Търсене

Софийски зоопарк

ул. Чавдар Мутафов 37 - 11

Зоопарк София е сред Стоте национални туристически обекта. Там могат да се видят много голям брой животни, срещани не само по нашите територии, но и екзотични видове от цял свят. Площта, която заема зоологическата градина е 360 декара. На нея живеят 281 различни видове животни, а общия им брой е над 1900. Средния брой посещения на зоопарка е 550 000 до 600 000 души за година, като всяка година тази бройка расте.

Зоопарка в София е отворил врати през далечната 1888 година в бившия царски дворец. Първите обитатели са били от животинския вид черен лешояд. Скоро след откриването е обособена специална територия за фазани. Зоологическата градина се разраствала с много бързи темпове и скоро била заделена и част от ботаническата градина.

През 1892 година към обитателите се присъединили дойка лъвове, които много скоро се сдобили с потомство – малко лъвче, а през 1893 година има вече и бели мечки. По този начин в продължение на следващите години, броя на животните започва да се увеличава с много бързи темпове и парка се развива като инфраструктура.

Зоопарка има 8 различни сектора:

• Тревопасни и примати – има 27 вида и общо над 95 представителя като слон, носорог, кенгуру, хипопотам, камила, елен, лопатар, дива коза, бизон, дива свиня, пони и много други;

• Хищници – има 29 вида и общо 110 представители, сред които африкански лъв, пантера, леопард, хималайска мечка, кафява мечка, пума, ивичеста хиена, лисица, вълк, язовец, чакал, сурикат и много други;

• Птици – 68 вида и над 421 представители като белоглав лешояд, забулена сова, голям ястреб, бухал, скален орел, щраус, вълнист папагал, голямо ему и много други;

• Аквариум, терариум и вивариум – над 46 вида и 184 представители във всеки един, сред който риба клоун, риба нож, червена пираня, нилски крокодил, кайман, варан, игуана и други;

• Учебно – образователен сектор, намира се в отделна сграда Екологичен Научно – Образователен център в който има 9 животински вида и 19 представители. Тук се провеждат образователни дейности за деца и групи от посетители;

• Хранене на животни – в него има 4 работилници, където всекидневно се разпределя и приготвя храната на животните;

• Техническо обезпечаване, транспорт и озеленяване – в този сектор служителите поддържат чистотата и прегледния вид на парка и зелените площи;

• Ветеринарна клиника – има 2 подраздела: ветеринарна клиника и карантинно отделение

Цени за посещение:

- Деца до 3 год – не заплащат входна такса

- От 3 до 18 год – заплащат входна такса от 2 лева

- Лица над 18 год – заплащат входна такса 4 лева

- Лица в пенсионна възраст – заплащат входна такса 1 лев

- Лица с трайно намалена работоспособност от 50% и над 50% - заплащат входна такса 1 лев

- Абонаментна карта за едно лице за 1 година – 50 лева

Групово посещение:

- Ръководителя на групата не заплаща такса

- Деца до 3 години – няма да бъдат таксувани

- Деца от 3 до 18 години – заплащат входна такса 1 лев

- Лица над 18 години – заплащат входна такса 3 лева

Автор: Стилиян

Работно време: Понеделник - Петък: 08:00 – 18:00; Събота: 08:00 – 19:00; Неделя: 08:00 – 18:45

Телефони: 02 452 1300

Адрес: ул. Чавдар Мутафов 37 - 11

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

Зоопарк София е сред Стоте национални туристически обекта. Там могат да се видят много голям брой животни, срещани не само по нашите територии, но и екзотични видове от цял свят. Площта, която заема зоологическата градина е 360 декара. На нея живеят 281 различни видове животни, а общия им брой е над 1900. Средния брой посещения на зоопарка е 550 000 до 600 000 души за година, като всяка година тази бройка расте.

Зоопарка в София е отворил врати през далечната 1888 година в бившия царски дворец. Първите обитатели са били от животинския вид черен лешояд. Скоро след откриването е обособена специална територия за фазани. Зоологическата градина се разраствала с много бързи темпове и скоро била заделена и част от ботаническата градина.

През 1892 година към обитателите се присъединили дойка лъвове, които много скоро се сдобили с потомство – малко лъвче, а през 1893 година има вече и бели мечки. По този начин в продължение на следващите години, броя на животните започва да се увеличава с много бързи темпове и парка се развива като инфраструктура.

Зоопарка има 8 различни сектора:

• Тревопасни и примати – има 27 вида и общо над 95 представителя като слон, носорог, кенгуру, хипопотам, камила, елен, лопатар, дива коза, бизон, дива свиня, пони и много други;

• Хищници – има 29 вида и общо 110 представители, сред които африкански лъв, пантера, леопард, хималайска мечка, кафява мечка, пума, ивичеста хиена, лисица, вълк, язовец, чакал, сурикат и много други;

• Птици – 68 вида и над 421 представители като белоглав лешояд, забулена сова, голям ястреб, бухал, скален орел, щраус, вълнист папагал, голямо ему и много други;

• Аквариум, терариум и вивариум – над 46 вида и 184 представители във всеки един, сред който риба клоун, риба нож, червена пираня, нилски крокодил, кайман, варан, игуана и други;

• Учебно – образователен сектор, намира се в отделна сграда Екологичен Научно – Образователен център в който има 9 животински вида и 19 представители. Тук се провеждат образователни дейности за деца и групи от посетители;

• Хранене на животни – в него има 4 работилници, където всекидневно се разпределя и приготвя храната на животните;

• Техническо обезпечаване, транспорт и озеленяване – в този сектор служителите поддържат чистотата и прегледния вид на парка и зелените площи;

• Ветеринарна клиника – има 2 подраздела: ветеринарна клиника и карантинно отделение

Цени за посещение:

- Деца до 3 год – не заплащат входна такса

- От 3 до 18 год – заплащат входна такса от 2 лева

- Лица над 18 год – заплащат входна такса 4 лева

- Лица в пенсионна възраст – заплащат входна такса 1 лев

- Лица с трайно намалена работоспособност от 50% и над 50% - заплащат входна такса 1 лев

- Абонаментна карта за едно лице за 1 година – 50 лева

Групово посещение:

- Ръководителя на групата не заплаща такса

- Деца до 3 години – няма да бъдат таксувани

- Деца от 3 до 18 години – заплащат входна такса 1 лев

- Лица над 18 години – заплащат входна такса 3 лева