Търсене

Язовир Кърджали

Язовир Кърджали е един от най-красивите в България. Намира се в северозападна посока от самия град и стената му е на 3 километра от града. Самата стена е построена в периода 1957-1963 година и има дъговидна форма. Направена е от бетон и е висока повече от 103 метра. Общият обем на проекта е 539,9 милиона кубически метра. Днес завиреният обем е доста по-малък от предвидения по проект, защото са натрупани много наноси, които идват от река Арда. Стената на язовира е третата най-голяма у нас, има уникална форма и изпълнение за целите Балкани. Язовир Кърджали е един от малкото в света, които са в такава близост със сравнително голям град.

На язовира изградена и водноелектрическа централа, чието предназначение е добив на електроенергия. Там се преработват водите на Арда. Водата от язовира служи и за нуждите на промишлеността в града и за напояване на обработваемите площи в района. Хидровъзел Кърджали има няколко големи съоръжения - язовирна стена от бетон, изпускатели в отбивните тунели, преливник и допълнителен изпускател, който регулира нивото на водата в язовира и предпазва от преливането му при обилни валежи, и водноелектрическа централа която произвежда средно 160 гигаватчаса електрическа енергия.

Днес Язовир Кърджали се е превърнал в интересна и привлекателна туристическа дестинация. Мястото е предпочитано от рибари и планинари както и много любители на палатковия отдих. Той е едно чудно място сред красивите Родопи, в което можете да си починете и да се насладите на живителната природа и нейното богато разнообразие. Срещат се и много животински видове. През размножителния период може да се види черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов и други. Зимата пък там пребивават около 600 птици: бяла и сива чапла, малък и голям гмурец, зеленоглава патица, речна чайка, ням лебед. През годините са се установявали и голям корморан, черногуш гмуркач и други. А от високата язовирна стена се разкрива спираща дъха гледка към града и част от язовира.

Автор: Alex4e

Facebook: виж тук

Описание

Язовир Кърджали е един от най-красивите в България. Намира се в северозападна посока от самия град и стената му е на 3 километра от града. Самата стена е построена в периода 1957-1963 година и има дъговидна форма. Направена е от бетон и е висока повече от 103 метра. Общият обем на проекта е 539,9 милиона кубически метра. Днес завиреният обем е доста по-малък от предвидения по проект, защото са натрупани много наноси, които идват от река Арда. Стената на язовира е третата най-голяма у нас, има уникална форма и изпълнение за целите Балкани. Язовир Кърджали е един от малкото в света, които са в такава близост със сравнително голям град.

На язовира изградена и водноелектрическа централа, чието предназначение е добив на електроенергия. Там се преработват водите на Арда. Водата от язовира служи и за нуждите на промишлеността в града и за напояване на обработваемите площи в района. Хидровъзел Кърджали има няколко големи съоръжения - язовирна стена от бетон, изпускатели в отбивните тунели, преливник и допълнителен изпускател, който регулира нивото на водата в язовира и предпазва от преливането му при обилни валежи, и водноелектрическа централа която произвежда средно 160 гигаватчаса електрическа енергия.

Днес Язовир Кърджали се е превърнал в интересна и привлекателна туристическа дестинация. Мястото е предпочитано от рибари и планинари както и много любители на палатковия отдих. Той е едно чудно място сред красивите Родопи, в което можете да си починете и да се насладите на живителната природа и нейното богато разнообразие. Срещат се и много животински видове. През размножителния период може да се види черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов и други. Зимата пък там пребивават около 600 птици: бяла и сива чапла, малък и голям гмурец, зеленоглава патица, речна чайка, ням лебед. През годините са се установявали и голям корморан, черногуш гмуркач и други. А от високата язовирна стена се разкрива спираща дъха гледка към града и част от язовира.

Близки хотели