Търсене

Акрополът - Гърция, символа на Атина

Да пребродиш днешна Атина е все едно да преминеш през историята на древната гръцка култура- неповторимата антична архитектура и скулптура, науката и драматичното изкуство, поезията и философията, както и възвишената идея за красота и творческа дързост, полагайки основите на европейска цивилизация в нашето съвремие.
Именно тук в Атина се намира и най- известният сред многото акрополи в Гърция, наричан просто Акрополът, поради изключителната му значимост за цялата гръцка история.
Величествения плосък скален връх се вижда най-добре от морето.Скалистия масив, увенчан от величествените колони на Партенона, великолепно се разкрива от залива на Пирея и е символа на древния град. Посетителят добива истинска представа за строгата и внушителна осанка на хълма от уличките на живописния квартал Плака. По извиващата се алея хиляди туристи и ценители на древното изкуство ежедневно и през всички сезони достигат до днешния вход от западната страна на хълма.Преминава се през уникалните по рода си Пропилеи- хармонично композирани стълбище и колонада, построени от Мнесикъл около 437г. пр. н. ера. Главният вход към Пропилеите е бил увенчан с шест величествени колкони, всяка висока по около девет метра, от които сега е запазена само една. Тънкият усет на древногръцките архитекти за пропорция и композиция е съчетал естествено и напълно съзвучно малкото северно крило към изящния храм на Атина- Нике и по този начин е постигната завладяваща хармония в цялостната композиция на Пропилеите.
Храмът на древногръцката богиня Атина- Нике е завършен около 427г. пр. н. ера в чест на победата над нашествениците от Персия. Размерите на вътрешноста на храма са много малки- 4,19 на 3,78 кв.м.В това пространство е била поставена някога статуята на богинята. В замяна на това външното въздействие на постройката е необикновено силно – изящните очертания на почти квадратната сграда с йонийски колони се виждат отдалеч и оставят в съзнанието на посетителя едно от първите внушителни впечатления от историческия хълм.
Най-въздействащ от всички сгради на Акропола без съмнение е внушителния храм на богинята Атина- Партенос (Дева) или това е Партенонът. Заемащ централно място, издигнат на изкуствено създаден насип, заобиколен от дорийски колони, Партенонът е символ и образец на древногръцкия архитектурен гений. Мощна експлозия, през 17 век, въздействието на природните фактори, изминалите десетки столетия, разграбването на великолепните фризове и барелефи са изменили значително първоначалния му вид, но и днес с величествената си колонада, с тържествения си вход и съвършените си пропорции Партенонът буди възхищение.
На север от Партенона и срещу него се издига още един от запазените храмове на Акропола- Ерехтейонът. Със сложната и оригинално решена конструкция на сградата той е уникален паметник в старогръцката култура. Пред западната фасада на това древно здание е растяла и свещената маслина на богинята Атина.
Музея на Акропола се намира в югоизточния край на хълма, разположен съвсем ниско, така че модерната му сграда да не нарушава общата панорама на древната култура. Тук се съхраняват няколко хиляди експоната, цели релефи и скулпторни фигури или фрагменти от тях, произхождащи от фризовете, фронтоните и фасадите на съществуващите и изчезнали антични сгради на Акропола.

Автор: Magdalena Zlateva

Описание

Да пребродиш днешна Атина е все едно да преминеш през историята на древната гръцка култура- неповторимата антична архитектура и скулптура, науката и драматичното изкуство, поезията и философията, както и възвишената идея за красота и творческа дързост, полагайки основите на европейска цивилизация в нашето съвремие.
Именно тук в Атина се намира и най- известният сред многото акрополи в Гърция, наричан просто Акрополът, поради изключителната му значимост за цялата гръцка история.
Величествения плосък скален връх се вижда най-добре от морето.Скалистия масив, увенчан от величествените колони на Партенона, великолепно се разкрива от залива на Пирея и е символа на древния град. Посетителят добива истинска представа за строгата и внушителна осанка на хълма от уличките на живописния квартал Плака. По извиващата се алея хиляди туристи и ценители на древното изкуство ежедневно и през всички сезони достигат до днешния вход от западната страна на хълма.Преминава се през уникалните по рода си Пропилеи- хармонично композирани стълбище и колонада, построени от Мнесикъл около 437г. пр. н. ера. Главният вход към Пропилеите е бил увенчан с шест величествени колкони, всяка висока по около девет метра, от които сега е запазена само една. Тънкият усет на древногръцките архитекти за пропорция и композиция е съчетал естествено и напълно съзвучно малкото северно крило към изящния храм на Атина- Нике и по този начин е постигната завладяваща хармония в цялостната композиция на Пропилеите.
Храмът на древногръцката богиня Атина- Нике е завършен около 427г. пр. н. ера в чест на победата над нашествениците от Персия. Размерите на вътрешноста на храма са много малки- 4,19 на 3,78 кв.м.В това пространство е била поставена някога статуята на богинята. В замяна на това външното въздействие на постройката е необикновено силно – изящните очертания на почти квадратната сграда с йонийски колони се виждат отдалеч и оставят в съзнанието на посетителя едно от първите внушителни впечатления от историческия хълм.
Най-въздействащ от всички сгради на Акропола без съмнение е внушителния храм на богинята Атина- Партенос (Дева) или това е Партенонът. Заемащ централно място, издигнат на изкуствено създаден насип, заобиколен от дорийски колони, Партенонът е символ и образец на древногръцкия архитектурен гений. Мощна експлозия, през 17 век, въздействието на природните фактори, изминалите десетки столетия, разграбването на великолепните фризове и барелефи са изменили значително първоначалния му вид, но и днес с величествената си колонада, с тържествения си вход и съвършените си пропорции Партенонът буди възхищение.
На север от Партенона и срещу него се издига още един от запазените храмове на Акропола- Ерехтейонът. Със сложната и оригинално решена конструкция на сградата той е уникален паметник в старогръцката култура. Пред западната фасада на това древно здание е растяла и свещената маслина на богинята Атина.
Музея на Акропола се намира в югоизточния край на хълма, разположен съвсем ниско, така че модерната му сграда да не нарушава общата панорама на древната култура. Тук се съхраняват няколко хиляди експоната, цели релефи и скулпторни фигури или фрагменти от тях, произхождащи от фризовете, фронтоните и фасадите на съществуващите и изчезнали антични сгради на Акропола.

Близки хотели