Търсене

Езера Влахини

Влахините езера се намират в Северен Пирин, те са 5 на брой и са между върховете Гредаро, Муратов и Хвойнати. От тях тръгва и едноименната река, която е приток на пълноводната Струма. Известни са също така като Влахински езера, а името им произлиза от село Влахи, в чието землище са локализирани. Селото е разположено доста по-ниско от течението на реката. Влахините езера не са особено посещавани от туристи и планинари, защото са доста встрани от туристическите маршрути. От всички съседни върхове могат да се видят заедно със седловината Кабата. От всичките 5 езера второто по-височина доминира над всички останали. То дава над 80% от цялата площ на езерата и е леко изместено встрани от останалата група. Те не се изследвани изцяло и липсват подробни географски данни.

Първото езеро се нарича Голямото Влахино езеро и е на 2302 метра надморска височина. Има формата на елипса с размери 400Х245 метра и площ от почти 64 декара. То сред десетте най-дълбоки и големи езера в Пирин. Точно под него е най-малкото Влахино езеро, разположено на скална тераса.Третото езеро е на 300 метра от Голямото и е на височината на второто езеро, Има продълговата форма и площ от почти 15 декара, но е много плитко, дълбочината му е под 1 метър. Най-ниското езеро е на 2291 метра надморска височина и има издължена форма. Петото езеро е най-високо в планината, на източните склонове на рид Гребаро. Има малки размери и площ, но е дълбоко и има голям воден обем.

Влахините езера са много красиви и впечатляващи, а природата около тях е естествена и недокосната от човешка ръка.

Автор: Katerina

Описание

Влахините езера се намират в Северен Пирин, те са 5 на брой и са между върховете Гредаро, Муратов и Хвойнати. От тях тръгва и едноименната река, която е приток на пълноводната Струма. Известни са също така като Влахински езера, а името им произлиза от село Влахи, в чието землище са локализирани. Селото е разположено доста по-ниско от течението на реката. Влахините езера не са особено посещавани от туристи и планинари, защото са доста встрани от туристическите маршрути. От всички съседни върхове могат да се видят заедно със седловината Кабата. От всичките 5 езера второто по-височина доминира над всички останали. То дава над 80% от цялата площ на езерата и е леко изместено встрани от останалата група. Те не се изследвани изцяло и липсват подробни географски данни.

Първото езеро се нарича Голямото Влахино езеро и е на 2302 метра надморска височина. Има формата на елипса с размери 400Х245 метра и площ от почти 64 декара. То сред десетте най-дълбоки и големи езера в Пирин. Точно под него е най-малкото Влахино езеро, разположено на скална тераса.Третото езеро е на 300 метра от Голямото и е на височината на второто езеро, Има продълговата форма и площ от почти 15 декара, но е много плитко, дълбочината му е под 1 метър. Най-ниското езеро е на 2291 метра надморска височина и има издължена форма. Петото езеро е най-високо в планината, на източните склонове на рид Гребаро. Има малки размери и площ, но е дълбоко и има голям воден обем.

Влахините езера са много красиви и впечатляващи, а природата около тях е естествена и недокосната от човешка ръка.

Близки хотели