Търсене

Древен тракийски град Севтополис - яз. Копринка

Съвсем близо до Казанлък се намира единственият древен тракийски град, който е изцяло проучен днес. Тракийският владетел Севт III е основал града през 1 век преди Новата ера и за целта е използвал план, който е бил съобразен с градските модели от този период.

Река Тунджа заобикаляла града от трите му страни. Той се намирал на надречна тераса и бил обграден от стабилна крепостна стена, дълга почти 900 метра, На югозападната и северозападната страна се намирали градските порти. От тях започвали две големи, широки улици, който се пресичали в самия център на града и образували прав ъгъл. Там оформяли голям площад с формата на правоъгълник, който се наричал агора. На него имало светилище на бог Дионис.

Улиците били прави и перпендикулярни и между тях имало правоъгълни квартали. В древния Тракийски град Севтополис живеели около петдесет семейства от одриската аристокрация. Къщите им се отличавали, били направени от ломен камък, тухли и дърво, а покривите били покрити с керемиди. Стаите били във вътрешния двор около кладенец.

В североизточната част на града е била царската резиденция, която имала доста внушителни размери. Тя се намира зад здрава вътрешна крепостна стена, която се нарича цитадела. На нея имало четири отбранителни кули. Дворецът на Севт е била на два етажа, а фасадата, която била дълга 40 метра, имала богата украса. В двореца имало много помещения, но се откроявала голяма зала с многоцветна мазилка, която приличала на мрамор.

Севтополис съществувал до началото на 3 век преди Новата ера, когато е опожарен и унищожен. Направени са много археологически разкопки и са открити луксозни съдове, украшения, останки от красиви каменни скулптури, амфори и статуи, които са направени в Тасос, Родос, Синопе и Гиос.

Учените намират стар надпис на каменна плоча, която някога е била на агората и там е изписано името на града. Днес останките на големия тракийски град са на дъното на язовир Копринка. Селището е открито през 1948 година, когато започнал строежът на язовира. Цели шест години е разкопавано и проучвано от група със специалисти, водени от професор Димитър Димитров. Близо до него са намерени куполни гробници от тухли, които доказват, че траките са едни от първите, използвали печени тухли за строителството. Намерени са останки и от древно българско селище, което се е намирало върху руините през 11 век.

Днес , за съжаление, древният тракийски град се намира под милиони литри вода и няма как да бъде видян. През годините е имало няколко проекта за него. Един от тях е японски и е предлагал да се направи специален цилиндър около древния град, който да го изолира от водата и да се монтира асансьор, който да отвежда туристите до останките. Днес все още не е реализиран.

Автор: Цветелина Борисова

Описание

Съвсем близо до Казанлък се намира единственият древен тракийски град, който е изцяло проучен днес. Тракийският владетел Севт III е основал града през 1 век преди Новата ера и за целта е използвал план, който е бил съобразен с градските модели от този период.

Река Тунджа заобикаляла града от трите му страни. Той се намирал на надречна тераса и бил обграден от стабилна крепостна стена, дълга почти 900 метра, На югозападната и северозападната страна се намирали градските порти. От тях започвали две големи, широки улици, който се пресичали в самия център на града и образували прав ъгъл. Там оформяли голям площад с формата на правоъгълник, който се наричал агора. На него имало светилище на бог Дионис.

Улиците били прави и перпендикулярни и между тях имало правоъгълни квартали. В древния Тракийски град Севтополис живеели около петдесет семейства от одриската аристокрация. Къщите им се отличавали, били направени от ломен камък, тухли и дърво, а покривите били покрити с керемиди. Стаите били във вътрешния двор около кладенец.

В североизточната част на града е била царската резиденция, която имала доста внушителни размери. Тя се намира зад здрава вътрешна крепостна стена, която се нарича цитадела. На нея имало четири отбранителни кули. Дворецът на Севт е била на два етажа, а фасадата, която била дълга 40 метра, имала богата украса. В двореца имало много помещения, но се откроявала голяма зала с многоцветна мазилка, която приличала на мрамор.

Севтополис съществувал до началото на 3 век преди Новата ера, когато е опожарен и унищожен. Направени са много археологически разкопки и са открити луксозни съдове, украшения, останки от красиви каменни скулптури, амфори и статуи, които са направени в Тасос, Родос, Синопе и Гиос.

Учените намират стар надпис на каменна плоча, която някога е била на агората и там е изписано името на града. Днес останките на големия тракийски град са на дъното на язовир Копринка. Селището е открито през 1948 година, когато започнал строежът на язовира. Цели шест години е разкопавано и проучвано от група със специалисти, водени от професор Димитър Димитров. Близо до него са намерени куполни гробници от тухли, които доказват, че траките са едни от първите, използвали печени тухли за строителството. Намерени са останки и от древно българско селище, което се е намирало върху руините през 11 век.

Днес , за съжаление, древният тракийски град се намира под милиони литри вода и няма как да бъде видян. През годините е имало няколко проекта за него. Един от тях е японски и е предлагал да се направи специален цилиндър около древния град, който да го изолира от водата и да се монтира асансьор, който да отвежда туристите до останките. Днес все още не е реализиран.

Близки хотели