Търсене

Тракийска гробница Жаба могила

Известната Жаба могила се намира в местността Драганов кладенец, съвсем близо до град Стрелча, Пазарджик. Тя е най-голямата в района и сред най-големите в цялата страна- диаметърът и 90 метра, а височината- 20 метра. Някога могилата е била обградена от голям ров, който е бил пълен с вода. Така свещеното място е било предпазвано от нежелани посетители. Ровът е запазен и до днес и в него имало много жаби, които по цяла нощ квакали. Те дали името и на могилата- Жаба могила.

През 1976 година в Стрелка и околностите започват археологически проучвания. Те установяват, че могилата е култов комплекс на траките (Хероон), който се състои от две помещения- гробница и храм светилище.

Гробницата мавзолей е открита през 1976 година и се намира в източната част на могилата. Датира някъде от 5-4 век преди Новата ера. Според учените се е използвала на два етапа. В първия е била гробница мавзолей за знатен тракиец и в него са идвали поклонници. Има две камери- кръгла и правоъгълна, които имат предверие между тях.

При втория етап се е използвала за погребението на знатен човек, който най-вероятно е бил владетел или вожд. Той е погребан заедно със своята колесница. След погребението входът е запечатан с голямо купчина камъни. Пред фасадата стои колесница с впрегнати два коня и един кон за водача на погребалното шествие.

Учените разчиства каменното струпване и намират останките от колесницата. Конете са убити на място и скелетите им са положени с крака един към друг и има абсолютна симетрия.

Днес повечето от намерените експонати са изложени в историческия музей на град Стрелча и в Пазарджик. Тракийската могила е обявена за паметник на културата през 1962 година.

Автор: Камен Попов

Работно време: събота и неделя 9:30 - 17:30 часа

Телефони: 035 323 533

Описание

Известната Жаба могила се намира в местността Драганов кладенец, съвсем близо до град Стрелча, Пазарджик. Тя е най-голямата в района и сред най-големите в цялата страна- диаметърът и 90 метра, а височината- 20 метра. Някога могилата е била обградена от голям ров, който е бил пълен с вода. Така свещеното място е било предпазвано от нежелани посетители. Ровът е запазен и до днес и в него имало много жаби, които по цяла нощ квакали. Те дали името и на могилата- Жаба могила.

През 1976 година в Стрелка и околностите започват археологически проучвания. Те установяват, че могилата е култов комплекс на траките (Хероон), който се състои от две помещения- гробница и храм светилище.

Гробницата мавзолей е открита през 1976 година и се намира в източната част на могилата. Датира някъде от 5-4 век преди Новата ера. Според учените се е използвала на два етапа. В първия е била гробница мавзолей за знатен тракиец и в него са идвали поклонници. Има две камери- кръгла и правоъгълна, които имат предверие между тях.

При втория етап се е използвала за погребението на знатен човек, който най-вероятно е бил владетел или вожд. Той е погребан заедно със своята колесница. След погребението входът е запечатан с голямо купчина камъни. Пред фасадата стои колесница с впрегнати два коня и един кон за водача на погребалното шествие.

Учените разчиства каменното струпване и намират останките от колесницата. Конете са убити на място и скелетите им са положени с крака един към друг и има абсолютна симетрия.

Днес повечето от намерените експонати са изложени в историческия музей на град Стрелча и в Пазарджик. Тракийската могила е обявена за паметник на културата през 1962 година.

Близки хотели