Търсене

Водопад Видимско пръскало

Водопад Видимското пръскало се намира много близо до град Априлци и по – точно до ВЕЦ Видима. Това е район от Стара Планина – парк Централен. Разположен е в територията на резерват Северен Джендем.

Височината на водния пад е около 80 метра. С тази своя височина той се нарежда на второ място след Райското пръскало. Интересното при него е, че е сформиран от 3 потока, извиращи от връх Юрушката грамада, които се съединяват.

Резерват Северен джендем е с най – високо разположена територия в парка. Териториите му се простират от северните склонове на връх Ботев, като това е предпоставка да се видят множество обширни тревисти заравнености, пропасти, зъбери, скални мостове, върхове с обратни наклони, стръмни вододели, къси вододели и непристъпни скални пояси.

В този район виреят много вековни буково – елови и букови гори. Много от тях са застрашени от изчезване и много рядко срещани и то само в този район от цяла България.

За достигането до водопад Видимско пръскало се преминава през екопътека със същото име. Тя се движи по поречието на река Пръскалска. Посетителите ще имат възможността да преминат през столетна букова гора и да видят внушителните скални маси, от които се спускат величествено водите на водопад Видимско пръскало.

По време на прехода ще видите много табели от информационен характер, които ще обогатят знанията Ви за района и ще си дадете сметка, колко забележително е всичко тук. Ще получите информация за срещаните тук растения и животни, пасищата, горите, дори историята на Априлци.

За най – малките посетители има посторена Зелена класна стая, където те също ще получат много нови и интересни знания и ще се почувстват като малки откриватели.

Пътеката е лека и предпочитана от всякакъв тип хора, дори и семейства с деца, тъй като наклона е лек и прехода много приятен. Препоръчваме Ви да посетите водопада в пролетния сезон, която ще е най – пълноводен.

Автор: Дафинка

Описание

Водопад Видимското пръскало се намира много близо до град Априлци и по – точно до ВЕЦ Видима. Това е район от Стара Планина – парк Централен. Разположен е в територията на резерват Северен Джендем.

Височината на водния пад е около 80 метра. С тази своя височина той се нарежда на второ място след Райското пръскало. Интересното при него е, че е сформиран от 3 потока, извиращи от връх Юрушката грамада, които се съединяват.

Резерват Северен джендем е с най – високо разположена територия в парка. Териториите му се простират от северните склонове на връх Ботев, като това е предпоставка да се видят множество обширни тревисти заравнености, пропасти, зъбери, скални мостове, върхове с обратни наклони, стръмни вододели, къси вододели и непристъпни скални пояси.

В този район виреят много вековни буково – елови и букови гори. Много от тях са застрашени от изчезване и много рядко срещани и то само в този район от цяла България.

За достигането до водопад Видимско пръскало се преминава през екопътека със същото име. Тя се движи по поречието на река Пръскалска. Посетителите ще имат възможността да преминат през столетна букова гора и да видят внушителните скални маси, от които се спускат величествено водите на водопад Видимско пръскало.

По време на прехода ще видите много табели от информационен характер, които ще обогатят знанията Ви за района и ще си дадете сметка, колко забележително е всичко тук. Ще получите информация за срещаните тук растения и животни, пасищата, горите, дори историята на Априлци.

За най – малките посетители има посторена Зелена класна стая, където те също ще получат много нови и интересни знания и ще се почувстват като малки откриватели.

Пътеката е лека и предпочитана от всякакъв тип хора, дори и семейства с деца, тъй като наклона е лек и прехода много приятен. Препоръчваме Ви да посетите водопада в пролетния сезон, която ще е най – пълноводен.

Близки хотели