Търсене

Резерват Юлен

Създаден е на 26 август 1994 година с цел да се защитават и наблюдават растежа на високопланински и алпийски растителни видове в среда, далеч от влиянието на човека. В самия резерват има много растения, животни, птици, водни басейни и вековни гори. Интересното, което може да видите в резервата са растения, които съществуват още от ледниковия период. Също така има много скални образувания, оформени след промяна на климата, тъй като основата е изградена главно от гранит и гранитогнайс.

На картата по – долу е означена ориентировъчна точка в средата на Юлен.

Надморската височина на резервата варира от 1600 до 2850 метра. Основните езерни групи в Юлен са Типитцките, Полежанските, Василашките, Стражишките и Дисилишките. Преобладаващите видове във вековните гори са бял бор, бяла мура, ела, обикновен смърч и отделни групи от черна мура. 44 вида растения от тези в резервата са включени в Червената книга на България. Към животните обитатели в този район спадат вълк, мечка и други, а разнообразието от птици е голямо – кълвач, глухарче, синигер, сокерица, балкански кеклик и други.

На територията на Юленският резерват има антична крепост, за която археолозите твърдят, че е от времето преди завладяването на земите от Римската империя. Дължината на крепостта е около 100 метра, а широчината от 25 до 40 метра. Това е често посещавана дестинация от туристите, които са в района, тъй че Ви препоръчваме да разгледате и нея.

На картата по – долу е означена ориентировъчна точка в средата на Резерват Юлен.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Създаден е на 26 август 1994 година с цел да се защитават и наблюдават растежа на високопланински и алпийски растителни видове в среда, далеч от влиянието на човека. В самия резерват има много растения, животни, птици, водни басейни и вековни гори. Интересното, което може да видите в резервата са растения, които съществуват още от ледниковия период. Също така има много скални образувания, оформени след промяна на климата, тъй като основата е изградена главно от гранит и гранитогнайс.

На картата по – долу е означена ориентировъчна точка в средата на Юлен.

Надморската височина на резервата варира от 1600 до 2850 метра. Основните езерни групи в Юлен са Типитцките, Полежанските, Василашките, Стражишките и Дисилишките. Преобладаващите видове във вековните гори са бял бор, бяла мура, ела, обикновен смърч и отделни групи от черна мура. 44 вида растения от тези в резервата са включени в Червената книга на България. Към животните обитатели в този район спадат вълк, мечка и други, а разнообразието от птици е голямо – кълвач, глухарче, синигер, сокерица, балкански кеклик и други.

На територията на Юленският резерват има антична крепост, за която археолозите твърдят, че е от времето преди завладяването на земите от Римската империя. Дължината на крепостта е около 100 метра, а широчината от 25 до 40 метра. Това е често посещавана дестинация от туристите, които са в района, тъй че Ви препоръчваме да разгледате и нея.

На картата по – долу е означена ориентировъчна точка в средата на Резерват Юлен.

Близки хотели