Търсене

Римски акведукт Пловдив

В град Пловдив може да се видят единствените запазени още от времето на Римската империя водопроводни съоръжения. Голямо удивление за всички е западния акведукт, който е внушителен с размерите си и всички се чудят на древния римски ум и изобретателност. По онова време града е бил сред най – модерните европейски населени места.

С помощта на инженерните и архитектурните умения на хората от онова време, града бил снабдяван постоянно с планинска свежа вода от Родопа планина. Така, над 2000 години шахтите на града вършели своята работа безпогрешно и отводнявали града.

При извършване на археологически дейности е установено наличието на 2 акведукта и водопровод от глина, които са изработени през 2 -3 век. Първите канали под улиците на града са факт още през далечното на1ало на 2-ри век. През 251 година, след нашествие на готите е направена реконструкция.

Основните 2 каптажа са били много близо до днешните села Марково и Куклен. Водата достигала до града с помощта на 2 трасета, като според едни данни те са се събирали малко преди сегашния град Коматево, а според други са се движили успоредно през града на разстояние 30 – 40 метра. На места трасето минавало под земята, а на други високо над нея, с помощта на масивни колони.

Знае се, че е имало и допълнителен водопровод, който е бил дълъг около 5 километра, също така общата дължина на двата акведукта е около 30 километра, единия е имал дължина 6 километра.

Системата работела по следния начин: голям резервоар на акропола събирал водите на акведуктите и от там с помощта на глинени тръби водата достигала до обществени сгради, синагогата, водния часовник, шадраваните, баните. А по оловни тръбопроводи водата достигала до кухните, баните и тоалетните на заможните домакинства.

Известно е, че града е захранван с 43 000 кубика чиста планинска вода от Родопите. Тук само за сравнение можем да споменем съвременната консумация на вода в града – 170 000 кубика дневно.

Определено всичко в град Пловдив е удивително и впечатляващо. Препоръчваме на всички да си отделят време и да посетят тези земи, заселени от дълбока древност. Днес града очарова със съчетанието на антични елементи и съвремие. Тук има много исторически, археологически, религиозни и съвременни забележителности, които ще ви пренесат от времената преди Христа до днес.

 

Автор: Lisa

Описание

В град Пловдив може да се видят единствените запазени още от времето на Римската империя водопроводни съоръжения. Голямо удивление за всички е западния акведукт, който е внушителен с размерите си и всички се чудят на древния римски ум и изобретателност. По онова време града е бил сред най – модерните европейски населени места.

С помощта на инженерните и архитектурните умения на хората от онова време, града бил снабдяван постоянно с планинска свежа вода от Родопа планина. Така, над 2000 години шахтите на града вършели своята работа безпогрешно и отводнявали града.

При извършване на археологически дейности е установено наличието на 2 акведукта и водопровод от глина, които са изработени през 2 -3 век. Първите канали под улиците на града са факт още през далечното на1ало на 2-ри век. През 251 година, след нашествие на готите е направена реконструкция.

Основните 2 каптажа са били много близо до днешните села Марково и Куклен. Водата достигала до града с помощта на 2 трасета, като според едни данни те са се събирали малко преди сегашния град Коматево, а според други са се движили успоредно през града на разстояние 30 – 40 метра. На места трасето минавало под земята, а на други високо над нея, с помощта на масивни колони.

Знае се, че е имало и допълнителен водопровод, който е бил дълъг около 5 километра, също така общата дължина на двата акведукта е около 30 километра, единия е имал дължина 6 километра.

Системата работела по следния начин: голям резервоар на акропола събирал водите на акведуктите и от там с помощта на глинени тръби водата достигала до обществени сгради, синагогата, водния часовник, шадраваните, баните. А по оловни тръбопроводи водата достигала до кухните, баните и тоалетните на заможните домакинства.

Известно е, че града е захранван с 43 000 кубика чиста планинска вода от Родопите. Тук само за сравнение можем да споменем съвременната консумация на вода в града – 170 000 кубика дневно.

Определено всичко в град Пловдив е удивително и впечатляващо. Препоръчваме на всички да си отделят време и да посетят тези земи, заселени от дълбока древност. Днес града очарова със съчетанието на антични елементи и съвремие. Тук има много исторически, археологически, религиозни и съвременни забележителности, които ще ви пренесат от времената преди Христа до днес.

 

Близки хотели