене

Езеро до Дуранкулак

Дуранкулашкото езеро се намира на 15-на километра от град Шабла и на няколко километра от границата ни с Румъния. Признато е защитена местност през 1980 година със заповед на Министерски съвет. Простира се на почти 450 хектара и е една от най-запазените крайбрежни зони у нас. Има международно значение, защото в района се срещат 260 ендемични, защитени и редки видове, които са застрашени от пълно изчезвани.

В Дуранкулашкото езеро се срещат 12 вида бозайници, 5 вида влечуги, 7 вида земноводни и 23 вида риби. То е единственото находище у нас за съхранение на дивия шаран.

Изключително значение има за опазването на птиците. През езерото минава прелетния път Via Pontica, което автоматично го превръща в идеална дестинация за развитие на орнитоложки туризъм. В защитената местност се срещат над 250 вида птици, като 92 от тях гнездят. Малкият воден бик, белооката опашница, морският дъждосвирец и черночелата сврачка са превърнали езерото в свой дом.

Дуранкулашкото езеро е признато за Рамскарски обект заради трите вида водолюбиви птици- зеленоглава гъска, черногъша гъска и голяма белочела гъска. Тук се срещат много розови пеликани и малки корморани. Езерото се охранява, но достъпът до него не е ограничен и всеки посетител трябва да следва определени правила, свързани с опазването на природата.

Автор: Sisi

Описание

Дуранкулашкото езеро се намира на 15-на километра от град Шабла и на няколко километра от границата ни с Румъния. Признато е защитена местност през 1980 година със заповед на Министерски съвет. Простира се на почти 450 хектара и е една от най-запазените крайбрежни зони у нас. Има международно значение, защото в района се срещат 260 ендемични, защитени и редки видове, които са застрашени от пълно изчезвани.

В Дуранкулашкото езеро се срещат 12 вида бозайници, 5 вида влечуги, 7 вида земноводни и 23 вида риби. То е единственото находище у нас за съхранение на дивия шаран.

Изключително значение има за опазването на птиците. През езерото минава прелетния път Via Pontica, което автоматично го превръща в идеална дестинация за развитие на орнитоложки туризъм. В защитената местност се срещат над 250 вида птици, като 92 от тях гнездят. Малкият воден бик, белооката опашница, морският дъждосвирец и черночелата сврачка са превърнали езерото в свой дом.

Дуранкулашкото езеро е признато за Рамскарски обект заради трите вида водолюбиви птици- зеленоглава гъска, черногъша гъска и голяма белочела гъска. Тук се срещат много розови пеликани и малки корморани. Езерото се охранява, но достъпът до него не е ограничен и всеки посетител трябва да следва определени правила, свързани с опазването на природата.

Близки хотели