Търсене

Язовир Кричим

Язовир Кричим се намира в Южна България, на около 10 километра от самия Кричим. Построен е по коритото на река Въча и е най-малкият по обем и площ от каскадата, но има най-големия приток на вода. Създаден е през 1972 и основното му предназначение е генерирането на електроенергия. Част е от водноелектрическата каскада „Доспат-Въча“. Макар и малък язовир, той захранва цели 3 водноелектрически централи- „Въча II“, „Въча I“ и „Кричим“. През годините сепревръща в любима дестинация на рибарите, защото в него кълве балканска пъстърва, речен кефа, слънчева риба, шаран, червеноперка, щука, червена мряна, костур и дъгова пъстърва. Стената на язовира е висока 140 метра, дълга е над 240 метра и е изключително впечатляваща. Намира се под язовир Антонивановци. Районът не е лесно достъпен, околността е цялата обрасла и брегът е основно от отвесни скали, но има и много места, които са подходящи за риболов. Другото име на язовира, с което е известен сред местните е Таласъмски язовир и в района е имало много дивеч- рай за ловците. За съжаление, днес рядко се вижда някое диво животно. Според легендите някога на мястото на язовира е имало кладенец, който е останал на дъното. Около него всяка вече се събирали джуджета и там правили сватбите си. Свирели, биели тъпана и накрая един след друг скачали в кладенеца. Те били известни със своя зъл характер и местните ги наричали навяци. От там някои наричали язовира Навяците. Тези джуджета душели всеки, който не бил кръстен, ако ги заговорил някой, го повличали в кладена, но ако си мълчал, го подминавали.

Автор: Sisi

Описание

Язовир Кричим се намира в Южна България, на около 10 километра от самия Кричим. Построен е по коритото на река Въча и е най-малкият по обем и площ от каскадата, но има най-големия приток на вода. Създаден е през 1972 и основното му предназначение е генерирането на електроенергия. Част е от водноелектрическата каскада „Доспат-Въча“. Макар и малък язовир, той захранва цели 3 водноелектрически централи- „Въча II“, „Въча I“ и „Кричим“. През годините сепревръща в любима дестинация на рибарите, защото в него кълве балканска пъстърва, речен кефа, слънчева риба, шаран, червеноперка, щука, червена мряна, костур и дъгова пъстърва. Стената на язовира е висока 140 метра, дълга е над 240 метра и е изключително впечатляваща. Намира се под язовир Антонивановци. Районът не е лесно достъпен, околността е цялата обрасла и брегът е основно от отвесни скали, но има и много места, които са подходящи за риболов. Другото име на язовира, с което е известен сред местните е Таласъмски язовир и в района е имало много дивеч- рай за ловците. За съжаление, днес рядко се вижда някое диво животно. Според легендите някога на мястото на язовира е имало кладенец, който е останал на дъното. Около него всяка вече се събирали джуджета и там правили сватбите си. Свирели, биели тъпана и накрая един след друг скачали в кладенеца. Те били известни със своя зъл характер и местните ги наричали навяци. От там някои наричали язовира Навяците. Тези джуджета душели всеки, който не бил кръстен, ако ги заговорил някой, го повличали в кладена, но ако си мълчал, го подминавали.

Близки хотели