Търсене

Връх Тодорини кули

Връх Тодорини куклуи представлява група от 4 скалисти върха, които са разположени в Западна Стара планина. Най-високият се издига на 1785 метра и се намира на около 10 километра от Вършец и на няколко километра от прохода Петрохан. Четирите върха оформят рид, който е разклонение на старопланинското било. Двата най-високи върха са на юг и са тревисти, а другите два са на север и са с много остри склонове. Котата се намира на най-южния връх от групата, от там се вижда и връх Ком, Монтана, Врачански балкан и Берковското поле. Само на 5 километра от Тодорини кукли се намира Клисурският манастир.

Името на върха е свързано с местно предание за красивата Теодора. Според една песен тя обещала да се омъжи за този, който през нощта изкачи върха и остави нещо, което да доказва делото му. Не се намерил смелчага и девойката сама тръгнала към върха, носила хурката си. Когато стигнала до поляната на върха, забила хурката в земята и се наддигнала да се връща. Изведнъж усетила, че нещо я тегли към земята и се изплашила. Помислила, че са самодиви или зли духове, дръпнала се рязко и полетяла от скалите в бездната под върха. След време хората намерили само хурката и, която доказвало не само че се е изкачила, но била и символ на смъртта и.

Има два изходни пункта към върховете. Единият е при прохода Петрохан и отнема около 2 часа, минава се през красива гора, хижа Петрохан и маршрута Ком-Емине. При ритът Тодорини кукли има пътека, която се отделя към самите върхове. Вторият пункт е при Вършец и пътят отнема около 4 часа.

Автор: Hristo

Описание

Връх Тодорини куклуи представлява група от 4 скалисти върха, които са разположени в Западна Стара планина. Най-високият се издига на 1785 метра и се намира на около 10 километра от Вършец и на няколко километра от прохода Петрохан. Четирите върха оформят рид, който е разклонение на старопланинското било. Двата най-високи върха са на юг и са тревисти, а другите два са на север и са с много остри склонове. Котата се намира на най-южния връх от групата, от там се вижда и връх Ком, Монтана, Врачански балкан и Берковското поле. Само на 5 километра от Тодорини кукли се намира Клисурският манастир.

Името на върха е свързано с местно предание за красивата Теодора. Според една песен тя обещала да се омъжи за този, който през нощта изкачи върха и остави нещо, което да доказва делото му. Не се намерил смелчага и девойката сама тръгнала към върха, носила хурката си. Когато стигнала до поляната на върха, забила хурката в земята и се наддигнала да се връща. Изведнъж усетила, че нещо я тегли към земята и се изплашила. Помислила, че са самодиви или зли духове, дръпнала се рязко и полетяла от скалите в бездната под върха. След време хората намерили само хурката и, която доказвало не само че се е изкачила, но била и символ на смъртта и.

Има два изходни пункта към върховете. Единият е при прохода Петрохан и отнема около 2 часа, минава се през красива гора, хижа Петрохан и маршрута Ком-Емине. При ритът Тодорини кукли има пътека, която се отделя към самите върхове. Вторият пункт е при Вършец и пътят отнема около 4 часа.

Близки хотели