Търсене

Резерват Пясъчна лилия

Созопол е един от най-красивите и обаятелни градове по българското Черноморие. Градът привлича много туристи и разкрива своята вековна история. Намира са на няколко по-малки полуострова в Бургаския залив. Някога там е бил древния град Аполония, който заедно с Несебър е от най-старите градове на територията на България. През 17 век става голям търговски център и най-голям износител на зърно с пристанище. От тук са тръгвали стотици кораби, натоварени с жито.

През вековете Созопол е съхранил много паметници на културата, църкви, храмове и природни забележителности. Съвсем близо до града, до известния къмпинг „Каваците“ се намира уникалният природен резерват „Пясъчна лилия“. Той е от типа „поддържани резервати“ и през 1962 година с решение на Министерски съвет е обявен за защитена територия. Десет години по-късно площта му е разширена отново със заповед, а през 1999 година става поддържан резерват с решение на МОСВ. Заема площ от 0,6 хектара и целта е популацията на красивата пясъчна лилия да се поддържа и увеличава.

За съжаление, през последните години резерватът се превръща в пример за лошо управление, което дори може да се нарече престъпление спрямо природата и нейните богатства. Той е под юристдикцията на РИОСВ Бургас и в него са забранени каквито и да е било дейности.

Пясъчната лилия е изключително рядко растение от средиземноморски вид, което терциерен реликт и застрашено от изчезване. Включена е в Червената книга на България. Резерватът е от две части, но само една стара и избеляла табела показва къде е той. През 2009 година в по-малката му част се намираше зад оградата има една единствена лилия. По пък извън загражденията те са в изобилие и хората ги пазят. Няма следи от вандалски прояви, което показва, че въпреки занемареността на резервата и нехайството на тези, които отговарят за него, красивата пясъчна лилия ще продължи да съществува.

Автор: Мина Петрова

Описание

Созопол е един от най-красивите и обаятелни градове по българското Черноморие. Градът привлича много туристи и разкрива своята вековна история. Намира са на няколко по-малки полуострова в Бургаския залив. Някога там е бил древния град Аполония, който заедно с Несебър е от най-старите градове на територията на България. През 17 век става голям търговски център и най-голям износител на зърно с пристанище. От тук са тръгвали стотици кораби, натоварени с жито.

През вековете Созопол е съхранил много паметници на културата, църкви, храмове и природни забележителности. Съвсем близо до града, до известния къмпинг „Каваците“ се намира уникалният природен резерват „Пясъчна лилия“. Той е от типа „поддържани резервати“ и през 1962 година с решение на Министерски съвет е обявен за защитена територия. Десет години по-късно площта му е разширена отново със заповед, а през 1999 година става поддържан резерват с решение на МОСВ. Заема площ от 0,6 хектара и целта е популацията на красивата пясъчна лилия да се поддържа и увеличава.

За съжаление, през последните години резерватът се превръща в пример за лошо управление, което дори може да се нарече престъпление спрямо природата и нейните богатства. Той е под юристдикцията на РИОСВ Бургас и в него са забранени каквито и да е било дейности.

Пясъчната лилия е изключително рядко растение от средиземноморски вид, което терциерен реликт и застрашено от изчезване. Включена е в Червената книга на България. Резерватът е от две части, но само една стара и избеляла табела показва къде е той. През 2009 година в по-малката му част се намираше зад оградата има една единствена лилия. По пък извън загражденията те са в изобилие и хората ги пазят. Няма следи от вандалски прояви, което показва, че въпреки занемареността на резервата и нехайството на тези, които отговарят за него, красивата пясъчна лилия ще продължи да съществува.

Близки хотели