Търсене

Пазарджишки Регионален исторически музей

Регионалният исторически музей в Пазарджик е учреден през 1911 година от съвета в читалище „Виделина“. През 2000 година е преобразуван и става Регионален исторически музей, който развива дейност в Пазарджик и Пловдив.

Музеят в града е един от най-старите и големи в цялата страна. Той е общоисторически и има няколко основни направления на работа- Връзки с обществеността, Фондове и научен архив, Най-нова история, Нова история, Етнография, История на България в периода 15-19 век и Археология. През годините на съществуването си музеят се е превърнал в най-голямата културна институция в града и и задачата му е да издирва, събира и изследва артефакти, съхранява и популяризира наследството на Пазарджик е района около него.

Основните експозиции с предмети от фонда на Историческия музей са изложени в специална сграда, която заема на 1200 квадратни метра и в нея са показани находки от палеолита чак до средата на 20 век.

В отдел Археология има изложени различни находки и образци от духовната и материална култура на града и региона от най-дълбока древност. Показани са различни накити, средновековни и западно европейски монети, много оръжия, култови предмети, много образци на идолна пластика, глинени съдове, най-голямата колекция с оброчни плочи на Тракийския конник, модел на жилище и други.

Специално внимание е отделено на периода на Възраждането и участието на Пазарджик и района в националните освободителни борби и Априлското въстание. Тук е бил Четвърти революционен окръг и благодарение на много фотографии и предмети се проследяват дейностите от този период.

Последните зали в Регионалния исторически музей са посветени на административното управление, развитието на културния и просветен живот на Пазарджик след Освобождението от турско робство до средата на 20 век.

В музея има Лапидариум и в него са изложени находки, подредени по хронологичен ред, които не са част от вътрешната музейна експозиция- много антични колони, статуи, жертвеници, различни фигури от камък. Изложени са и останки на архитектурни елементи- архитвари, колони, капители и бази.

Регионалният исторически музей в Пазарджик има голяма библиотека, специално ателие за реставрация на експонатите, фотолаборатория, в която се обработват различни документи и снимки. За посетителите има информационен щанд, в който се предлагат различни материали, сувенири. А който се умори от дългата разходка, може да седне и да изпие едно кафе в заведението на територията на музея.

Автор: Хари Попов

Описание

Регионалният исторически музей в Пазарджик е учреден през 1911 година от съвета в читалище „Виделина“. През 2000 година е преобразуван и става Регионален исторически музей, който развива дейност в Пазарджик и Пловдив.

Музеят в града е един от най-старите и големи в цялата страна. Той е общоисторически и има няколко основни направления на работа- Връзки с обществеността, Фондове и научен архив, Най-нова история, Нова история, Етнография, История на България в периода 15-19 век и Археология. През годините на съществуването си музеят се е превърнал в най-голямата културна институция в града и и задачата му е да издирва, събира и изследва артефакти, съхранява и популяризира наследството на Пазарджик е района около него.

Основните експозиции с предмети от фонда на Историческия музей са изложени в специална сграда, която заема на 1200 квадратни метра и в нея са показани находки от палеолита чак до средата на 20 век.

В отдел Археология има изложени различни находки и образци от духовната и материална култура на града и региона от най-дълбока древност. Показани са различни накити, средновековни и западно европейски монети, много оръжия, култови предмети, много образци на идолна пластика, глинени съдове, най-голямата колекция с оброчни плочи на Тракийския конник, модел на жилище и други.

Специално внимание е отделено на периода на Възраждането и участието на Пазарджик и района в националните освободителни борби и Априлското въстание. Тук е бил Четвърти революционен окръг и благодарение на много фотографии и предмети се проследяват дейностите от този период.

Последните зали в Регионалния исторически музей са посветени на административното управление, развитието на културния и просветен живот на Пазарджик след Освобождението от турско робство до средата на 20 век.

В музея има Лапидариум и в него са изложени находки, подредени по хронологичен ред, които не са част от вътрешната музейна експозиция- много антични колони, статуи, жертвеници, различни фигури от камък. Изложени са и останки на архитектурни елементи- архитвари, колони, капители и бази.

Регионалният исторически музей в Пазарджик има голяма библиотека, специално ателие за реставрация на експонатите, фотолаборатория, в която се обработват различни документи и снимки. За посетителите има информационен щанд, в който се предлагат различни материали, сувенири. А който се умори от дългата разходка, може да седне и да изпие едно кафе в заведението на територията на музея.

Близки хотели