Търсене

Езера Враждебненски

Враждебненските езера са 10 на брой и се намират в квартал Враждебна в София. Седем езера в северната част на квартала- 4 са баластриери, 2 вече са почти изчезнали, а едно се нарича „Седмиците“ и в него се практикува спортен риболов. Другите три езера са в южната част на квартала, до махала Батареята. Най-голямото езеро в групата е Голямо Враждебненско езеро,което има площ от 96 хектара. Образувало се вследствие на големите наводнения през 2005 година, когато двете баластриери са залети с вода. Съвсем близо е Чеписнко шосе, след квартал Малашевици. Баластиерата, която е извън летище София, е закрита още през 1992 година.

Има голям проблем с маловодието на езерата. По-малките езерца се затлачват заради многото растителност и се превръщат в блата, в района на Враждебна могат да се видят много такива, които вече не се посещават от рибарите. Все още може да се намери кефал в езерата, които се намират зад ТЕЦ София-Изток и в тези край аерогарата. По тези места могат да се открият и трофейни кефали, но те се хващат много трудно и за да се хванат трябва да си същински майстор.

Автор: Katerina

Описание

Враждебненските езера са 10 на брой и се намират в квартал Враждебна в София. Седем езера в северната част на квартала- 4 са баластриери, 2 вече са почти изчезнали, а едно се нарича „Седмиците“ и в него се практикува спортен риболов. Другите три езера са в южната част на квартала, до махала Батареята. Най-голямото езеро в групата е Голямо Враждебненско езеро,което има площ от 96 хектара. Образувало се вследствие на големите наводнения през 2005 година, когато двете баластриери са залети с вода. Съвсем близо е Чеписнко шосе, след квартал Малашевици. Баластиерата, която е извън летище София, е закрита още през 1992 година.

Има голям проблем с маловодието на езерата. По-малките езерца се затлачват заради многото растителност и се превръщат в блата, в района на Враждебна могат да се видят много такива, които вече не се посещават от рибарите. Все още може да се намери кефал в езерата, които се намират зад ТЕЦ София-Изток и в тези край аерогарата. По тези места могат да се открият и трофейни кефали, но те се хващат много трудно и за да се хванат трябва да си същински майстор.

Близки хотели