Търсене

Джумая джамия

ул. „Железарска“, Стария град, Пловдив

Град Пловдив е известен със своята богата история и красива архитектура. Градът може да се похвали с многобройни паметници на културата, които датират от различни епохи. Тук се наслаждавате на античната римска архитектура, българско възрожденско и османско строителство. По нашите земи са останали много сгради, които свидетелстват за османско присъствие.

В центъра на Пловдив се издига една от най – запазените и големи джамии на Балканите, Името й е Улу Джумая Джамия, означава Главна петъчна джамия. Тя е все още действаща и е основен молитвен храм за мюсюлманите в града.

Създадена е през 1421 – 1451 година. Тогава са я наричали Мурадие джамия. Джамията има правоъгълна форма и се намира западно от Стария град. При изграждането й е използван т. нар. клетъчен строеж – тухли, наредени на два пласта и пласт камъни. Между каменните блокове отвесно са поставени тухли. Този стил е бил характерен за строежите на Балканския полуостров преди нахлуването на османлиите.

На времето в джамията се е влизало през два входа – източен и северен. Източния вече е затворен и сега се използва само другия. Повечето джамии са еднокуполни и точно с това се отличава Джумая Джамия. Тя е една от малкото с 9 купола. През 20 век под средния купол е направен шадраван.

Някои смятат, че джамията е построена на мястото на християнска църква Света Петка, но тези твърдения се отхвърлят, след като при извършения ремонт през 2008 година не са открити останки от стар строеж.

Не е запазен строителният надпис на молитвения храм и съществуват различни хипотези относно годината на построяване на джамията. Отнасят я към 15 век, тъй като архитектурата на сградата е сходна с тази на други сгради, строени през този период. Други смятат, че е строена в периода 1326 – 1389 година. Те се основават на текст на османски пътешественик.

Джамията е една от емблемите в центъра на града, а точно до нея се намира Античния стадион.


 

Автор: Запрян

Телефони: 032 629 097

Адрес: ул. „Железарска“, Стария град, Пловдив

Facebook: виж тук

Описание

Град Пловдив е известен със своята богата история и красива архитектура. Градът може да се похвали с многобройни паметници на културата, които датират от различни епохи. Тук се наслаждавате на античната римска архитектура, българско възрожденско и османско строителство. По нашите земи са останали много сгради, които свидетелстват за османско присъствие.

В центъра на Пловдив се издига една от най – запазените и големи джамии на Балканите, Името й е Улу Джумая Джамия, означава Главна петъчна джамия. Тя е все още действаща и е основен молитвен храм за мюсюлманите в града.

Създадена е през 1421 – 1451 година. Тогава са я наричали Мурадие джамия. Джамията има правоъгълна форма и се намира западно от Стария град. При изграждането й е използван т. нар. клетъчен строеж – тухли, наредени на два пласта и пласт камъни. Между каменните блокове отвесно са поставени тухли. Този стил е бил характерен за строежите на Балканския полуостров преди нахлуването на османлиите.

На времето в джамията се е влизало през два входа – източен и северен. Източния вече е затворен и сега се използва само другия. Повечето джамии са еднокуполни и точно с това се отличава Джумая Джамия. Тя е една от малкото с 9 купола. През 20 век под средния купол е направен шадраван.

Някои смятат, че джамията е построена на мястото на християнска църква Света Петка, но тези твърдения се отхвърлят, след като при извършения ремонт през 2008 година не са открити останки от стар строеж.

Не е запазен строителният надпис на молитвения храм и съществуват различни хипотези относно годината на построяване на джамията. Отнасят я към 15 век, тъй като архитектурата на сградата е сходна с тази на други сгради, строени през този период. Други смятат, че е строена в периода 1326 – 1389 година. Те се основават на текст на османски пътешественик.

Джамията е една от емблемите в центъра на града, а точно до нея се намира Античния стадион.


 

Близки хотели