Търсене

Резерват Ропотамо

Резерватът Ропотамо е най-известната и посещавана природна забележителност в района на курортния град Приморско. Той се простира сред една удивително красива и разнообразна природа и следва течението на едноименната река. Към неговата територия се причисляват уникални местности, които са надарени с безценни природни дарове и чудеса. Ропотамо е обявен за резерват през 1940 година, но 20 години по-късно статутът му е отменен. С времето обаче тукашното крайбрежие започва значително да се застроява и това се отразя много зле на екосистемата и за да бъде възпрепятствано по-нататъшното й разрушение, през 1992 година отново е провъзгласен за защитена местност. Днес тези земи са покрити с гъсти и прохладни гори, причудливи скални форми, блата и мочурища, живописни брегове, плажни дюни достигащи до 19 метра височина и т.н. Тук убежище намират редки и застрашени от изчезване растителни видове, над 100 от които са включени в списъка на Червената книга. Лиманът на река Ропотамо е една от най-посещаваните и любими туристически атракции за посетителите. Той е целият осеян от вековни лонгози, а между тях виреят множество лиани. Големи находища на водни лилии и блатна тръстика могат да се наблюдават в крайречните езера на по-плитки дълбочини. В района расте и морският пелин, който е от голямо значение, тъй като от него се произвежда лекарство против паразити и насекоми. В резервата не липсват и представители на животинския свят. Някои от тях са благороден елен, сърна, чакал, видра, прилепи, и т.н. Птиците са над 250 вида, земноводните 23, а влечугите 9. В България единствено тук се среща черноврата стрелушка( вид костенурка). Разнообразието от риби е също доста голямо - брияна, бодливка, кефал и т.н. Блатото Аркутино е едно невероятно място, което е част от Ропотамо и си заслужава да бъде видяно. В него живеят водни лилии, които му придават особено очарователен вид. То е отделено от морето посредством дълга плажна ивица и дюни, зад които се намира чист и безлюден плаж със същото име. Забележителното скално образувание Лъвската глава изглежда доста мистериозно и интригуващо и се е превърнало в емблема на резервата. Змийският остров или известен още и като Свети Тома през 1992 година е причислен към защитената територия. Заема площ от 12 дкар и целият е покрит с голям брой водни змии, откъдето идва и името му. Никъде другаде в страната, освен на Свети Тома растат диви кактуси, които са от вида Опунция. Те са пренесени тук от ботаническата градина в Братислава по нареждане на цар Борис Трети. Имате ли шанса да посетите веднъж Ропотамо, никога няма да забравите срещата си с него.

Автор: Dilqna

Описание

Резерватът Ропотамо е най-известната и посещавана природна забележителност в района на курортния град Приморско. Той се простира сред една удивително красива и разнообразна природа и следва течението на едноименната река. Към неговата територия се причисляват уникални местности, които са надарени с безценни природни дарове и чудеса. Ропотамо е обявен за резерват през 1940 година, но 20 години по-късно статутът му е отменен. С времето обаче тукашното крайбрежие започва значително да се застроява и това се отразя много зле на екосистемата и за да бъде възпрепятствано по-нататъшното й разрушение, през 1992 година отново е провъзгласен за защитена местност. Днес тези земи са покрити с гъсти и прохладни гори, причудливи скални форми, блата и мочурища, живописни брегове, плажни дюни достигащи до 19 метра височина и т.н. Тук убежище намират редки и застрашени от изчезване растителни видове, над 100 от които са включени в списъка на Червената книга. Лиманът на река Ропотамо е една от най-посещаваните и любими туристически атракции за посетителите. Той е целият осеян от вековни лонгози, а между тях виреят множество лиани. Големи находища на водни лилии и блатна тръстика могат да се наблюдават в крайречните езера на по-плитки дълбочини. В района расте и морският пелин, който е от голямо значение, тъй като от него се произвежда лекарство против паразити и насекоми. В резервата не липсват и представители на животинския свят. Някои от тях са благороден елен, сърна, чакал, видра, прилепи, и т.н. Птиците са над 250 вида, земноводните 23, а влечугите 9. В България единствено тук се среща черноврата стрелушка( вид костенурка). Разнообразието от риби е също доста голямо - брияна, бодливка, кефал и т.н. Блатото Аркутино е едно невероятно място, което е част от Ропотамо и си заслужава да бъде видяно. В него живеят водни лилии, които му придават особено очарователен вид. То е отделено от морето посредством дълга плажна ивица и дюни, зад които се намира чист и безлюден плаж със същото име. Забележителното скално образувание Лъвската глава изглежда доста мистериозно и интригуващо и се е превърнало в емблема на резервата. Змийският остров или известен още и като Свети Тома през 1992 година е причислен към защитената територия. Заема площ от 12 дкар и целият е покрит с голям брой водни змии, откъдето идва и името му. Никъде другаде в страната, освен на Свети Тома растат диви кактуси, които са от вида Опунция. Те са пренесени тук от ботаническата градина в Братислава по нареждане на цар Борис Трети. Имате ли шанса да посетите веднъж Ропотамо, никога няма да забравите срещата си с него.

Близки хотели