Търсене

Част от крепостната система на Филипопол

пл. "Джумая", Пловдив

Крепостната система на Филипопол представлява порти, кули и крепостни стени. До днес в град Пловдив са запазени техните руини. Ролята на системата е да защитава града през различните етапи на развитието му.

Останки от крепостни стени могат да бъдат забелязани на Хисар капия, Небет тепе, Източната порта и на други места. Сред проведени археологически проучвания и разкопки е установено, че крепостната система датира от 4 век преди Христа, до 7 век.

По време на изследването има установени 5 отделни стадия или периода, в които стените са се изграждали, укрепвали и разширявали. Според видни археолози, които са разучавали останкие, първата стена е изградена през 4 век преди новата ера. Може да се видят части от нея дори и днес. Те се намират на Небет тепе, от северните и северозападните склонове. Също така е известно, че в стената е имало малки отвори, по които чрез подземни тунели и проходи се е стигало до подножието на хълма.

През 1 – ви век града попада в границите на Римската империя и става основен за провинция Тракия. Тогава не е било нужно в този период. Но през 2 – ри век по време на управлението на Марк Аврелий е необходимо и се извършва укрепване на стените, които съществуват и изграждане на нови такива. Ома надпис, който е открит в района, според който тези реновации са извършени през 172 година. За сигурността на новите римски квартали, наричани тогава Тримонциум се е наложило изграждането на нова стена. Днес руините им се намират под Джумаята.

Стената е възстановена за трети път след нашествието на готите, като тя следва стената, издигната по времето на Марк Аврелий. Има обаче и промени, наложени от новите условия. Те си личат най – ясно при Източната порта. Старата порта е изоставена и е построена нова такава.

Още едно подновяване на укрепителната система има при управлението на византийския император Юстиниян 1 – ви. Тогава града се свива и се акцентира на укрепление около Трихълмието.

В началото на 7 век на Трихълнюмието има нова крепостна система. Нейната роля е да укрепва източната, югозападната и южната част.  

Автор: Мария Магдалена

Адрес: пл. "Джумая", Пловдив

Website: виж тук

Описание

Крепостната система на Филипопол представлява порти, кули и крепостни стени. До днес в град Пловдив са запазени техните руини. Ролята на системата е да защитава града през различните етапи на развитието му.

Останки от крепостни стени могат да бъдат забелязани на Хисар капия, Небет тепе, Източната порта и на други места. Сред проведени археологически проучвания и разкопки е установено, че крепостната система датира от 4 век преди Христа, до 7 век.

По време на изследването има установени 5 отделни стадия или периода, в които стените са се изграждали, укрепвали и разширявали. Според видни археолози, които са разучавали останкие, първата стена е изградена през 4 век преди новата ера. Може да се видят части от нея дори и днес. Те се намират на Небет тепе, от северните и северозападните склонове. Също така е известно, че в стената е имало малки отвори, по които чрез подземни тунели и проходи се е стигало до подножието на хълма.

През 1 – ви век града попада в границите на Римската империя и става основен за провинция Тракия. Тогава не е било нужно в този период. Но през 2 – ри век по време на управлението на Марк Аврелий е необходимо и се извършва укрепване на стените, които съществуват и изграждане на нови такива. Ома надпис, който е открит в района, според който тези реновации са извършени през 172 година. За сигурността на новите римски квартали, наричани тогава Тримонциум се е наложило изграждането на нова стена. Днес руините им се намират под Джумаята.

Стената е възстановена за трети път след нашествието на готите, като тя следва стената, издигната по времето на Марк Аврелий. Има обаче и промени, наложени от новите условия. Те си личат най – ясно при Източната порта. Старата порта е изоставена и е построена нова такава.

Още едно подновяване на укрепителната система има при управлението на византийския император Юстиниян 1 – ви. Тогава града се свива и се акцентира на укрепление около Трихълмието.

В началото на 7 век на Трихълнюмието има нова крепостна система. Нейната роля е да укрепва източната, югозападната и южната част.  

Близки хотели