Търсене

Скално образувание Сватбата

Скално образувание Сватбата се намира в Родопите. Дали пътувате от Банско или Гоце Делчев, важно е да следвате пътя за село Осеново. Самата забележителност се намира малко след отбивката за селото, над пътя.

Площта която заема скално образувание Сватбата е 13,1 хектара. Тя е обявена за природна забележителност на 19. 04. 1976 год. Цел е запазването й. На нейна територия е забранено да се повреждат, кастрят или секат дърветата и да се изкореняват или късат растения. Забранено е воденето на паша на животни там, лова на животни, разрушаване на гнезда и леговища, изграждане на кариери за пръст или пясък и всякакво строителство. Единствено се разрешава санитарната сеч и премахването на престарели дървета.

В долната част на скалното образувание, почти до самото шосе, ще забележите скална гъба, с височина от около 7 – 8 метра. Тя е изградена от споени скали с различен вид и цвят. За да стигнете до фигурите има още малко по пътя. След няколко завоя има пътечка, която отвежда точно там. Имайте предвид, че цялото образувание е изградено от лесно разрушими вулканични скали – ксенотуфи, туфи, туфити.

В основата на самата забележителност има не много голяма наклонена тераса. Ако слезете по нея ще имате възможността да разгледате забележителността отдолу. Най – големите каменни образувания имат височина около 20 – 25 метра.

Самото име на Сватбата идва от легенда, свързана със сватбари от село Гостун, което се намира наблизо. Те тръгнали да взимат булка от село в съседство. Докато вървели свекървата се сетила, че не е взела нещо. Заръчала им да я изчакат и се втурнала на обратно.

За нейно съжаление когато тръгнала на обратно разбрала, че не я чакат, ядосала се и проклела всички да се вкаменят. Така и станало. И до днешни дни безжизнените тела на сватбарите стоят на това място.

По – малко известни имена на тази забележителност са Друманови скали и Друман дупки, които се предполага, че произлизат от името на човек – Друман. Този човек е живял наблизо и се е криел в тази местност от османците.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Скално образувание Сватбата се намира в Родопите. Дали пътувате от Банско или Гоце Делчев, важно е да следвате пътя за село Осеново. Самата забележителност се намира малко след отбивката за селото, над пътя.

Площта която заема скално образувание Сватбата е 13,1 хектара. Тя е обявена за природна забележителност на 19. 04. 1976 год. Цел е запазването й. На нейна територия е забранено да се повреждат, кастрят или секат дърветата и да се изкореняват или късат растения. Забранено е воденето на паша на животни там, лова на животни, разрушаване на гнезда и леговища, изграждане на кариери за пръст или пясък и всякакво строителство. Единствено се разрешава санитарната сеч и премахването на престарели дървета.

В долната част на скалното образувание, почти до самото шосе, ще забележите скална гъба, с височина от около 7 – 8 метра. Тя е изградена от споени скали с различен вид и цвят. За да стигнете до фигурите има още малко по пътя. След няколко завоя има пътечка, която отвежда точно там. Имайте предвид, че цялото образувание е изградено от лесно разрушими вулканични скали – ксенотуфи, туфи, туфити.

В основата на самата забележителност има не много голяма наклонена тераса. Ако слезете по нея ще имате възможността да разгледате забележителността отдолу. Най – големите каменни образувания имат височина около 20 – 25 метра.

Самото име на Сватбата идва от легенда, свързана със сватбари от село Гостун, което се намира наблизо. Те тръгнали да взимат булка от село в съседство. Докато вървели свекървата се сетила, че не е взела нещо. Заръчала им да я изчакат и се втурнала на обратно.

За нейно съжаление когато тръгнала на обратно разбрала, че не я чакат, ядосала се и проклела всички да се вкаменят. Така и станало. И до днешни дни безжизнените тела на сватбарите стоят на това място.

По – малко известни имена на тази забележителност са Друманови скали и Друман дупки, които се предполага, че произлизат от името на човек – Друман. Този човек е живял наблизо и се е криел в тази местност от османците.

Близки хотели