Търсене

Резерват Парангалица

Резерват Парангалица се намира в югозападната част на Рила и по точно в Националния парк. Той е един от четирите на неговата територия, а останалите три са Ибър, Централен Рилски резерват и Скакавица. Четирите защитени територии се простират върху 16 222,1 хектара, което е 20% от цялата територия на парка. Те са част са от списъка на ОНН за национални паркове с еквивалентните на тях резервати.

Резерват Парангалица е признат за такъв през 1933 година посредством Постановление на Министерски съвет и е един от първите на територията на страната. Това става само ден след решението за Соколския резерват, който е първият подобен в България. Разположен е на северните склонове на Рила и заема площ от 1509 хектара. През 1977 година става част от листата за биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО – Човек и биосфера.

Специфичното му име идва от гръцки, където думата „парангалос” означава „забарнено”. Тук се пазят едни от най-старите гори със смърч в цяла Европа, средната им възраст е забележителните 200 години. Надморската височина, на която се простират е от 1750 до 2000 метра. Забележително е признанието на редица експерти в тази област, че от цяла Европа именно в този район е най – благоприятно и подходящо отглеждането на смърч. Именно в този резерват може да се види най – голямата популация от рилска иглика. Има идеални условия за живот на над 290 вида висши растения и много животински видове, които са част от Червената книга на България и са защитени от закона. Някои от тях са благородния елен, вълк, кафява мечка, дива котка, сърна, много видове птици и речна пъстърва.

По - долу на картата сме отбелязали ориентировъчна точка в средата на резервата, която не е свързана със забележителнпст. 

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Резерват Парангалица се намира в югозападната част на Рила и по точно в Националния парк. Той е един от четирите на неговата територия, а останалите три са Ибър, Централен Рилски резерват и Скакавица. Четирите защитени територии се простират върху 16 222,1 хектара, което е 20% от цялата територия на парка. Те са част са от списъка на ОНН за национални паркове с еквивалентните на тях резервати.

Резерват Парангалица е признат за такъв през 1933 година посредством Постановление на Министерски съвет и е един от първите на територията на страната. Това става само ден след решението за Соколския резерват, който е първият подобен в България. Разположен е на северните склонове на Рила и заема площ от 1509 хектара. През 1977 година става част от листата за биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО – Човек и биосфера.

Специфичното му име идва от гръцки, където думата „парангалос” означава „забарнено”. Тук се пазят едни от най-старите гори със смърч в цяла Европа, средната им възраст е забележителните 200 години. Надморската височина, на която се простират е от 1750 до 2000 метра. Забележително е признанието на редица експерти в тази област, че от цяла Европа именно в този район е най – благоприятно и подходящо отглеждането на смърч. Именно в този резерват може да се види най – голямата популация от рилска иглика. Има идеални условия за живот на над 290 вида висши растения и много животински видове, които са част от Червената книга на България и са защитени от закона. Някои от тях са благородния елен, вълк, кафява мечка, дива котка, сърна, много видове птици и речна пъстърва.

По - долу на картата сме отбелязали ориентировъчна точка в средата на резервата, която не е свързана със забележителнпст. 

Близки хотели