Търсене

Вазовата екопътека Гара Бов – Заселе

Вазовата пътека се нарича Гара Бов – Заселе, защото има два края. Долния е до Гара Бов, като може да се види обозначителна табела на основния път. Горния край се води в село Заселе, в центъра на селото може да се види табела. През 2007 година част от пътеката е обновена и реконструирана. Новия участък е открит официално на 19 април 2007 година.

Вазовата пътека върви по долината на река Трескавец, преминава през река Искър, след което продължава по долината на река Скакля, поркай извора, преминава през водопада до село Заселе. Местоположението на самата пътека на около 50 километра от столицата в Искърското дефиле. Препоръчваме, както и повечето туристи да се тръгне по пътеката от края й от гара Бов, към Заселе. Една от причините е, че от тази точка има изкачване, докато все още силите са на лицеи всички за свежи, и така връщането ще е по надолнище. Вазовата пътека има идеални условия за пешеходен туризъм, на повечето си места е естествена. На места могат да се видят живописни и много красиви дървени мостове, на други пък – каменни стълби. На много места е поставен обезопасителен метален парапет.

По средата на екопътеката се намира и водопад Скакаля. До него може да се стигне за около половин час нормално вървене, без бързане. Имайте предвид, че е от много голямо значение в коя час на годината ще го посетите, тъй като може да е пресъхнал. Препоръчваме ми пролетните месеци, тогава не само няма да е пресъхнал, а ще е най – пълноводен. След водопада пътеката продължава под него и за около 40 минути стига до платото над него. Така общо от началото на Вазовата пътека от Гара Бов, през водопада Скакля, до платото над него се стига за около 1 час и 10 минути без да се бърза.

Автор: Веселина

Описание

Вазовата пътека се нарича Гара Бов – Заселе, защото има два края. Долния е до Гара Бов, като може да се види обозначителна табела на основния път. Горния край се води в село Заселе, в центъра на селото може да се види табела. През 2007 година част от пътеката е обновена и реконструирана. Новия участък е открит официално на 19 април 2007 година.

Вазовата пътека върви по долината на река Трескавец, преминава през река Искър, след което продължава по долината на река Скакля, поркай извора, преминава през водопада до село Заселе. Местоположението на самата пътека на около 50 километра от столицата в Искърското дефиле. Препоръчваме, както и повечето туристи да се тръгне по пътеката от края й от гара Бов, към Заселе. Една от причините е, че от тази точка има изкачване, докато все още силите са на лицеи всички за свежи, и така връщането ще е по надолнище. Вазовата пътека има идеални условия за пешеходен туризъм, на повечето си места е естествена. На места могат да се видят живописни и много красиви дървени мостове, на други пък – каменни стълби. На много места е поставен обезопасителен метален парапет.

По средата на екопътеката се намира и водопад Скакаля. До него може да се стигне за около половин час нормално вървене, без бързане. Имайте предвид, че е от много голямо значение в коя час на годината ще го посетите, тъй като може да е пресъхнал. Препоръчваме ми пролетните месеци, тогава не само няма да е пресъхнал, а ще е най – пълноводен. След водопада пътеката продължава под него и за около 40 минути стига до платото над него. Така общо от началото на Вазовата пътека от Гара Бов, през водопада Скакля, до платото над него се стига за около 1 час и 10 минути без да се бърза.