Търсене

Българска академия на науките БАН София

София, ул. 15 ноември 1

Българска академия на науките ( БАН )  се приема за най-старата  институция в днешна България. Създадена е почти десет години преди да се възстанови българската държавност. Основана е на 29 септември 1896 година по стар календар и тогава  е носила името Българско книжовно дружество. В него се въплъщават желанието и мечтите на българите, които милеят за родината и народа и искат България да застане рамо до рамо с другите европейски нации.

Още в началото на XIX век идеята за едно такова дружество се е зародила в главите на младите патриоти. По-късно именно Драган Цанков основава Община за българската книжнина в Цариград. Целта на това сдружение е да разпространява книги и учебници, които да подпомагат разработването на родния език. Това става много трудно заради липсата на държавна организация, нищо че одеските следват принципите на Каравелов и Раковски.

Постепенно младите интелигентни българи се събират  в една така наречена братска дружина.  Смъртта на Хаджи Димитър и неговата чета, дейността на Левски с в основата на създаването на дружеството. Но за това основна заслуга имат двама велики българи, които до този момент живеят в Прага- Васил Стоянов и Марин Дринов.  Те решават да обединят  разпръснатите български учени, писатели и политици. Целта е да се съхрани българският език.  Постепенно започват да се обединяват  много българи на територията на Румъния. Включват се писатели и публицисти като Христо Ботев и Добри Войников, има и много български търговци в Браила. Точно там представителите на българските общини приемат с устав с активното участие на Любен Каравелов, който слага началото на Българското книжовно дружество.

През 1878 дружеството се премества от Браила в София а от февруари 1911 година носи името , с което е известно и до днес – Българска академия на науките. Подобни организации съществуват в Полша, Чехия, Австрия, Холандия и Русия

Благодарение на тези върли родолюбци, повечето от които отдават живота си за каузата, днес Българската академия на науките е най-голямата научна организация на територията на страната. Тя е самостоятелна и независима държавна структура, която обединява в себе си много научни институти и самостоятелни звена. В нея участие взимат действащи членове, член-кореспонденти и чуждестранни членове. На територията на БАН се извършват много научни изследвания със световна значимост, както и приложна и технологична дейност. Обучават се и млади кадри.

До 2009 година към БАН спадат 69 научни институции, лаборатории, специализирани звена и администрация. Към  Академията работят повече от 7 400 души. За съжаление през 2010 някои институти са слети заради ниска международна оценка. Днес те са 42.

Автор: Valentina

Телефони: 02 979 5333

Адрес: София, ул. 15 ноември 1

Website: виж тук

Описание

Българска академия на науките ( БАН )  се приема за най-старата  институция в днешна България. Създадена е почти десет години преди да се възстанови българската държавност. Основана е на 29 септември 1896 година по стар календар и тогава  е носила името Българско книжовно дружество. В него се въплъщават желанието и мечтите на българите, които милеят за родината и народа и искат България да застане рамо до рамо с другите европейски нации.

Още в началото на XIX век идеята за едно такова дружество се е зародила в главите на младите патриоти. По-късно именно Драган Цанков основава Община за българската книжнина в Цариград. Целта на това сдружение е да разпространява книги и учебници, които да подпомагат разработването на родния език. Това става много трудно заради липсата на държавна организация, нищо че одеските следват принципите на Каравелов и Раковски.

Постепенно младите интелигентни българи се събират  в една така наречена братска дружина.  Смъртта на Хаджи Димитър и неговата чета, дейността на Левски с в основата на създаването на дружеството. Но за това основна заслуга имат двама велики българи, които до този момент живеят в Прага- Васил Стоянов и Марин Дринов.  Те решават да обединят  разпръснатите български учени, писатели и политици. Целта е да се съхрани българският език.  Постепенно започват да се обединяват  много българи на територията на Румъния. Включват се писатели и публицисти като Христо Ботев и Добри Войников, има и много български търговци в Браила. Точно там представителите на българските общини приемат с устав с активното участие на Любен Каравелов, който слага началото на Българското книжовно дружество.

През 1878 дружеството се премества от Браила в София а от февруари 1911 година носи името , с което е известно и до днес – Българска академия на науките. Подобни организации съществуват в Полша, Чехия, Австрия, Холандия и Русия

Благодарение на тези върли родолюбци, повечето от които отдават живота си за каузата, днес Българската академия на науките е най-голямата научна организация на територията на страната. Тя е самостоятелна и независима държавна структура, която обединява в себе си много научни институти и самостоятелни звена. В нея участие взимат действащи членове, член-кореспонденти и чуждестранни членове. На територията на БАН се извършват много научни изследвания със световна значимост, както и приложна и технологична дейност. Обучават се и млади кадри.

До 2009 година към БАН спадат 69 научни институции, лаборатории, специализирани звена и администрация. Към  Академията работят повече от 7 400 души. За съжаление през 2010 някои институти са слети заради ниска международна оценка. Днес те са 42.

Близки хотели