Търсене

Тракийско светилище Беглик Таш Приморско

В близост до Приморско, на нос Беглик Таш и по – конкретно на най – високата му част е разположено Тракийското светилище Беглик Таш. Точно тук надморската височина достига 128 метра. Площта, която заема светилището е 6 декара. Известно е, че понеже районът е горист, е бил част от ловната резиденция на Тодор Живков. Това обяснява защо това място се открива чак през 2003 година , а то се смята за едно от най – големите открития за древната тракийска история по нашето Черноморие и Странджа.

Забележителен е входа на тракийското светилище. Той се намира от югозападната страна. Преминава се по скална пътечка, която води до каменно образувание на„брачно ложе“. Ясно се различават два жертвени камъка, от двете страни на ложето. По тях са издълбани дълбоки вани, те са свързани с улей. Така е било възможно преливането на течности според ритуала като дъждовна вода, зехтин, мляко, вино. След това може да се види забележителен трон, направен от камък. Интересното при него е, че от трона са изкопани дълбоки улеи и линии, които се кръстосват, като всичко накрая се събира в четириъгълна „шарапана“. От източната страна на кръга могат да се видят три големи обли камъка, наречени „менхири“. Ясно се отличава на най – високия камък издълбана „божествена стъпка“, нейната дължина е 0,6 метра, а ширината е 0,34 метра. В основата на скалната тераса, на отсрещната южна точка също може да се види такава „божествена стъпка“.

Най – добре е проучена през годините е централната площадка на светилището. Издигната е, в сравнение със заобикалящия , терен. В кръга с диаметър 56 метра има различни скални елементи, играещи важна роля при извършването на различни ритуали. Ясно може да се види, че са моделирани от човешка ръка, тъй като имат различни знаци и сакрални символи. При разкопките са намерени различни артефакти, като монети, кремъци, оръжия, оръдия на труда от камък, глинени съдове и много други. Всичко това свидетелства за създаването на мястото в средата на 2 век преди Христа, както и за неговото разрушаване вначалото на 4 век след Христа.

Автор: Веселина

Работно време: от 1 юли до септември 10:00-18:00 ч. без почивен ден

Телефони: 0550 3 24 66

Описание

В близост до Приморско, на нос Беглик Таш и по – конкретно на най – високата му част е разположено Тракийското светилище Беглик Таш. Точно тук надморската височина достига 128 метра. Площта, която заема светилището е 6 декара. Известно е, че понеже районът е горист, е бил част от ловната резиденция на Тодор Живков. Това обяснява защо това място се открива чак през 2003 година , а то се смята за едно от най – големите открития за древната тракийска история по нашето Черноморие и Странджа.

Забележителен е входа на тракийското светилище. Той се намира от югозападната страна. Преминава се по скална пътечка, която води до каменно образувание на„брачно ложе“. Ясно се различават два жертвени камъка, от двете страни на ложето. По тях са издълбани дълбоки вани, те са свързани с улей. Така е било възможно преливането на течности според ритуала като дъждовна вода, зехтин, мляко, вино. След това може да се види забележителен трон, направен от камък. Интересното при него е, че от трона са изкопани дълбоки улеи и линии, които се кръстосват, като всичко накрая се събира в четириъгълна „шарапана“. От източната страна на кръга могат да се видят три големи обли камъка, наречени „менхири“. Ясно се отличава на най – високия камък издълбана „божествена стъпка“, нейната дължина е 0,6 метра, а ширината е 0,34 метра. В основата на скалната тераса, на отсрещната южна точка също може да се види такава „божествена стъпка“.

Най – добре е проучена през годините е централната площадка на светилището. Издигната е, в сравнение със заобикалящия , терен. В кръга с диаметър 56 метра има различни скални елементи, играещи важна роля при извършването на различни ритуали. Ясно може да се види, че са моделирани от човешка ръка, тъй като имат различни знаци и сакрални символи. При разкопките са намерени различни артефакти, като монети, кремъци, оръжия, оръдия на труда от камък, глинени съдове и много други. Всичко това свидетелства за създаването на мястото в средата на 2 век преди Христа, както и за неговото разрушаване вначалото на 4 век след Христа.

Близки хотели