Търсене

Светилище Сечен камък

Сечен камък е древно светилище на няколко километра от Боженци и Трявна. Намира се край село Николаево и светилището се намира на висок скален масив, който доминира над заобикалящата го природа. Върху скалата са намерени изсечени кръгове, които са разположени верижно. Преброени са 17 такива, те са изпъкнали и имат полусферична форма. При някои от тях има естествено изветряне, което е причинено от ерозия в следствие на атмосферните влияния и древността на създаването им. Някои кръгове са различно засегнати и съответно заличени частично. Повечето изсечени сфери са с диаметър около метър- метър и двадесет и пет, а някои са само с половин метър диаметър.

Според историци и археолози скалното светилище е създадено в чест на великата Богиня- майка и Слънцето като бог. Техни символи са скалата и кръгът. На юг от Сечен камък, към връх Овчар, на хълма са открити изветрели ниши, които са издълбани от човешка ръка, Така смятат учените. Връзката между двете забележителности е визуална, което означава, че в древността и двете места са били част от по-голям комплекс, посветен на боговете. Най-вероятно комплексът е създаден през късната бронзова или ранната желязна епоха.

Изсечените кръгове са недостатъчно проучени и се срещат в доста подобни светилища, открити на територията на страната. Най-концентрирани са около Елхово – в „Слънчево светилище Палеокастро”, при село Мелница в местността „Мочулови камъни” и до село Серм – „Арнаутската чешма”. В цялата страна има подобни аналози- близо до Трън, край село Берайнци, до град Брезник и до село Татул. Подобни кръгове има до село Тюленово, близо до Разлог, Старосел и Малко Търново.

Според историците има хипотези за предназначението на тези дискове и кръгове, изсечени в скалите. Единственото сигурно, че около тях са се извършвали обредни ритуали и култова дейност.

Автор: Таня Георгиева

Описание

Сечен камък е древно светилище на няколко километра от Боженци и Трявна. Намира се край село Николаево и светилището се намира на висок скален масив, който доминира над заобикалящата го природа. Върху скалата са намерени изсечени кръгове, които са разположени верижно. Преброени са 17 такива, те са изпъкнали и имат полусферична форма. При някои от тях има естествено изветряне, което е причинено от ерозия в следствие на атмосферните влияния и древността на създаването им. Някои кръгове са различно засегнати и съответно заличени частично. Повечето изсечени сфери са с диаметър около метър- метър и двадесет и пет, а някои са само с половин метър диаметър.

Според историци и археолози скалното светилище е създадено в чест на великата Богиня- майка и Слънцето като бог. Техни символи са скалата и кръгът. На юг от Сечен камък, към връх Овчар, на хълма са открити изветрели ниши, които са издълбани от човешка ръка, Така смятат учените. Връзката между двете забележителности е визуална, което означава, че в древността и двете места са били част от по-голям комплекс, посветен на боговете. Най-вероятно комплексът е създаден през късната бронзова или ранната желязна епоха.

Изсечените кръгове са недостатъчно проучени и се срещат в доста подобни светилища, открити на територията на страната. Най-концентрирани са около Елхово – в „Слънчево светилище Палеокастро”, при село Мелница в местността „Мочулови камъни” и до село Серм – „Арнаутската чешма”. В цялата страна има подобни аналози- близо до Трън, край село Берайнци, до град Брезник и до село Татул. Подобни кръгове има до село Тюленово, близо до Разлог, Старосел и Малко Търново.

Според историците има хипотези за предназначението на тези дискове и кръгове, изсечени в скалите. Единственото сигурно, че около тях са се извършвали обредни ритуали и култова дейност.

Близки хотели