Търсене

Резерват Баюви дупки

Резерват Баюви дупки – Джинджирица се намира на територията на красивия Национален парк Пирин. Защитената местност е призната през 1934 година с постановление на Министерски съвет. Целта на обявяването на местността за резерват е опазването на реликните гори от черна и бяла мира и изключителното разнообразие от животински и растителни видове.

През 1977 година резерватът става част от биосферните резервати към Човек и биосфера на ЮНЕСКО. Простира се на 2873 хектара и обхваща земята между върховете Бански суходол и Пирин. Включва циркусите Разложки суходол Баюви дупки, Даутов връх, връх Окаден, Каменитица Сегмен тепе и долината на Бяла река.

Днес Резерват Баюви дупки е дом на 500 вида висши растения, 55 ендимити и много представители част от Червената книга на България. В нея са от белязани всички застрашени от изчезване и изчезнали видове на територията на страната ни.

Символът на биосферния резерват е Балканската дива коза. Защитената територия е част от парковия район Баюви дупки. От тук минава международния маршрут Е4, и в частност маршрутът хижа Предел - хижа Яворово - хижа Вихрен - заслон Тевното езеро - хижа Пирин - местност Попови ливади.

В Националния парк е изграден Посетителски център, в който има много допълнителна информация, адресът е улица България, 2770 квартал Стария град, град Банско, Работното време е от понеделник до петък от 09:00часа до 18:00 часа, събота от 10:00 часа до 18:00 часа, неделя 10:00 часа до 14:00 часа. Телефон за връзка с Посетителския център в Банско е 074 988 580.

Автор: Sisi

Описание

Резерват Баюви дупки – Джинджирица се намира на територията на красивия Национален парк Пирин. Защитената местност е призната през 1934 година с постановление на Министерски съвет. Целта на обявяването на местността за резерват е опазването на реликните гори от черна и бяла мира и изключителното разнообразие от животински и растителни видове.

През 1977 година резерватът става част от биосферните резервати към Човек и биосфера на ЮНЕСКО. Простира се на 2873 хектара и обхваща земята между върховете Бански суходол и Пирин. Включва циркусите Разложки суходол Баюви дупки, Даутов връх, връх Окаден, Каменитица Сегмен тепе и долината на Бяла река.

Днес Резерват Баюви дупки е дом на 500 вида висши растения, 55 ендимити и много представители част от Червената книга на България. В нея са от белязани всички застрашени от изчезване и изчезнали видове на територията на страната ни.

Символът на биосферния резерват е Балканската дива коза. Защитената територия е част от парковия район Баюви дупки. От тук минава международния маршрут Е4, и в частност маршрутът хижа Предел - хижа Яворово - хижа Вихрен - заслон Тевното езеро - хижа Пирин - местност Попови ливади.

В Националния парк е изграден Посетителски център, в който има много допълнителна информация, адресът е улица България, 2770 квартал Стария град, град Банско, Работното време е от понеделник до петък от 09:00часа до 18:00 часа, събота от 10:00 часа до 18:00 часа, неделя 10:00 часа до 14:00 часа. Телефон за връзка с Посетителския център в Банско е 074 988 580.

Близки хотели