Търсене

Тракийска крепост Заград

По пътя ПловдивСмолян се намира с. Забърдо. На пръв поглед село като село. Малки улички, стари къщички, кучета се разхождат лениво по улиците. Оказва се обаче, че с. Забърдо крие доста интересни забележителности.. Разбира се повечето хора го свързват с факта, че селото е изходен пункт за „Чудните мостове“. Но също така тук се намира една доста добре запазена и интересна крепост – крепостта Заград.

Тя е строена по времето на траките, които както знаете са исконното население по нашите земи от желязно-медната епоха до ранното средновековие. Крепостта заема площ от 8 дка.

Както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх около крепостта се открива голямо количество битова тракийска керамика. Археолозите датират керамиката от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ХІІІ-ХІ век преди новата eра. Намерените фрагменти на питоси и глинени съдове от ІV век сочат, че най - вероятно крепостта е използвана и в по- късните епохи.

Според първоначалните проучвания Крепостта Заград е считана за една от най- ранните тракийски крепости, съществували в края на бронзовата епоха в РодопитеОсвен крепостна стена, в най-високата точка на археологическия обект, учените са открили останки на светилище, което е съществувало близо четири века. В подножието пък има запазени три надгробни могили. Смята се, че племето което е строило и обитавало крепостта е носило името Сапеи и е обитавало тази част от Родопите в периода III-II век преди Христа.

Археолозите имат ясни доказателства, че крепостта е съществувала и през средновековието. В историческата литература е всеизвестен факта че, на времето селищата са се развивали в близост до крепости, които са били използвани или от военни гарнизони или като евентуално защитно съоръжение при нападение. Обикновено покрай повечето крепости селищата постепенно нарастват и придават все по-завършен вид. Може би така през вековете е просъществувало и село Забърдо. В централния архив както и в библиотеката „Николай Вранев“ в Смолян има доказателства, че селото е съществувало още преди завладяването на земите му и причисляването им към Османската империя.

Заград е било първото им населено място през 15 век с население около 2500 души. Имало стража, която подавала сигнал със запален огън от околните върхове при опасност и тогава населението се е прибирало в крепостта.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

По пътя ПловдивСмолян се намира с. Забърдо. На пръв поглед село като село. Малки улички, стари къщички, кучета се разхождат лениво по улиците. Оказва се обаче, че с. Забърдо крие доста интересни забележителности.. Разбира се повечето хора го свързват с факта, че селото е изходен пункт за „Чудните мостове“. Но също така тук се намира една доста добре запазена и интересна крепост – крепостта Заград.

Тя е строена по времето на траките, които както знаете са исконното население по нашите земи от желязно-медната епоха до ранното средновековие. Крепостта заема площ от 8 дка.

Както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх около крепостта се открива голямо количество битова тракийска керамика. Археолозите датират керамиката от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ХІІІ-ХІ век преди новата eра. Намерените фрагменти на питоси и глинени съдове от ІV век сочат, че най - вероятно крепостта е използвана и в по- късните епохи.

Според първоначалните проучвания Крепостта Заград е считана за една от най- ранните тракийски крепости, съществували в края на бронзовата епоха в РодопитеОсвен крепостна стена, в най-високата точка на археологическия обект, учените са открили останки на светилище, което е съществувало близо четири века. В подножието пък има запазени три надгробни могили. Смята се, че племето което е строило и обитавало крепостта е носило името Сапеи и е обитавало тази част от Родопите в периода III-II век преди Христа.

Археолозите имат ясни доказателства, че крепостта е съществувала и през средновековието. В историческата литература е всеизвестен факта че, на времето селищата са се развивали в близост до крепости, които са били използвани или от военни гарнизони или като евентуално защитно съоръжение при нападение. Обикновено покрай повечето крепости селищата постепенно нарастват и придават все по-завършен вид. Може би така през вековете е просъществувало и село Забърдо. В централния архив както и в библиотеката „Николай Вранев“ в Смолян има доказателства, че селото е съществувало още преди завладяването на земите му и причисляването им към Османската империя.

Заград е било първото им населено място през 15 век с население около 2500 души. Имало стража, която подавала сигнал със запален огън от околните върхове при опасност и тогава населението се е прибирало в крепостта.

Близки хотели