Търсене

Връх Ореляк

Връх Ореляк се нарича още Орлови скали или Орльови скали. Той е най-високият в Среден Пирин и се издига на 2099 метра. Намира се на основното планинско било, на север от връх Баба и на северозапад от връх Чала. Билото е доста скалисто и по него няма растителност, западните склонове са стръмни и почти отвесни към долината на река Пиринска Бистрица. Югоизточните склонове са по-полегати към местността „Добро поле“. Върхът е изграден от окастрени мрамори и почвите в района са тъмнокафяви горски. Почти на самия връх е построен радио-телевизионен ретранслатор, който се извисява на 96 метра и се отдалеч. Ниските части на северните склонове са част от природния резерват Ореляк. Главният изходен пункт за изкачването на върха започва от летовището „Попови ливади“ , от което започва маркирана пътека към върха, която се изминава за около 2 часа. Има и 12 километров път , застлан с чакъл, който се нарича Ореляк заради орлите, които някога кръжали над него и свивали гнезда в стръмнините. За съжаление, днес те са прогонени и могат да бъдат видени много рядко заради радиотелевизионната кула.

Автор: Hristo

Описание

Връх Ореляк се нарича още Орлови скали или Орльови скали. Той е най-високият в Среден Пирин и се издига на 2099 метра. Намира се на основното планинско било, на север от връх Баба и на северозапад от връх Чала. Билото е доста скалисто и по него няма растителност, западните склонове са стръмни и почти отвесни към долината на река Пиринска Бистрица. Югоизточните склонове са по-полегати към местността „Добро поле“. Върхът е изграден от окастрени мрамори и почвите в района са тъмнокафяви горски. Почти на самия връх е построен радио-телевизионен ретранслатор, който се извисява на 96 метра и се отдалеч. Ниските части на северните склонове са част от природния резерват Ореляк. Главният изходен пункт за изкачването на върха започва от летовището „Попови ливади“ , от което започва маркирана пътека към върха, която се изминава за около 2 часа. Има и 12 километров път , застлан с чакъл, който се нарича Ореляк заради орлите, които някога кръжали над него и свивали гнезда в стръмнините. За съжаление, днес те са прогонени и могат да бъдат видени много рядко заради радиотелевизионната кула.

Близки хотели