Търсене

Древнотракийско селище на нимфите и Афродита - с. Каснаково

Село Каснаково се намира само на 10-на километра от Хасково и се простира по поречието на река Банска река.До него се намира уникален древен тракийски комплекс, който е светилище на нимфите и Афродита. В него има останки от постройки от 2 век, страноприемница от 3 век, амфитеатър и три извора с басейни, които са разположени на елипса. Това светилище е единственият нимфеум на територията на страната.

Нимфите са митични женски същества, които са покровителки на природата. Те биват земни и морски и са очаровали хората със своята красота. Самодивите в българския фолклор са техен приемник. Афродита е гръцката богиня на любовта и според историците още пред гърци да дойдат на Балканите, траките са почитали определени богове, които стават час от гръцкия пантеон.

Светилището край село Каснаково е вградено в голяма скала, там има подпорна стена с форма на полуелипса. На входа му е имало монументална колонада, от която са останали само основите. В стената има три ниши, които са каптажи на малки извори и са разположени симетрично. Според местните те символизират танца на нимфите. Някои от посетителите твърдят, че на поляната пред светилището се усеща странна енергия, която ги плаши и бързат да напуснат.

Крайните извори са свързани с централния посредством открит улей от камък, който минава покрай стената. Над централния извор има надпис с имената на създателите му. Водата извира от малка цепнатина в скалата и е кристална. Според местните има лечебни свойства. През турското робство мястото се е наричало Гяур бунар и това свидетелства, че светилището е почитано от българите през средновековието.

Светилището е проучено за пръв път през 1945 година и от тогава са правени няколко археологически разкопки, които свидетелстват за това, че мястото е било част от римската вила на Тит Флавий и неговата съпруга Клаудия Монтана. Тит Флавий получава земята като награда за своята служба към Римската империя. Той, заедно със съпругата си правят светилище в чест на нимфите и Афродита. И до днес има надпис на гръцки, който в превод означава: „ На добър час! Тит Флавий Бейтюкент Есбенериос и неговата съпруга Клавдия Монтана направиха и посветиха извора на нимфите и Афродита.“

Днес около светилището се провеждат различни събития, които са традиционни за местността. Някога тук е имало параклис на Свети Спас, който е унищожен. Всяка година местните почитат светеца със събор, на който се прави курбан, палят се свещи и се оставят дарове.

Автор: Хари Попов

Описание

Село Каснаково се намира само на 10-на километра от Хасково и се простира по поречието на река Банска река.До него се намира уникален древен тракийски комплекс, който е светилище на нимфите и Афродита. В него има останки от постройки от 2 век, страноприемница от 3 век, амфитеатър и три извора с басейни, които са разположени на елипса. Това светилище е единственият нимфеум на територията на страната.

Нимфите са митични женски същества, които са покровителки на природата. Те биват земни и морски и са очаровали хората със своята красота. Самодивите в българския фолклор са техен приемник. Афродита е гръцката богиня на любовта и според историците още пред гърци да дойдат на Балканите, траките са почитали определени богове, които стават час от гръцкия пантеон.

Светилището край село Каснаково е вградено в голяма скала, там има подпорна стена с форма на полуелипса. На входа му е имало монументална колонада, от която са останали само основите. В стената има три ниши, които са каптажи на малки извори и са разположени симетрично. Според местните те символизират танца на нимфите. Някои от посетителите твърдят, че на поляната пред светилището се усеща странна енергия, която ги плаши и бързат да напуснат.

Крайните извори са свързани с централния посредством открит улей от камък, който минава покрай стената. Над централния извор има надпис с имената на създателите му. Водата извира от малка цепнатина в скалата и е кристална. Според местните има лечебни свойства. През турското робство мястото се е наричало Гяур бунар и това свидетелства, че светилището е почитано от българите през средновековието.

Светилището е проучено за пръв път през 1945 година и от тогава са правени няколко археологически разкопки, които свидетелстват за това, че мястото е било част от римската вила на Тит Флавий и неговата съпруга Клаудия Монтана. Тит Флавий получава земята като награда за своята служба към Римската империя. Той, заедно със съпругата си правят светилище в чест на нимфите и Афродита. И до днес има надпис на гръцки, който в превод означава: „ На добър час! Тит Флавий Бейтюкент Есбенериос и неговата съпруга Клавдия Монтана направиха и посветиха извора на нимфите и Афродита.“

Днес около светилището се провеждат различни събития, които са традиционни за местността. Някога тук е имало параклис на Свети Спас, който е унищожен. Всяка година местните почитат светеца със събор, на който се прави курбан, палят се свещи и се оставят дарове.

Близки хотели