Търсене

Скално образувание Сватбата

Скално образувание Сватбата се намира в Родопите. Дали пътувате от Банско или Гоце Делчев, важно е да следвате пътя за село Осеново. Самата забележителност се намира малко след отбивката за селото, над пътя.

Площта която заема скално образувание Сватбата е 13,1 хектара. Тя е обявена за природна забележителност на 19 април 1976 година. Като целта е запазването й. На нейна територия е забранено да се повреждат, кастрят или секат дърветата и да се изкореняват или късат растения. Забранено е воденето на паша на животни там, лова на животни, разрушаване на гнезда и леговища, изграждане на карирери за пръст или пясък и всякакво строителство. Единствено се разрешава санитарната сеч и премахването на престарели дървета.

В долната част на скалното образувание, почти до самото шосе, ще забележите скална гъба, с височина от около 7 – 8 метра. Тя е изградена от споени скали с различен вид и цвят. За да стигнете до фигурите продължавате още малко по пътя. След няколко завоя има пътечка, която отвежда точно там. Имайте предвид, че цялото образувание е изградено от лесно разрушими вулканични скали – ксенотуфи, туфи, туфити.

В основата на самата забележителност има не много голяма наклонена тераса. Ако слезете по нея ще имате възможността да разгледате забележителността отдолу. Най – големите каменни образувания имат височина около 20 – 25 метра.

Самото име на Сватбата идва от легенда, свързана със сватбари от село Гостун, което се намира наблизо. Те тръгнали да взимат булка от съседното село. Докато вървели бъдещата свекърва се сетила, че е забравила нещо. Заръчала им да я изчакат и се втурнала на обратно.

За нейно съжаление когато се върнала установила, че не я чакат, ядосала се и проклела всички да се вкаменят. Така и станало. И до днешни дни безжизнените тела на сватбарите стоят на това място.

По – малко известни имена на тази забележителност са Друманови скали и Друман дупки, които се предполага, че произлизат от името на човек – Друман. Този човек е живял наблизо и се е криел в тази местност от османците.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Скално образувание Сватбата се намира в Родопите. Дали пътувате от Банско или Гоце Делчев, важно е да следвате пътя за село Осеново. Самата забележителност се намира малко след отбивката за селото, над пътя.

Площта която заема скално образувание Сватбата е 13,1 хектара. Тя е обявена за природна забележителност на 19 април 1976 година. Като целта е запазването й. На нейна територия е забранено да се повреждат, кастрят или секат дърветата и да се изкореняват или късат растения. Забранено е воденето на паша на животни там, лова на животни, разрушаване на гнезда и леговища, изграждане на карирери за пръст или пясък и всякакво строителство. Единствено се разрешава санитарната сеч и премахването на престарели дървета.

В долната част на скалното образувание, почти до самото шосе, ще забележите скална гъба, с височина от около 7 – 8 метра. Тя е изградена от споени скали с различен вид и цвят. За да стигнете до фигурите продължавате още малко по пътя. След няколко завоя има пътечка, която отвежда точно там. Имайте предвид, че цялото образувание е изградено от лесно разрушими вулканични скали – ксенотуфи, туфи, туфити.

В основата на самата забележителност има не много голяма наклонена тераса. Ако слезете по нея ще имате възможността да разгледате забележителността отдолу. Най – големите каменни образувания имат височина около 20 – 25 метра.

Самото име на Сватбата идва от легенда, свързана със сватбари от село Гостун, което се намира наблизо. Те тръгнали да взимат булка от съседното село. Докато вървели бъдещата свекърва се сетила, че е забравила нещо. Заръчала им да я изчакат и се втурнала на обратно.

За нейно съжаление когато се върнала установила, че не я чакат, ядосала се и проклела всички да се вкаменят. Така и станало. И до днешни дни безжизнените тела на сватбарите стоят на това място.

По – малко известни имена на тази забележителност са Друманови скали и Друман дупки, които се предполага, че произлизат от името на човек – Друман. Този човек е живял наблизо и се е криел в тази местност от османците.

Близки хотели