Търсене

Църква Света Троица

ул. „Деспот Слав“ 17, Велинград

В квартал Каменица във Велинград се намира прекрасната църква „Света Троица“. Разположена е точно до площад „Възраждане“.

„Света Троица“ е действащ храм и е построен през 1816 година върху основите на по-стар. Мястото е духовно средище още от основаването на село Каменица, което по-късно става част от Велинград. В храма се пази ръкописен Требник, в който има разказ на поп Методий Драгинов, в който е описано насилственото помохамеданчване на хората от района. Прието че ,че ръкописът е изгубен, а Стефан Захариев публикува части от него в своята книга „Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката кааза“. Там е описан стар поп на име Илия, който е бил на 96 години, който според историците е поп Илия Янков- свещеник в Батак.

По време на турското робство църквата „Света Троица“ съхранява самосъзнанието и вярата на хората в квартала. В османските данъчни регистри има информация, че в селата Лъджене, Костандово, Дорково, Ракитово и Чепино-Баня никога не е имало мюсюлмани.

През 1823 година в двора на малката каменна църква е направено килийно училище. По-късно то става и първото светско училище в Чепинско. Първите учители в него са Стою Масларов, Сава Докторов, Георги Чолаков, и даскал Слав, който вкарва „Рибния буквар“ в класната стая. По време на турското робство в църквата са се крили много будни българи, които взимат участие в революционната дейност. Под олтара и до днес има скривалище, в което се е криело оръжие на Тайния революционен комитет, който е бил ръководен от пот Топорчо, чийто светско име Илия Попатанасов.

Самата сграда на „Света Троица“ е трикорабна псевдобазилика. Има една апсида и интересен двускатен покрив. Страничните кораби са отделени с четири големи колони. В западната час има дървена емпория, на която се намира хорът към храма. Използвал се е и като женско отделение. На по-късен етап към храма е построена камбанария и няколко по-малки постройки.

„Света Троица“ е обновявана два пъти през годините – 1896 година и през 1938 година. Изображенията по стените във вътрешността на църквата са направени на по-късен етап- чак в началото на ХХ век. Интересното е, че иконостасът е съвсем обикновен без орнаменти или дърворезба. Но за смета на това по него са поставени красиви и силно изразителни икони, които изпъква.

Църквата „Света Троица“ е действаща и днес и вратите и са отворени за всеки, който желае да се помоли на Бог.

Автор: Мина Петрова

Адрес: ул. „Деспот Слав“ 17, Велинград

Описание

В квартал Каменица във Велинград се намира прекрасната църква „Света Троица“. Разположена е точно до площад „Възраждане“.

„Света Троица“ е действащ храм и е построен през 1816 година върху основите на по-стар. Мястото е духовно средище още от основаването на село Каменица, което по-късно става част от Велинград. В храма се пази ръкописен Требник, в който има разказ на поп Методий Драгинов, в който е описано насилственото помохамеданчване на хората от района. Прието че ,че ръкописът е изгубен, а Стефан Захариев публикува части от него в своята книга „Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката кааза“. Там е описан стар поп на име Илия, който е бил на 96 години, който според историците е поп Илия Янков- свещеник в Батак.

По време на турското робство църквата „Света Троица“ съхранява самосъзнанието и вярата на хората в квартала. В османските данъчни регистри има информация, че в селата Лъджене, Костандово, Дорково, Ракитово и Чепино-Баня никога не е имало мюсюлмани.

През 1823 година в двора на малката каменна църква е направено килийно училище. По-късно то става и първото светско училище в Чепинско. Първите учители в него са Стою Масларов, Сава Докторов, Георги Чолаков, и даскал Слав, който вкарва „Рибния буквар“ в класната стая. По време на турското робство в църквата са се крили много будни българи, които взимат участие в революционната дейност. Под олтара и до днес има скривалище, в което се е криело оръжие на Тайния революционен комитет, който е бил ръководен от пот Топорчо, чийто светско име Илия Попатанасов.

Самата сграда на „Света Троица“ е трикорабна псевдобазилика. Има една апсида и интересен двускатен покрив. Страничните кораби са отделени с четири големи колони. В западната час има дървена емпория, на която се намира хорът към храма. Използвал се е и като женско отделение. На по-късен етап към храма е построена камбанария и няколко по-малки постройки.

„Света Троица“ е обновявана два пъти през годините – 1896 година и през 1938 година. Изображенията по стените във вътрешността на църквата са направени на по-късен етап- чак в началото на ХХ век. Интересното е, че иконостасът е съвсем обикновен без орнаменти или дърворезба. Но за смета на това по него са поставени красиви и силно изразителни икони, които изпъква.

Църквата „Света Троица“ е действаща и днес и вратите и са отворени за всеки, който желае да се помоли на Бог.

Близки хотели